Musikalsk analyse E-bok


Musikalsk analyse - Petter Stigar pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2012-01-18
FORFATTER: Petter Stigar
ISBN: 9788274774940
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,73

FORKLARING:

Musikalsk analyse er et felt der det finnes få fasitsvar. En analyse er først og fremst en teoretisk kvalifisert respons på et musikkverk. For øvrig bør den være konsistent og rettet mot en spesifisert målgruppe. Dette betyr at en analyse som treffer blink i en sammenheng kan være et bomskudd i en annen. Denne boken er en innføring i problemstillinger, ideer og metoder innen musikalsk analyse. Den er beregnet på musikkstudenter på bachelornivå, samt utøvere og pedagoger med interesse for musikkteori. Petter Stigar er førsteamanuensis ved Griegakademiet, Institutt for musikk, Universitetet i Bergen. Musikk i praksis er en bokserie med øvelser for studenter, musikere og pedagoger.

...betegnelse på den minste, oftest melodiske, meningsenhet ... Hørelære med didaktikk og praksis - master | UiT ... .Det er en markant, framtredende og karakteristisk tonerekke i en komposisjon eller en av dens formdeler som kan oppfattes av tilhøreren.. Et motiv kan bestå av bare to toner, for eksempel en stigende kvart (jaktmotiv) eller en fallende ... Musikalsk analyse er et felt der det finnes få fasitsvar. En analyse er først og fremst en teoretisk kvalifisert respons på et musikkverk. For øvrig bør den være konsistent og rettet mot en s ... Musikkteori fordjuping | Universitetet i Bergen ... . For øvrig bør den være konsistent og rettet mot en spesifisert målgruppe. Dette betyr at en analyse som treffer blink i en sammenheng kan være et bomskudd i en annen. Denne boken er en innføring i problemstillinger, ideer og metoder innen musikalsk ... Slike emner er pianospill, satslære og musikalsk analyse. Musikkonservatoriet har som mål med denne masteren å utdanne nytenkende og kreative pedagoger med kritiske, selvstendige og reflekterte holdninger til egen faglig virksomhet. Spørsmål om studiet. Kontaktpersoner. Verkanalyse skal gi studenten innblikk i ulike måter å nærme seg musikalsk analyse på. Emnet skal gi grunnleggende forståelse av viktige komposisjonsprinsipper og komposisjonselementer, og hvordan disse har blitt anvendt i musikk de siste 3-400 år. Analyse av episke tekster Kjernestoff. Motiv, tema og budskap Kjernestoff. Handling og konflikt Kjernestoff. KomposisjonDu er her. Kjernestoff. Referat, scene og skildring Kjernestoff. Fortelletempo Kjernestoff. Forteller og synsvinkel Kjernestoff. Personskildring Kjernestoff. Miljøskildring Kjernestoff ... hverandre. Jeg vil prøve å belyse disse spørsmålene gjennom analyser av sangene Irreplaceable og Appletree med henholdsvis Beyoncé og Erykah Badu. Både Beyoncé og Badu lager musikk i afroamerikansk populærmusikalske sjangre, nærmere bestemt contemporary RnB og neo-soul. Musikkhistorie er en sentral del av musikkvitenskapen og et spesialområde under historievitenskapen.Studiet av musikkhistorie er nært knyttet til studier i estetikk, kunst-, kultur- og idehistorie.Musikalsk analyse og sosialhistorie er viktige støttedisipliner for musikkhistorikerne. Musikkhistorie omfatter framstillinger av den klassiske musikkens framvekst i Vesten, jazzens og ... Formidling av opplevd musikalsk spenning med utgangspunkt i fenomenologisk inspirert og konvensjonell musikkteoretisk analyse av jazz rundt 1960 Ida Malin Sanden Masteroppgave i musikkvitenskap Institutt for musikkvitenskap Universitetet i Oslo Høsten 2005 . 2 Innhold Impresjonismen var en retning i europeisk kunstmusikk fra siste del av 1800-tallet, som særlig knyttes til den franske komponisten Claude Debussys musikalske produksjon. Som estetisk term var «impresjonisme» først en negativt ladet karakteristikk i fransk malerkunst og musikk. Senere etablerte begrepet seg som benevnelse på identifiserbare fellestrekk i flere kunstarter, langt ut over ... Kjøp 'Musikalsk analyse, en innføring' av Petter Stigar fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Spiral | 9788274774940 Musikalsk analyse er et felt der det finnes få fasitsvar. En analyse er først og fremst en teoretisk kvalifisert respons på et musikkverk. Frank Zappa's musical language A study of the music of Frank Zappa by Kasper Sloots, containing many note examples, transcriptions and midi files. 5th Edition downloadable as pdf Foreword. Frank Zappa (1940-1993) is an American composer, whose work is characterized by a high degree of diversity and creativity. komparativ analyse av fire utvalgte lærebøker for å få forskningsbasert kunnskap om hvordan disse bøkene legger til rette for utvikling av musikalsk kompetanse, musikalsk litterasitet, hos nybegynnerelever ut fra mine utvalgte analysekriterier. Videre skal vi ta for oss oppbyggingen av «Vepsen». Når du ser på komposisjonen av Inger Hagerups dikt, skal du se på hvordan diktet er bygget opp. Antall strofer, verselinjer og rim er elementer i «Vepsen» det er verdt å legge merke til. En dyptgående analyse av modernistiske malerier blir av mange sett på som noe for spesielt interesserte. "Det åpne vinduet" av Juan Gris (1887-1927). Gris var en sentral representant for kunstretningen vi kaller kubisme. I kubistiske malerier prøver kunstnerne ofte å vise motivet fra flere vinkler samtidig....