Vold mot kvinner E-bok


Vold mot kvinner -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2014-05-30
FORFATTER:
ISBN: 9788202418779
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,33

FORKLARING:

Boka gir en samlet, tverrfaglig fremstilling av temaet vold mot kvinner i dagens Norge.Kvinner som er eller har vært utsatt for vold, får ikke bare helseskader. De lever også med utrygghet og begrenset mulighet til kontroll over eget liv.Boka beskriver de mangfoldige måtene menn utøver vold mot kvinner på. Den belyser somatiske og psykologiske skadevirkninger hos kvinnene og presenterer ulike hjelpetiltak. Formålet er å gjøre yrkesutøvere som kommer i kontakt med voldsutsatte kvinner, bedre i stand til å møte, forstå og hjelpe de kvinnene det gjelder.Forfatterne kommer fra ulike profesjoner. Boka er skrevet for studenter på bachelornivå innen helse- og sosialfagene, medisin, politifag, jus, teologi og andre profesjonsstudier der temaet er aktuelt. Den er relevant også for alle som allerede jobber med voldsutsatte kvinner.

...t sted å søke trygghet, og ekteskapet/samlivet som et uttrykk for respekt, omsorg og kjærlighet", skrev daværende justisminister Odd Einar Dørum i forordet til regjeringens handlingsplan "Vold mot kvinner", som ble ... Vold og overgrep - NKVTS ... ... Vold mot kvinner er aldri en privatsak, men et samfunnsproblem som rammer millioner av kvinner og bremser utviklingen av alle samfunn. Fakta om vold mot kvinner. 35 prosent av alle kvinner i verden vil oppleve vold. I noen områder gjelder det imidlertid så mange som 7 av 10 kvinner. Vold mot kvinner rammer kvinner i alle aldre og samfunnslag. FN slår fast at vold mot kvinner utgjør et alvorlig hinder for utvikling og likestill ... Vold mot kvinner | Amnesty International Norge ... . I noen områder gjelder det imidlertid så mange som 7 av 10 kvinner. Vold mot kvinner rammer kvinner i alle aldre og samfunnslag. FN slår fast at vold mot kvinner utgjør et alvorlig hinder for utvikling og likestilling mellom kjønnene. 1 av 3 kvinner har i løpet av livet opplevd fysisk eller seksuell vold. Hovedvekten av volden utføres i nære relasjoner. Statistikk viser at vold mot kvinner i nære relasjoner er fysisk mer alvorlig enn vold mot menn i nære relasjoner. Ifølge en undersøkelse fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress sier 1 av 10 norske kvinner at de er blitt utsatt for «alvorlig fysisk vold» i nære relasjoner, mens 2 % av menn sier det samme. Vold mot kvinner - et globalt problem som må bekjempes. 25. november starter den årlige internasjonale 16-dagerskampanjen mot vold mot kvinner. SAMMEN MOT VOLD Både menn og kvinner utsettes for vold, men det er kvinner som i all hovedsak utsettes for den grove og gjentakende volden, og for seksualisert vold. Det er også en stor overvekt av kvinner blant ofre for partnerdrap. Vold mot kvinner er derfor en av vår tids største likestillingsutfordringer. Vold mot kvinner har vært et politisk satsingsområde i Norge i flere år, og Norge regnes for å være langt fremme på feltet. Det er gjort store grep blant annet lovmessig og i politiets arbeid med vold mot kvinner. Likhetstrekk med Norge Menns vold mot kvinner er et globalt fenomen, og til hinder for kvinners rett til liv, helse, selvstendighet, utvikling og frihet. Skal kvinner ha samme livsmuligheter som menn, er det avgjørende at menns vold mot kvinner tar slutt. Volden kan være seksuell, fysisk, psykisk, strategisk (i krig/konflikt) og økonomisk. Som en av de offentlige instanser som arbeider sy...