Barn og unge med Tourettes syndrom E-bok


Barn og unge med Tourettes syndrom - Gidske Kvilhaug pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2011-01-12
FORFATTER: Gidske Kvilhaug
ISBN: 9788244620307
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,94

FORKLARING:

Hvordan kan skolen legge til rette for et godt læringsmiljø for elever med Tourettes syndrom? I denne boken blir symptomene på ticsforstyrrelser og Tourettes syndrom beskrevet, og illustrert med eksempler. Du får også en innføring i de vanligste tilleggsvanskene. Forfatteren beskriver hvilke faktorer ved Tourettes syndrom som påvirker skoleprestasjoner, og hvordan skolen kan tilrettelegge for et emosjonelt trygt læringsmiljø for elevene. Boken er svært aktuell for deg som arbeider i skolen, PP-tjenesten, BUP og i skolehelsetjenesten. Også studenter, foreldre, familie og venner vil ha stor nytte av å lese boken.

...ics som forsvinner etter en stund, for så å komme tilbake som en kronisk tilstand ... PDF Barn og unge med Tourettes syndrom - St. Olavs hospital ... . Antatt forekomst av Tourettes syndrom er opp mot én prosent av barn og unge (6). Gutter har Tourettes syndrom og ticsforstyrrelser oftere enn jenter. Forbigående tics ses hos 15-25 prosent av alle barn. Tourettes syndrom forekommer hos omtrent én prosent av alle barn. Det er tre til fem ganger vanligere at gutter blir rammet av Tourette enn jenter. Et større register av barn med Tourette viser at gjennomsnittsalderen for debut ... Tourettes syndrom - Oslo universitetssykehus ... . Et større register av barn med Tourette viser at gjennomsnittsalderen for debut av Tourette er vel 5-6 år. Noen barn og unge med Tourettes syndrom kan fremstå som rigid i sin atferd og sitt tankemønster. Denne rigiditeten kan være knyttet opp til både tics og til tvang. Dette kan gi utfordringer både i forhold til skolefaglig og sosial fungering, der de fremstår som lite fleksible i en del situasjoner. RFM kartla i 2008 praksis og kompetanse på barn og unge med Tourettes syndrom ved regionens helseforetak (Ullevål Universitetssykehus, 2008). Kartleggingen viste stor variasjon i praksis og kompetanse. Målsettingen med utarbeidelse av RR-TS har derfor vært å sikre en mer enhetlig praksis og kvalitetssikring av tjenestene i helseregionen. Omtrent 1 % av barn og un...