Reproduksjon, kjønn og likestilling i dagens Norge E-bok


Reproduksjon, kjønn og likestilling i dagens Norge -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2016-06-28
FORFATTER:
ISBN: 9788245019216
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 7,87

FORKLARING:

Nye familieformer, teknologiutvikling og økt global mobilitet åpner for nye spørsmål om reproduksjon: Hvordan forstås og defineres foreldreskap når det er flere enn to personer involvert i barns tilblivelse? Hvilken betydning har tilstedeværelsen av andre kulturer og nye familieformer for hva som forstås som ønsket og uønsket reproduksjon og god og dårlig familieplanlegging? Tenkes likestilling som relevant når det gjelder spørsmålet om barn eller ikke barn, og hvor går grensene for menns involvering i svangerskap? Forfatterne av denne boka har et særlig fokus på kulturell meningsskaping, og samlet sett gir kapitlene et innblikk i hvordan det snakkes og tenkes om reproduksjon i dagens Norge. Gjennom kulturanalytiske studier av dagsaktuelle spørsmål om alt fra eggdonasjon og surrogati til foreldreskapsidealer og familieplanlegging, reflekterer forfatterne over kjønns- og likestillingstemaer i reproduksjonsfeltet. Boka er skrevet for alle som ønsker innsikt i praksiser, erfaringer, ideer og føringer som preger norsk reproduksjon i dag.

...nn og likestilling retter oppmerksomheten på samspillet mellom disse (og andre) kategorier i menneskers liv og i det samfunn og den kulturen de lever i ... Malin Noem Ravn - NTNU ... . Vi forsker på utdanning, arbeidsliv og frivillige organisasjoner, familieliv og reproduksjon, velferdstjenester, integrering og politikk. Norge regnes som et av verdens mest likestilte land. Likevel har vi en rekke utfordringer før vi oppnår full likestilling mellom menn og kvinner. Så selv om vi opplever Norge som et likestilt land der kvinner og menn har like muligheter og samme lover, ser vi at kjønn fortsatt har stor betydni ... Guro Korsnes Kristensen - NTNU ... . Så selv om vi opplever Norge som et likestilt land der kvinner og menn har like muligheter og samme lover, ser vi at kjønn fortsatt har stor betydning for de valgene vi tar i livene våre. Tre av fem studenter ved universitet og høyskoler er kvinner, men kvinner jobber fortsatt i større grad i deltidsjobber, de tar en større del av husarbeidet og tjener mindre enn menn. [4] - Staten og arbeidsgivere har ifølge likestillingsloven og diskrimineringsloven en plikt til å arbeide for likestilling. Kvinner er ikke en homogen gruppe. En sentral utfordring i dagens Norge er å bygge bro mellom kvinners ulike livsforhold og grunnleggende rettsprinsipper som likhet og rettferdighet, sier Hellum. I 2017 sjekket avisen Dagens Næringsliv hvor mange av Norges best betalte ledere som var kvinner. De fant ut at blant de 100 best betalte lederne, var fire kvinner. Generelt blir lønnsforskjellen blant kvinner og menn bare verre desto bedre betalt jobben er. Kvinnelige ledere tjener bare 80 prosent av det mannlige ledere gjør. 3. Familier i dagens Norge. Det finnes mange måter å leve i familie på i dagens Norge. Det vanligste er å leve i samliv. Ekteskapet er ... Reproduksjon, kjønn og likestilling i dagens Norge. Bergen: Fagbokforlaget. SSB (2012). Høy skilsmisserisiko blant likekjønnede par. Hentet 06/12/2016. (2016) Reproduksjon, kjønn og likestilling i dagens Norge. Fagbokforlaget. 2016. ISBN 978-82-450-1921-6. Ravn, Malin Noem; Skjølsvold, Tomas Moe. (2016) Arbeidet med å lage barn: Lesbiske par og tredjepartsutfordringer i familieskaping. Reproduksjon, kjønn og likestilling i dagens Norge. 2015 Krysningspunkter: likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge . ISBN 9788232101177, 2013, Beret Bråten, Cecilie Thun . Fra 200,-Kjøp Selg. Likestilling og likeverd i ... Reproduksjon, kjønn og likestilling i dagens Norge . ISBN 9788245019216, 2016, ... Barnløshet blant menn i Norge er høyere enn blant kvinner. Dersom menn opplever barnløshet som negativt, ... BOK: Reproduksjon, kjønn og likestilling i dagens Norge . Forfatter(e): Ravn, Malin Noem, Guro Korsnes Kristiansen og Siri Øyslebø Sørensen (Red.) Publisert: 2016. Kjøp 'Reproduksjon, kjønn og likestilling i dagens Norge' av Malin Noem Ravn fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet. Sosiologi er jo kanskje det faget man lærer aller mest om sosial reproduksjon,. Men samtidig er det bare et lite mindretall, eller 14 prosent, som mener at det stemmer svært eller nokså godt at det full likestilling mellom kvinner og menn i dagens arbeidsliv. Her er det også kjønnsforskjeller: blant de kvinnelige tillitsvalgte er 10 prosent enige og blant de mannlige 25 prosent som er enige i at det er full likestilling i arbeidslivet. Fellesskolen: reproduksjon av sosial ulikhet . ISBN 9788202290474, 2008, Erling Lars Dale . Fra 150,-Kjøp Selg. Reproduksjon, kjønn og likestilling i dagens Norge . ISBN 9788245019216, 2016, Fra 308,-Kjøp Selg. Reproductive Health and Human Rights ... Det er derfor innført en rekke tiltak og lover som skal bidra til et mer likestilt samfunn. Likestillings- og diskrimineringsloven. I 1978 ble likestilling mellom kjønnene vernet gjennom Likestillingsloven. Denne loven ble opphevet, og erstattet 1. januar 2018 av Likestilling- og diskrimineringsloven. Her er fem myter om likestilling i Norge: - Det er blitt litt sånn at du ikke kan kjempe for gutta før du har kjempet ferdig for jentene, sier Erik Aubert (16) i Bre...