Politisk filosofi E-bok


Politisk filosofi - Raino Malnes, Knut Midgaard pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2017-08-09
FORFATTER: Raino Malnes, Knut Midgaard
ISBN: 9788215025384
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,11

FORKLARING:

«Filosofene har bare fortolket verden forskjellig; det gjelder å forandre den», sier Karl Marx. Han mener filosofien ikke gir noen pekepinn om hva man bør gjøre med samfunnet for å forbedre det. Men mange filosofer, både før og etter ham, engasjerer seg i samfunnsspørsmål. Politisk filosofi er nærmest en forlengelse av selve politikken.Denne boken er en innføring i politisk filosofi. Den ramser ikke standpunkter,men viser hvordan en lang rekke filosofer argumenterer. Forfatterne har lagt vekt på atpremissene, og sammenhengen mellom premisser og konklusjon, skal tre tydelig frem. Både filosofiske klassikere og vår tids filosofer er med, og alle de sentrale temaene for politisk debatt tas opp:Hva er statsmakt godt for?Hva er frihet og fellesskap verdt?Hva kjennetegner en god politisk forfatning?Hvilke fortrinn har demokratiet?Hva skal til for å skape sosial rettferdighet?Er revolusjonær endring nødvendig?Finnes det universelle verdier?«Det jeg setter mest pris på med boka, er at alle tenkerne blir presentert på en edruelig måte og forstått på sine premisser.»Aksel Braanen Sterri, Tidsskrift for samfunnsforskning

...Forfatterne har lagt vekt på at premissene, og sammenhengen mellom premisser og konklusjon, skal tre tydelig frem ... politisk filosofi | morgenbladet.no ... . Politisk filosofi er sammenflettet med andre filosofiske disipliner, inkludert (både teoretisk og anvendt) etikk, rettsfilosofi og metafysikk, samt temaer fra andre fagområder, som for eksempel statsvitenskap, sosiologi, sosialantropologi og økonomi. Læringsutbytte. Politisk filosofi är det filosofiska studiet av grundläggande frågor kring stat, styrelseskick, politik, frihet, jämlikhet, rättvisa, egendom, rättigheter, samt lagar och upprätthållandet av dem, vad de är samt varför och om de behövs. Mer vardagligt används termen "politisk filosofi" om ett allmänt synsätt, en tro eller attityd kring politik, ... Politikk - Filosofi.no ... . Mer vardagligt används termen "politisk filosofi" om ett allmänt synsätt, en tro eller attityd kring politik, som inte nödvändigtvis har ... Politisk filosofi er ei grein av filosofien som tek for seg problem og førestillingar knytt til menneska sine samfunn.Filosofien tek særleg for seg statsomgrepet og teoriar rundt staten sin framvekst, maktfordeling og oppgåver. Politisk filosofi kan vera deskriptiv, det vil seia leggja fram kjensgjerningar og prøva å forstå dei, eller normativ, det vil seia leggja fram mønster eller ... En blogg om etikk og politisk filosofi fra forskere ved Universitetet i Bergen. Moralisering i koronaens tid. 04/03/2020 Espen Gamlund Innlegg. Et virus har på kort tid snudd opp ned på verden slik vi kjenner den. Borte er tryggheten. Borte er friheten. Mange har mistet jobbene sine. Metafysikk - Epistemologi - Etikk - Politikk - Estetikk. Platon (427-347 f.Kr.) var den første som utarbeidet et filosofisk system med viktige teorier i alle de fem hovedgrener. Før ham hadde filosofien kun bestått av usystematiske fragmenter, etter ham har ifølge en moderne filosof «all filosofi bestått av fotnoter til Platon». Politisk filosofi Fra Platon til Hannah Arendt. Utviklingen av politisk filosofi fra Platon til Hannah Arendt. Dagens politiske debatter, det være seg om rettferdig krig, om demokrati, om forholdet mellom religion og stat, om rettigheter og om frihet, hviler på en lang, filosofisk tradisjon. Kjøp 'Politisk filosofi, fra Platon til Hannah Arendt' av Jørgen Pedersen fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 9788253036021 Politisk filosofi ser altså til det antarktiske kontinentet på to måter: ved å anvende feltets sentrale begreper og teorier på det, og ved å bruke det som kilde til en kritisk re-evaluering av sentrale begreper og teorier om territorielle rettigheter og rettigheter over naturressurser på den ene siden, og om politisk legitimitet på den andre siden. Å ha klarhet om hva som moralsk ... Politisk filosofi Locke er også et av de store navnene i den politiske tenkningens historie. Med Two Treatises of Government fra 1689 fremstår han som en talsmann for et liberalt, konstitusjonelt styre preget av maktfordeling , ytringsfrihet og toleranse , i skarp opposisjon til stuartenes ambisjoner om å skape et eneveldig kongedømme. Aktuelt / ANALYSE / Politisk filosofi. Kunsten å gjenskape Danmark. Francis Fukuyama tror fortsatt på «historiens slutt» hvor alle verdens land kan bli liberale demokratier. Men han ser flere humper i veien enn han så for 20 år siden. Ideer. Ideer. Professor Grays anatomi. Politisk filosofi og idédebatt. Frafjord Johnson omskriver historien. Kristin Clemet, 5. juni 2020 «Man kan ikke omskrive historien for å få den til å passe med det man ønsker seg politisk nå», skriver Kristin Clemet. Les mer » Politisk ... Politisk filosofi er … LES MER nærmest ...