Vann og vassdrag 1 E-bok


Vann og vassdrag 1 - Jan Økland, Karen Anna Økland pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2008-09-05
FORFATTER: Jan Økland, Karen Anna Økland
ISBN: 9788241201516
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,91

FORKLARING:

Boken regjør for bruken av vann og vassdrag og for skadelige organismer og kampen mot dem, utfra et antroposentrisk perspektiv, dvs. hva som er til direkte nytte eller skade for oss mennesker. Boken er en del av et bokverk i fire bind som er en omarbeidet og utvidet utgave av verket Ferskvannets verden 1-3. Med litteraturliste og flere registre.

...erspektiv, dvs. hva som er til direkte nytte eller skade for oss mennesker ... Vann - Wikipedia ... . Boken er en del av et bokverk i fire bind som er en omarbeidet og ... motorisert ferdsel på åpent eller islagt vassdrag når det skjer i samsvar med lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag og grunneieren ikke har nedlagt forbud etter annet ledd. Bruk av vassdrag i samsvar med første ledd skal skje så hensynsfullt at det ikke volder ulemper av betydning for grunneieren eller for andre brukere. 1.3 Aktsomhetsplikt Private og allmenne interesser i vassdrag er i førs ... Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) - Lovdata ... . 1.3 Aktsomhetsplikt Private og allmenne interesser i vassdrag er i første rekke regulert gjennom bestemmelsene om konsesjonsplikt (§ 8), forvalteransvar og aktsomhetsplikt (§ 5) og forholdet til naboer i vassdrag (§ 6). Regelen om forvalteransvar og aktsomhetsplikt (§ 5) presiserer at enhver skal opptre 1. Motorferdsel i vann og vassdrag. A. Generelt. Med hjemmel i lovens § 4 siste ledd er bruk av motorfartøy i vann og vassdrag forbudt i Nordre Land uavhengig av innsjøen eller vassdragets størrelse. Unntatt fra dette er: 1. Vann og vassdrag. Skriv ut English. Vannkvaliteten i hovedvassdragene er i dag ikke god nok. Hovedkildene til forurensing er avløpsnettet, avrenning fra veier og andre tette flater, ... Frem til 2012 var det 48 abonnenter i Sørkedalen som mottok vann med for høyt fargetall og tidvis for lav pH. Vassdragets elver og vann er sentrale deler av et særpreget landskap preget av berggrunnstrukturen og kvartære a 030/1 Frafjordelva - NVE NVEs personvernerklæring TOF X, 1 og 2; Husk dette valget. Balanse på vannhinna. ... Oslo rundt langs vann og vassdrag - økologiske vandringer Historier om vann, elver og våtmarker Truls og Mia - på tur i fjæren. Flere vannressurser. Disseksjon av fisk En tsunami sett fra vinduet Fritidsbruk av vannmiljøet Vernegrunnlag: Urørthet. Anbefalt referansevassdrag. Kystnært, lite vassdrag i ytre Sogn. Vassdragets elver og flere store vann er sentrale deler av et kon Flaum og skred → Vann, vassdrag og miljø → Hydrologi → Konsesjonssaker → Energiforsyning → Energibruk, -effektivisering og teknologier → Damsikkerhet og kraftforsyningsberedskap → Tilsyn → Klima → Nasjonal ramme for vindkraft → Om NVE → Sandkasse → Flomberegninger (kladd) → Vassdragets mange og relativt store vann bundet sammen av korte elvestrekninger, er sentrale deler av et særpreget landskap. Elveløpsformer 029/1 Imselva - NVE Vernegrunnlag: Beliggenhet mellom Hamarøy og Tysfjord. Vassdragets elver, myrer og vann er sentrale deler av et lavtliggende landskap med avrundede former. 171/1 Forsaelva - NVE Vann eller vatn (fra norrønt vatn) er en kjemisk forbindelse og et polart molekyl.Det er flytende under STP-forhold.Dens kjemiske formel er H 2 O, som betyr at et molekyl vann består av to hydrogenatomer og ett oksygenatom.. Vann finnes nesten overalt på Jorden og er livsnødvendig for alt kje...