Inkludering E-bok


Inkludering - Peder Haug pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2014-01-27
FORFATTER: Peder Haug
ISBN: 9788205467224
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,84

FORKLARING:

Peder Haug presenterer i dette heftet et av de mest betydningsfulle begrepene og praksisfelt i skolen, nemlig inkludering. Hvordan skal barn og unge med ulik bakgrunn, kjønn og forutsetninger delta aktivt sammen i sosiale og faglig felleskap og samtidig realisere sitt potensial for læring?Dette spørsmålet kan inkluderingsbegrepet gi svar på, og det er mulig å omsette det til praktisk pedagogikk. Dypest sett handler inkludering om forholdet mellom individet og felleskapet, og dette heftet gir både god forståelse for hva begrepet innebærer og en rekke føringer for hvordan inkludering kan realiseres i skolen.

.... Når det gjelder skole og opplæring bruker en ofte begrepene integrering og inkludering ... Inkludering - Universitetsforlaget ... . Enkelte mener at en ikke trenger å skille mellom dem, men det kan være vesentlige forskjeller - det kommer an på hva en legger av meningsinnhold i dem. Inkludering må bli en lovfestet rettighet for aktører på det personlige nivå, slik at det gir en plikt for institusjons- og undervisningsnivået å utarbeide handlingsplaner som ivaretar inkludering av den enkelte elev. Det at en slik avklaring er nødvendig er et tydelig signal om at skolen og samfunnet fo ... Begrepene integrering og inkludering | Naku ... . Det at en slik avklaring er nødvendig er et tydelig signal om at skolen og samfunnet for øvrig ikke makter å følge opp intensjonene i blant annet Salamancaerklæringen. - Inkludering handler ikke om å få det som flertallet oppfatter som uvanlig til å passe inn i det de fleste av oss tenker er "normalt". God inkludering får vi når alle blir møtt på sitt potensiale og med anerkjennelse som den personen man er. 2: Hva må til for å lykkes med inkludering. Bransjeforeningen Arbeid & Inkludering i NHO Service og Handel er fagutviklings- og interesseorganisasjonen for 115 arbeidsinkluderingsbedrifter. Årlig yter landet disse tjenester til nærmere 40.000 personer. Inkludering eller Inklusjon kan bety: . inkludering (Rettigheter til funksjonshemmede), en term brukt for å referere til enhver sosial organisatorisk kamp for likestilling, inkludert mennesker med funksjonshemninger i et samfunn. inkludering (verdi og praksis), det å inkludere mennesker i organisasjonen. inklusjon (mineralogi), et mineral eller bergart innesluttet i en større bergartskropp. Prosjektet «Inkludering på alvor» ble initiert av Kunnskapsdepartementet i 2017, med mål om å «Gjennomføre en modellutprøving for økt inkludering av barn og unge med særskilte behov i barnehage og skole gjennom bedre utnyttelse av de samlede ressursene ved Statped, Fylkesmannen og lokalt nivå, i utvalgte regioner». inkludering som innebærer at barnet/elevene deltar aktivt i faglige fellesskap. 2) Sosial inkludering innebærer at barnet/elevene er sosialt aktive, har venner og er i positivt samspill med sine jevnaldrende og 3) Psykisk inkludering er uttrykk for hvordan det enkelte barn/elev opplever sin situasjon på skolens ulike arenaer. Målet med LNU Mangfold og inkludering er å vise at mangfold er et positivt element i samfunnet og hvordan barn og unge på egne premisser kan bidra til økt inkludering og utfordre diskriminering og fordommer i samfunnet. Mangfold og inkludering har tre tildelinger i året o...