Forebyggende helsearbeid E-bok


Forebyggende helsearbeid - John Gunnar Mæland pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2016-09-05
FORFATTER: John Gunnar Mæland
ISBN: 9788215026169
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,69

FORKLARING:

Klassikeren om forebyggende helsearbeid i ny utgave! Emnet forebyggende helsearbeid dreier seg både om å fremme folks helse og livskvalitet og om å redusere risiko for sykdom og skade. Det retter seg også mot enkeltpersoner og utsatte grupper, der helsetjenesten har et særlig ansvar. Begrepet folkehelsearbeid brukes i økende grad om de samme målsettingene som for forebyggende helsearbeid, særlig når det gjelder samfunnets innsats for befolkningen som helhet. Gjennom ny lovgivning har myndighetene lagt til rette for et mer systematisk folkehelsearbeid i Norge. De ulike målsettingene, strategiene og virkemidlene i det forebyggende helsearbeidet sammenstilles i boken. Det handler mest om norske forhold, men to kapitler om globale helseutfordringer og internasjonalt folkehelsearbeid bidrar til at boken er relevant også for globalt helsearbeid. Forfatteren legger vekt på å få fram bredden og mangfoldet i folkehelsearbeidet. Skal målsettingene nås, må alle samfunnssektorer involveres og offentlig arbeid koordineres med frivillig innsats. Samfunnet må ta ansvaret for at livsbetingelsene støtter opp om helsen og gjør de sunne valgene enklere for folk flest. Det er også et samfunnsansvar å bidra til å minske sosiale ulikheter i helse. Denne fjerde utgaven er omfattende revidert og oppdatert når det gjelder teori og kunnskapsgrunnlag for forebyggende helsearbeid nasjonalt så vel som globalt. John Gunnar Mæland er tidligere professor i forebyggende helsearbeid og sosialmedisin ved Universitetet i Bergen. Han er forfatter og redaktør av flere fagbøker innenfor samfunnsmedisinske emner.

...sjon i sykdommer, skader, sosiale problemer, dødelighet og risikofaktorer ... - Belønn forebyggende helsearbeid - VG ... . Målene er flere leveår med god helse i befolkningen som helhet og å redusere helseforskjeller mellom ulike sosiale grupper, etniske grupper og mellom kvinner og menn. Forebyggende medisin er tiltak basert på medisinsk kunnskap for å forebygge sykdom og for å sikre en god helsetilstand. Forebyggende medisin avgrenses ofte mot helsefremmende arbeid ved at man ved forebyggende arbeid tar utgangspunkt i risikofaktorer og søker å redusere virkninger av disse, slik at sannsynligheten for og konsekvensene av etterfølgende sykdom reduseres.Helsefremmende ... Forebyggende helsearbeid er aktuell for deg som ønske ... Helse- og oppvekstfag Vg1 - Forebyggende arbeid - NDLA ... .Helsefremmende ... Forebyggende helsearbeid er aktuell for deg som ønsker hjelp av en dyktig veterinær eller helserådgiver til å overvåke dyrehelse og dyrevelferd i din besetning. Rådgiver eller veterinær vil komme med forslag til forbedringer og hjelpe til med etablering av gode rutiner, og ikke minst være din sparringspartner over en lengre tidsperiode. Psykisk helsearbeid er en flervitenskapelig og tverrfaglig videreutdanning. Gjennom studiet lærer du deg å identifisere og endre forhold som skaper psykiske helseproblemer for enkeltindivider, familier og grupper. Du opparbeider deg også kunnskap om hva som skal til for å hindre stigmatisering og sosial utstøting av individer og grupper. Helsefremming har helse, velvære og livskvalitet som mål. Sykdomsforebygging skal identifisere sykdomstegn og forhindre, utsette eller minske konsekvenser av sykdom. Økt satsing på helsefremmende arbeid er samfunnet tjent med. Sykepleieres helsefremmende og forebyggende arbeid Prosjektet har innhentet kunnskap om sykepleieres kompetanse, erfaringer og oppfatninger om rammebetingelsene for å drive med folkehelsearbeid. Undersøkelse av sykepleieres helsefremmende og forebyggende arbeid. I forebyggende helsearbeid er det komplekse forholdet mellom fag og politikk tydelig, og Mæland påpeker dette på flere illustrerende måter. Men det blir litt rart når han sier (s. 148): «Imidlertid er det ikke alltid (min utheving) at politiske beslutninger fattes ut fra saklige argumenter.» Emnet forebyggende helsearbeid dreier seg både om å fremme folks helse og livskvalitet og om å redusere risiko for sykdom og skade. Det retter seg også mot enkeltpersoner og utsatte grupper, der helsetjenesten har et særlig ansvar. Forebyggende tiltak og innvandrerbefolkningen 75 Tidlig identifikasjon av psykiske plager blant asylsøkere 77 Forebyggende tiltak for å hindre vold og overgrep mot barn og unge _____ 78 Foreldrestøttende tiltak for å forebygge vold og overgrep mot barn 78 Forebygging...