Møtet med "den andre" E-bok


Møtet med

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2010-01-05
FORFATTER: Jannike Engelstad Snoek
ISBN: 9788279501305
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 7,10

FORKLARING:

Møtet med «den andre» er et bidrag til å gi psykisk hjelpetrengende og den enkeltes familie et mest mulig helhetlig tjenestetilbud.Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006 (videreført til 2008) hadde som et mål å styrke spesialisthelsetjenesten, men i enda større grad sikter den mot at mennesker med psykiske vansker skal få hjelp der de bor. Dette innebærer økt satsing på polikliniske og ambulante tiltak, og en forskyvning av tyngdepunktet fra spesialisthelsetjenesten mot psykiatriske helsetjenester i kommunene.I det kommunale psykiatritilbudet er ulike aktører ansvarlige for sine delområder, blant annet for behandling, opplæring, arbeid, bolig, trygd og fritid. En slik organisering krever koordinering, samvirke og samarbeid mellom instansene dersom resultatet faktisk skal bli til beste for pasienten eller brukeren.Sosial- og helsedirektoratet har utarbeidet to veiledere, Psykisk helsearbeid for voksne i kommunene og Psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene, som i hovedsak trekker opp retningslinjer for organiseringen av dette arbeidet, men også i noen grad definerer særskilte målgrupper.Innholdet i denne boka er relatert til områder de to veilederne legger vekt på. Den er skrevet ut fra to hovedlinjer, samfunnsperspektivet og familieperspektivet, med det kommunale tjenestetilbudet som et bindeledd mellom disse perspektivene.Møtet mellom mennesker, det å se den andre, er et gjennomgangstema i boka. Boka er et forsøk på å se mennesket bak lidelsen og reflektere rundt hva som kan være hjelpsomt på ulike nivåer.

... tilstede for den andre. Møte med nye mennesker - Få den andre til å føle seg viktig Det er bare ett av tipsene for å bli likt av nytt bekjentskap ... Empati i lege-pasient-forholdet - teknikk eller etikk ... ... . SELVSENTRERT SAMTALEPARTNER: - Fokus på seg selv kan like godt være tegn på en person med svakt utviklet selvrefleksjon, empati og sosiale antenner, mener Leveraas. Møtet med Den andres ansikt initierer det etiske ansvaret med ufravikelig nødvendighet, rett og slett fordi den menneskelig natur er slik. Men han får et problem når Den andre får konkurranse av Den tredje og Den fjerde osv. Har vi like stort ansvar for dem alle, og hvordan skal vi i ... Empati i lege-pasient-forholdet - teknikk eller etikk ... ... . Men han får et problem når Den andre får konkurranse av Den tredje og Den fjerde osv. Har vi like stort ansvar for dem alle, og hvordan skal vi i tilfelle makte det? Møtet med "den andre" - unge homofile og selvmord Maktrelasjoner og konstruksjonen av "den andre" er et gjennomgående tema i denne artikkelen. I møter med andre inngår vi i spesifikke maktstrukturer. Artikkelen vil vise hvordan noen homofile ungdommer opplever å bli møtt av en heterofilt dominert verden. Med et mangfoldig samfunn slik vi har i dag, er slike samtaler på tvers svært viktig for å bli kjent med «den andre». Panelet viste meg, og mange andre, at det er fullt mulig å leve godt i et mangfoldig samfunn så lenge vi klarer å ha åpen dialog, lytte til hverandre og akseptere at alle ikke må tro og mene det samme som en selv. Aak vet ikke om den andre smittede ansatte var tilstede under møtet. - Bekymringen jeg har nå er for legen vi hadde møte med, og den andre ansatte. Jeg er nokså imponert over hvor fort de ... På den andre siden kan vi velge å holde igjen våre egne ord, og likevel si mye uten ord. Samtidig aksepterer vi maktesløsheten og stoler på at det er nok å bare være der. På denne måten tror jeg at vi som sykepleiere evner å møte mennesker i krise som medmennesker. Med et uteliv som er stengt, 400 nye politistillinger, og stadig bedre smittevernsutstyr, så er politiet godt rustet for å møte kriminaliteten i løpet av coronakrisa....