Peter Hognestad E-bok


Peter Hognestad - Per Halse pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2016-10-28
FORFATTER: Per Halse
ISBN: 9788252190021
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,77

FORKLARING:

Folkeleg kristenliv og kristeleg folkeliv. Peter Hognestad (1866-1931) var biskop i Bjørgvin frå 1916 til 1931, etter at han hadde vore styrar ved Notodden lærerskole, bygdeungdomsprest i Kristiania og lærar ved Menighetsfakultetet. Bondesonen frå Jæren gjorde eit uvurderleg pionerarbeid for nynorsk bibel- og kyrkjespråk. Saman med Anders Hovden og Bernt Støylen gav han i 1925 ut Nynorsk salmebok, og han stod sjølv for folkekjære gjendiktingar som «Det hev ei rosa sprunge» og «Fager kveldsol smiler». Hognestad var også hovudredaktør for den fyrste heile Bibelen på landsmål, Studentmållagets «Fyrebilsbibel» frå 1921. Peter Hognestad var ein samarbeidsmann som engasjerte seg i både frilynt og kristeleg ungdomsarbeid. Samstundes var han prinsippfast, og det skapte sterke reaksjonar at han konsekvent brukte nynorsk både i undervisninga ved Menighetsfakultetet og som biskop i Bergen.

...Menighetsfakultetet og som biskop i Bergen ... Hans Peter Hognestad - Wikipedia ... . Både på jobb og privat har det gått mye i tv for Lars Hognestad. Han er selv samboer med NRK-programleder Ingunn Solheim og broren er Strix-direktør Hans Peter Hognestad som bor sammen med tv-produsent Åse Bendiksen som også jobber i NRK. - He he, ja, det er god kompetanse på området i familien. Peter Hognestad (1866-1931) var biskop i Bjørgvin frå 1916 til 1931, etter at han hadde vore styrar ved Notodden lærarskule, bygdeungdomsprest i Kristiania og lærar ved Menighetsfakultetet. Bondesonen frå Jæren gjorde eit uvurde ... Peter Hognestad - språkstrid og heilag fred | Per Halse ... ... . Bondesonen frå Jæren gjorde eit uvurderleg pionerarbeid for nynorsk bibelog kyrkjespråk. Saman med Anders … Peter Hognestad var biskop i Bjørgvin i åra 1916-1931. Han døydde 2. september 1931 og vart gravlagd i Bergen "Hognestad var folket sin mann", skreiv Fjordabladet i minneordet sitt. "Med si varme og folkelege forkynning på folkemålet [nynorsk] vann han alle hjarto både i bygd og by." I 1933 vart det reist minnestein på grava hans. Presten, prestelæraren, biskopen, salmediktaren og -omsetjaren og språkmannen Peter Hognestad var ein yngre sambygding av forfattaren og redaktøren Arne Garborg.Familiane var godt kjende med kvarandre. Skarp meiningsutveksling om tru og livssyn sette venskapen på prøve, men presten Hognestad og kyrkjekritikaren Garborg hadde stor respekt for kvarandre. Peter Hansson Hognestad (født 12. november 1866 i Time, død 1. september 1931 i Bergen) var en norsk prest, biskop, forfatter og salmedikter. Hognestad ble født i Time kommune på Jæren, og vokste opp i bygda Hognestad. Han tok artium i 1886 ved Stavanger katedralskole. På Lars Oftedals guttehjem i Stavanger ble han kjent med Peter Hansson Hognestad var ein norsk teolog og biskop som særleg er kjend for arbeidet sitt for nynorsk. Hognestad vart cand.theol. i 1891. Han var stiftskapellan i Oslo stift med særleg ansvar for bygdeungdommen i hovudstaden og for å halde gudstenester på nynorsk. I 1908 vart han lærar i gammaltestamentleg teologi på det nyskipa Menighetsfakultetet. Peter Hognestad (1866-1931) var biskop i Bjørgvin frå 1916 til 1931, etter at han hadde vore styrar ved Notodden lærerskole, bygdeungdomsprest i Kristiania og lærar ved Menighetsfakultetet. Bondesonen frå Jæren gjorde eit uvurderleg pionerarbeid for nynorsk bibel- og kyrkjespråk. Peter Hognestad ferdig_A 17.10.16 14:58 Side 5. Innhald Soga om Peter Hognestad 11 Meir gagn enn andre 12 Radikal eller konservativ 14 Strateg eller brikke 15 Sak for ettertida 16 Her brænnes nu ... Peter Hognestad, bondeson frå Jæren som vart pioner for nynorsk kyrkj...