Lesson study og læreres læring E-bok


Lesson study og læreres læring - Knut-Rune Olsen, Tor Arne Wølner pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2017-04-24
FORFATTER: Knut-Rune Olsen, Tor Arne Wølner
ISBN: 9788205491861
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,63

FORKLARING:

Boka tar for seg Lesson Study som internasjonalt er kjent som en metode lærere og skoler kan benytte for å øke sin egen og elevenes læring. Boka presenterer relevant teori og forskning og gir mange praktiske eksempler på utfordringer og muligheter knyttet til Lesson Study som aksjonslærings- og aksjonsforskningsstrategi. Blant annet gis det eksempler hvordan Lesson Study brukes i forhold til aktuelle temaer i dagens skole som dialogbasert undervisning, omvendt undervisning og skolen som en lærende organisasjon. Henvender seg til lærere, studenter i lærerutdanning, skoleledere og pedagoger som arbeider med forskning og undervisning i lærerutdanningene.

...g finner ut hva de ønsker å forbedre av egen praksis (et forskningstema) ... Lesson Study - Fagdialog - YouTube ... . Kjøp Lesson study og læreres læring fra Bokklubber Boka tar for seg Lesson Study som internasjonalt er kjent som en metode lærere og skoler kan benytte for å øke sin egen og elevenes læring. Boka presenterer relevant teori og forskning og gir mange praktiske eksempler på utfordringer og muligheter knyttet til Lesson Study som aksjonslærings- og aksjonsforskningsstrategi. kapittel 7 lesson study og skolen som en lærende organisasjon ... Olsen ... «Er 'lesson study' og læreres arbeidstidsavtale på ... ... . kapittel 7 lesson study og skolen som en lærende organisasjon ... Olsen, Wølner - Lesson study og læreres læring ... I Lesson Study og læreres læring (Gyldendal Akademisk, 2017) av Knut-Rune Olsen og Tor Arne Wølner, kan du lese om mange praktiske eksempler på utfordringer og muligheter knyttet til Lesson Study. Blant annet gis det eksempler på hvordan Lesson Study brukes i forhold til aktuelle temaer i skolen som dialogbasert undervisning, omvendt undervisning og skolen som lærende organisasjon. Innledningsvis gis det en oversikt over hva nasjonal og internasjonal forskning sier om læreres læring, både i formell videreutdanning og i skolen. Fordi læreres utvikling henger nøye sammen med hvordan skolen ledes, rettes oppmerksomheten mot tre ulike former for ledelse: «instructional leadership», transformasjonsledelse og distribuert ledelse. Les Lesson study og læreres læring boken i PDF, ePUB, MOBI format på lesclefsdor2018seoul.org nettside. Denne boken er skrevet av forfatter Knut-Rune Olsen. Og denne forfatteren skuffer aldri! Kapitler: 1. Forskningstime/ Forskningsspørsmål. 01:07 2. Grundig planlegging med fokus på elevers og læreres læring. 08:59 3. Prediksjon av mulige elevsvar, feil og misoppfatninger.18:38 4 ... 5.3.5 Melding nr. 19 og arenaen for læreres læring. ... læring og utvikling og i hvilken grad de tiltakene som er iverksatt, kan bidra til at skolen utvikler seg som en lærende organisasjon. Disse spørsmålene sees i lys av teori om organisasjonslæring og nasjonale forventninger til skoleledere. fokus på læreres læring Refleksjon og reflekterende profesjonelle undersøkelser Individuell og kollektiv læring Støttende og delt ledelse. Respektfulle relasjoner og utfordring En utforskende holdning Bruk av relevant data Data som grunnlag for samtaler Earl og Timperley, 2009. • Læreres læring er praksisbasert, sosial og kontekstavhengig • «Snakket» i skolen må utvikles; utforskende samtaler bør stimuleres - vi må trene! • Læreres læring har sammenheng med ledelsens engasjement og involvering: «Å blande seg inn» i lærernes praksis handler om kloke og hensiktsmessige måter å gjøre det på Boka tar for seg Lesson Study som internasjonalt er kjent som en metode lærere og skoler kan benytte for å øke sin egen og elevenes læring. Boka presenterer relevant teori og forskning og gir mange praktiske eksempler på utfordringer og muligheter knyttet til Lesson Study som aksjonslærings- og aksjonsforskningsstrategi. Blant annet gis det eksempler hvordan Lesson Study brukes i forhold ... Elaine Munthe, dr.polit., er professor i pedagogikk og dekan ved Universitetet i Stavanger, Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. Hennes forskningsfelter (1) læreres arbeid i undervisning, (2) lærersamarbeid, læreres læring og skoleutvikling (f.eks. gjennom bruk av Lesson Study), og (3) kvalifisering til læreryrket. I "Lesson Study og læreres læring" av Knut-Rune Olsen og Tor Arne Wølner, kan du lese om mange praktiske eksempler på utfordringer og muligheter knyttet til Lesson Study. Blant annet gis det... Lesson Study er en måte som barnehager, skoler og lærerutdanninger kan arbeide systematisk med i utforskning av praksis og formidling av kunnskap om praksis. I denne boken vil du få innsikt i bakgrunn for Lesson Study og praktiske tips og forslag til hvordan det er mulig å innføre og bruke prinsippene som ligger til grunn for Lesson Study både i lærerutdanning og praksis. Flytter fokus fra læreres undervisning til elevens læring - Prosjektet viser at den forskende tilnærmingen som Lesson Study-metoden innebærer, gjør samtalen om undervisning mer fokusert. Lærere observerer i felleskap elevers læring og respons på et planlagt undervisningsopplegg, sier prosjektled...