Etiske dilemmaer i helse- og omsorgsarbeid E-bok


Etiske dilemmaer i helse- og omsorgsarbeid - Halvor Nordby pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2012-02-06
FORFATTER: Halvor Nordby
ISBN: 9788205419490
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,27

FORKLARING:

Ny bok om etiske dilemmaer som oppstår i krysspress mellom system og menneske i helse- og omsorgsarbeid.Etiske dilemmaer i helse- og omsorgsarbeid gir deg bred innsikt i etiske dilemmaer som oppstår i krysspress mellom system og menneske i helse- og omsorgsarbeid. Dilemmaene involverer et systembasert press ovenfra og et motstridende individuelt press nedenfra. Presset ovenfra er forankret i helhetstenkning, økonomi og samfunnsorientert konsekvensetikk. Presset nedenfra er forankret i klassiske omsorgsidealer, nærhetsetikk og hjelpetrengendes oppfatninger om hva som er riktig og galt. Boken analyserer disse krysspress-situasjonene fenomenologisk, ut fra hvordan de erfares i førstelinjetjenesten.Boken er delt i to. Del 1 forklarer hvordan etiske dilemmaer er krysspress-situasjoner, og hvorfor det er viktig å forstå krysspressene. Del 2 har en praktisk vinkling og presenterer prinsipper og metodeverktøy som kan brukes til å bearbeide etiske dilemmaer. Boken tar utgangspunkt i praksisfeltet og introduserer etiske begreper og teorier der de fremstår som relevante. Eksempler fra helse- og omsorgsarbeid brukes aktivt gjennom hele boken.Etiske dilemmaer i helse- og omsorgsarbeid er spesielt egnet i helse- og omsorgsfaglige grunnutdanninger, i etter- og videreutdanningskurs og som et grunnlag for diskusjon i praksisfeltet.Halvor Nordby er professor ved Høgskolen i Lillehammer og jobber i tillegg ved Universitetet i Oslo. Han har lang erfaring fra undervisning om etikk og kommunikasjon, og han har skrevet mange bøker og en rekke forskningsartikler innenfor og helse- og omsorgsfag.

...e dilemmaer i helse- og omsorgsarbeid (Heftet) av forfatter Halvor Nordby ... Forslag til etiske dilemmaer - kjøp teknikk og elektronikk ... ... . Sosialt arbeid. Pris kr 364 (spar kr 51). Se flere bøker fra Halvor Nordby. Ansatte og ledere i de kommunale helse-, omsorgs- og sosialtjenestene står daglig overfor komplekse og utfordrende situasjoner. Vanskelige etiske dilemma og problemstillinger krever etisk bevissthet og god dømmekraft. Å vise respekt, åpenhet, tillit og omsorg krever etisk klokskap og et bevisst forhold til egne motiver og verdier. Å heve ... Etiske dilemmaer: i helse- og omsorgsarbeid . ISBN 97882054 ... Helsearbeiderfag Vg2 - Etiske dilemma - NDLA ... . Å heve ... Etiske dilemmaer: i helse- og omsorgsarbeid . ISBN 9788205419490, 2012, Halvor Nordby . Fra 100,-Kjøp Selg. Alderspsykiatri og ... Kvinners liv og helse . ISBN 9788250808171, 1988, Grete Botten, Ida Hydle . Ingen annonser Kjøp Selg. Profesjonell hjelp ... Involvere pårørende i utredning, behandling og oppfølging av pasient eller bruker. KAPITTEL: 4.1. Dialog med pårørende. KAPITTEL: 4.2. Pårørendes kunnskap og ferdigheter. ... Etiske dilemmaer i møte med pårørende. Håndtere dilemmaer i møte med pårørende. Rutiner for etisk refleksjon om pårørendeinvolvering. Etiske dilemmaer sykepleie. Jeg bare lurer på hvordan dere opplever det med etiske problemstillinger i deres jobber. Jeg jobber på sykehjem med eldre, syke og døende med alt det innebærer av. Min erfaring som leder er at etiske dilemmaer som er knyttet til pasienter og pårørende i stor (2009) Sykepleie og etikk.Oslo: Gyldendal Nors Forlag AS 2 Elizabeth Niven snakket om hvordan etiske ... Samtaler om verdier og etiske ... Etikk og hverdag i helse- og omsorgsarbeid - Vi har innført et system for digitalt nattilsyn. Ofte er det noe som ... 8. Alle presenterte dilemmaer og problemer er viktige og må møtes seriøst - ingen er for enkle eller opplagte 9. Anmeldelse: Denne boka gir bred innsikt i etiske dilemmaer som oppstår i krysspress mellom system og menneske i helse- og omsorgsarbeid. Forfatter Halvor Nordby er professor ved Høgskolen i Lillehammer og jobber i tillegg ved Universitetet i Oslo. Han har lang erfaring fra undervisning og har skrevet om kommunikasjon og etikk med et filosofisk blikk. Etiske dilemmaer er det mange av i helsevesenet, og denne artikkelen viser vei til gode kilder. Ill.foto: Colourbox. ... Etisk refleksjon og systematisk etikkarbeid er en naturlig del av helse- og omsorgstjenestenes kontinuerlige forbedringsarbeid og faglige utviklingsarbeid. Dette har selvsagt bidratt til at de mange og svært ulike typene av etiske dilemmaer knyttet til bruk av tvang kom frem. Noen vil kanskje si at dette kan føre til en form for overrapportering. Vi vil snarere hevde at et slikt eksplisitt fokus motvirker en fare for å havne i den andre grøften - dvs. å overse de etiske utfordringene og verdikonfliktene ved bruk av tvang. Ledelsen i helseforetak og kommunale helse- og omsorgstjenester bør sikre at virksomhetene har rutiner og kultur for etisk refleksjon. Rutinene bør sikre at ansatte har tilstrekkelig kunnskap til å kunne identifisere og reflektere over vanskelige verdiavveininger og vite hvordan de skal håndtere etiske dilemmaer i sitt arbeid med pårørende, innenfor rammene av gjeldende regelverk. Kjøp Etikk og kommunikasjon i ambulansearbeid fra Bokklubber Etikk og kommunikasjon i ambulansearbeid - 101 eksempler gir ambulansepersonell praktisk kunnskap om hvordan de kan gjøre holdbare handlingsvalg. Eksemplene er basert på reelle situasjoner og brukes til å diskutere etiske dilemmaer og kommunikasjonsutfordringer i utøvende ambulansearbeid....