Barnets deltakelse E-bok


Barnets deltakelse - Astrid Strandbu pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2011-08-08
FORFATTER: Astrid Strandbu
ISBN: 9788215016405
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,50

FORKLARING:

Barn som deltar i beslutningsprosesser må bli informert, være hørt og sett. I denne boken presenterer forfatteren kunnskap om hvordan deltakelse kan gjennomføres samtidig som barnets beste ivaretas. For at barnet skal kunne delta må den voksne betrakte barnet som en deltaker og legge til rette for deltakelse. Boken er rettet mot studenter og yrkesgrupper som møter barn i sin profesjonelle hverdag, i barnehagen, skolen, barnevernet eller i familievern, psykiatri og rusomsorg.

...pen for barnets agenda og barnets perspektiv ... Munin: Barns deltakelse og barneperspektivet i ... ... . En utfordring for barnevernet er å identifisere hva barnet er opptatt av og på hvilke måter dette tang-erer hva som er i barnevernets søkelys. Filosofen Jakob Artikkelen handler om barnets deltakelse i meklinger som foretas på familievernkontoret etter barneloven § 51 og ekteskapsloven § 26. Formålet med artikkelen er å vurdere om den obligatoriske meklingsordningen i tilstrekkelig grad ivaretar barnets rett til å bli hørt etter Barnekonvensjonen art. 12. Artikkelen inneholder en rettsdogmatis ... Barns rett til deltakelse - teoretiske og praktiske ... ... . 12. Artikkelen inneholder en rettsdogmatisk analyse av de relevante reglene etter barneloven ... Pris: 311,-. heftet, 2011. Sendes innen 1-3 virkedager. Kjøp boken Barnets deltakelse av Astrid Strandbu (ISBN 9788215016405) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibris Barnekonvensjonen er basert på FNs erklæring om barnets rettigheter, som ble vedtatt 30 år tidligere. Eksempler på rettigheter som står i FNs barnekonvensjon. Alle barn er født frie og er like mye verdt. Alle barn har rett til et navn og en nasjonalitet. Alle barn har rett til beskyttelse. I svært få saker beholdt barnevernet barnets deltakelse i beslutninger gjennom hele saksgangen. Barnevernet besitter betydelig kompetanse i å involvere barn - når de vurderer dette som viktig. barnets rett til å bli hørt. Videre vil jeg fokusere på meklingen som gjennomføres på familievernkontorene, og ikke av eksterne meklere. Dette fordi det er vanligst at meklingen foretas på familievernkontorene, og det er derfor her det er mest relevant å se på barnets deltakelse. barnevernet kan delta i barnets meningsdannende prosesser. Formålet er å identifisere, konseptualisere og dermed aktualisere meningsarbeid som ett aspekt ved profesjonelle praksiser som involverer barn. Nøkkelord: Barnevernpraksis, deltakelse, medvirkning, meningsarbeid, men-ingsdanning, prosess. Innledning Rapportlansering om barns deltakelse 03.12.19 (Aktiviteten har vært) Velkommen til lansering av ny rapport om barns deltakelse i offentlige beslutningsprosesser. Barnekonvensjonens tolvte artikkel slår fast barnets rett til å bli hørt. Hvordan følger norske direktorater og departementer opp? Hvilke utfordringer oppstår i dette arbeidet? barns deltakelse, men mot deltakelse for ulike voksne i barnets private nettverk. Barn som skal delta i familierådets beslutningsprosess trenger å samhandle med mange ulike voksne i forskjellige posisjoner og roller. De voksne som på ulike måter har betydning i forbindelse med et familieråd er saksbehandleren fra barnevernet, andre offentlige FNs konvensjon om barnets rettigheter legger viktige premisser for arbeidet med deltakelse og innflytelse. Artikkel 12 dekker både den retten barn og ungdom har til å bli hørt som aktive deltaker...