Fellesskap og organisering; frivillig innsats i kirkens trosopplæring E-bok


Fellesskap og organisering; frivillig innsats i kirkens trosopplæring - Kjetil Fretheim, Håkon Lorentzen, Sverre Dag Mogstad pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2016-11-25
FORFATTER: Kjetil Fretheim, Håkon Lorentzen, Sverre Dag Mogstad
ISBN: 9788282492737
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,91

FORKLARING:

Hvordan organiseres den frivillige innsatsen i trosopplæringen i Den norske kirke? På hvilken måte legges det til rette for at de frivillige skal bli integrert i og får en opplevelse av tilhørighet til kirkens fellesskap? Boka tematiserer frivillighet og felleskap Temaene blir først belyst gjennom en diskusjon hva fellesskap betyr, og hvilke tilknytninger mellom individ og gruppe som fremmer tilhørighet og ubetalt medvirkning. Tre perspektiver på fellesskap framheves: samfunnsfaglige, pedagogiske og teologiske. Deretter tar forfatterne for seg eksempler på hvordan frivillig innsats forstås og organiseres på ulike nivåer i Den norske kirke. Det legges særlig vekt på å beskrive og drøfte hvordan ansatte i seks ulike menigheter fortolker og håndterer det ubetalte arbeidet i trosopplæringen. I boka analyseres fire case fra aktiviteter i kirken: Lys våken, søndagsskole, ungdomsarbeid og konfirmasjon. På denne bakgrunn utvikles en indeks for trosopplæringsaktivitetenes evne til å integrere de frivillige og legge til rette for en opplevelse av tilhørighet. Avslutningsvis drøftes mulige konsekvenser av denne studien for det praktiske arbeidet med frivillige i trosopplæringen. Boka henvender seg til alle som er interessert i frivillig innsats generelt og organiseringen av frivillig arbeid i rammen av trosopplæringen i Den norske kirke spesielt.

...pplæring. Nærhet mellom folk og kirke Den nærheten mellom folk og kirke som har preget vårt land gjennom tusen år, er fremdeles sterkt til stede ... Serie: Prismet bok » Bokkilden ... . Fellesskap og organisering; frivillig innsats i kirkens trosopplæring av Kjetil Fretheim , Håkon Lorentzen ... Fellesskap og organisering; frivillig innsats i kirkens trosopplæring 332,- heftet. Hva betyr det? 314,- heftet. Beskytt øyeblikket mitt 332,- heftet. Trosopplæring ... tanse og velferd øker med bredden i frivillig innsats. Dessuten er brei deltaking viktig i et folkehelseperspektiv. Livskvalite ... Fellesskap og organisering; frivillig innsats i kirkens ... ... . Trosopplæring ... tanse og velferd øker med bredden i frivillig innsats. Dessuten er brei deltaking viktig i et folkehelseperspektiv. Livskvaliteten øker og kan sette deltagere i og utenfor det tradisjonelle arbeidslivet inn i meningsfulle fellesskap der man gjør en innsats for andre. Det er viktig at alle opplever Vi ber kirkens ledelse på alle nivåer stimulere til dette, og vi forplikter oss på å ha velfungerende innmeldingsrutiner og medlemssystemer i tråd med offentlige krav og regelverk. Organisert arbeid er mer robust som del av større frivillig nettverk, med tilgang på faglig spisskompetanse og støtte, samt sikring av et forutsigbart økonomisk driftsgrunnlag. Sammenlign og finn den billigste prisen på rengjoring-og-organisering. Bruk Allevarer.no å gjøre det beste kjøpet på rengjoring-og-organisering. ... Fretheim, Kjetil Fellesskap og organisering; frivillig innsats i kirkens trosopplæring (8282492736) 332 kr . Adlibris. Til butikk. Lingås ... - Vi deltar gjerne i dette arbeidet med vår kompetanse og våre ressurser, og vi ønsker bidra til en formålstjenlig dynamikk mellom kirkens trosopplæring og barne- og ungdomsarbeidet. 4. Komplementært fellesskap - Vi forstår oss selv som et komplementært fellesskap av aktører, med hver sine profiler og oppdrag. Les Raymond Kvisvik boken i PDF, ePUB, MOBI format på fondueoost.nl nettside. Denne boken er skrevet av forfatter Kjartan Brügger Bjånesøy. Og denne forfatteren skuffer aldri! Les Åtte minutter boken i PDF, ePUB, MOBI format på lesclefsdor2018seoul.org nettside. Denne boken er skrevet av forfatter Linda Klakken. Og denne forfatteren skuffer aldri! Sokneprest og Prost. Ingun Stokstad Barane; Kåre Erling Mjølhus; Andre ansatte. Arbeidsoppgaver; Frivillig. En tjeneste for deg? Barn og ungdom. Trosopplæring for barn og unge; 4-årsbok; Dåpsskolen; Diakoni. Diakon; Diakoni - ulike lenker; Grønn menighet; Frivillige medarbeidere søkes! Misjon og vennskapsmenighet. Estland - Vennskap over ... Presentasjon av bøkene som er kjøpt inn ved VID-bibliotekene den siste tiden. Følg lenken inn i Oria, velg Finn og bestill for å se hvilke studiesteder som har boken inne. Her kan du også bestille boken om den ikke finnes ved ditt studiested. Ta kontakt m Fra Harald Hårfagre opprettet jarledømmet i 875 og frem til den dansk-norske Kong Christian I pantsatte øyene til Skottland hadde vi felles språk og styresett med øyene i vest. Boka inspirerer til å oppdage spor etter norske vikinger og monumentale steinsirkler fra steinalderen - enten fra sofaen eller inne i steinalderhaugen Maeshowe som er dekket av runegrafitti fra 1100-tallet....