Kvalme E-bok


Kvalme - Kristin Markussen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-10-13
FORFATTER: Kristin Markussen
ISBN: 9788245002041
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,29

FORKLARING:

Kvalme kan gi mye lidelse, både hos akutt og kronisk syke mennesker. Grunntanken i denne boken er at sykepleiere kan og skal behandle kvalme på en målrettet måte. Forfatteren gir en innføring i ulike sider rundt kvalme som fenomen, hvor patofysiologi og medikamentell behandling har et sterkt fokus. Dette blir grundig forklart gjennom tekst, eksempler og illustrasjoner og med henvisninger underveis til fordypningslitteratur. Kapitlene er bygd opp som selvstendige enheter med oppsummering og litteraturliste. Kvalme er skrevet for sykepleierstudenter som skal ha kliniske studier på medisinske eller kirurgiske avdelinger. Kristin Markussen er forskningssykepleier ved Rikshospitalet HF. Hun har tidligere arbeidet som høgskolelektor og har lang erfaring med undervisning og veiledning av studenter og helsepersonell.

...hva dette kan være og om det er noe jeg kan gjøre med det ... Slik blir du kvitt kvalme | ABC Nyheter ... . Kvalme i graviditeten er verst tidlig på dagen for mange og blir derfor kalt «morning sickness» på engelsk. Hos noen kan kvalmen være der til alle døgnets tider. Den nøyaktige årsaken til svangerskapskvalme er ikke kartlagt, men den har vært knyttet til en stigning i svangerskapshormonet hCG. Kvalme/oppkast og obstipasjon forekommer hyppig hos pasienter med alvorlig sykdom og kort forventet levetid. Målet med artikkelen er å presentere årsaker, diagnost ... Kvalme - Kjerringråd #75 ... . Målet med artikkelen er å presentere årsaker, diagnostikk, profylakse og behandling for disse symptomene hos palliative pasienter, basert på litteraturgjennomgang og klinisk erfaring. Kvalme * * Til gamle og skrøpelige pasienter: Haldol 0,5 mg x 2 sc Hvis symptomkontroll ikke oppnås, vurder: Syklizin (Valoid ) 50 mg x 3 sc (25 mg x 3 sc til gamle). Syklizin injeksjonsvæske 50 mg/ml (Valoid Cyclizine)er ikke registrert, men kan fås fra Sjukehusapoteka i Bergen og i Haugesund. Vanligvis kvalme uten oppkast. Tiltak. Tiltak avhenger av årsak og eventuelle komplikasjoner, som for eksempel dehydrering og aspirasjon. Innleggelse? Ved mistanke om akutt alvorlig abdominalpatologi, hjerteinfarkt, alvorlig infeksjon eller andre akutte behandlingstrengende tilstander legges pasienten inn i sykehus som øyeblikkelig hjelp. Dersom kvalme og oppkast oppstår etter uke 10 av svangerskapet. Det er vanligst av kvalmen starter mellom svangerskapsuke 4 og 10, etter dette kan det være fint å snakke med legen for å utelukke andre sykdommer, for eksempel omgangssyke. Utarbeidet av jordmor Hege Kaspersen i samarbeid med Apotek 1. Akutt oppstått vedvarende svimmelhet og oftest kvalme, brekninger, bevegelsesintoleranse og ustøhet. Spontannystagmus av perifer type og positiv hodeimpulstest ved hodevridning mot syk side. Hjerneinfarkt. Som for vestibularisnevritt, av og til med nevrologiske symptomer fra bakre kretsløp (for eksempel synsforstyrrelser, utydelig tale) Kvalme er en følelse av uvelhet i kroppen og ofte i magen som gjør at det føles ut som om du må kaste opp. Vi gjør oppmerksom på at både hodepine og kvalme er relativt vanlige symptomer - og at de kan rangere fra milde til betydelige i forhold til intensitet....