Å utdanne sykepleiere E-bok


Å utdanne sykepleiere - Patricia Benner, Molly Sutphen, Victoria Leonard, Lisa Day pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2010-10-11
FORFATTER: Patricia Benner, Molly Sutphen, Victoria Leonard, Lisa Day
ISBN: 9788279501466
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,93

FORKLARING:

Å utdanne sykepleiere inneholder konkrete forskningsfunn, inspirerende mønstereksempler og svært klare råd og anbefalinger.Bokas hovedbudskap er, som tittelen indikerer, at det er behov for omfattende endringer i sykepleierutdanningen.Forskerne bak boka, med Patricia Benner i spissen, dokumenterer et betydelig gap mellom utdanningens innhold og de krav som stilles til dagens sykepleiere i arbeid. De argumenterer offensivt for endringer som kan heve kvaliteten på utdanningen og styrke studentenes læringsutbytte. De hevder igjen og igjen at ankerfestet for omleggingen av sykepleierutdanningen må ligge i den kliniske yrkesvirkeligheten.I boka ser vi tydelig hvordan Benners evne til å kartlegge, utforske og fordype seg i konkret utøvelse av sykepleie bidrar til å sette ord på hvordan sykepleiere, lærere og studenter handler og resonnerer.Professor dr.polit. Kristin Heggen har skrevet introduksjonen til den norske utgaven. Hun skriver blant annet:«Patricia Benner og hennes forskerkollegaer slår fast [...] at de forventer utdanningsdebatt. De inviterer oss til debatt. Jeg tror de får hva de bestiller også i Norge, fra våre lærere, studenter, ledere og politikere. La oss håpe at de også får innfridd sitt håp om at boken skal føre til HANDLING.»Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching er kjent for å stille store krav til forskernes formidlingsevne og har som et erklært mål å spre forskningsbasert kunnskap langt utover forskernes egne sirkler. Lærere, ledere, studenter og politikere skal opplyses og dra nytte av Carnegie Foundations arbeider, og forskningen derfra publiseres derfor gjerne i leservennlig bokform. Det er et varemerke ved Carnegies profesjons- og utdanningsforskning at forskningen skal gi inspirasjon og konkrete forbedringsideer. Formidling av forskning skal nå dem forskningen angår.Dette er en viktig bok for studenter, undervisere, veiledere og ledere innenfor sykepleiefaget. Boka gir anbefalinger om pedagogiske arbeidsmåter som gjør den aktuell også for andre profesjonsutdanninger. Dessuten vil politikere ha nytte av å lese boka.

...land undersøker nå muligheten for å utdanne sykepleiere i et eget utdanningsopplegg innad i distriktet ... Nefrologisk sykepleie - VID vitenskapelige høgskole ... . Med samme metode har man på Byremo utdannet 100 sykepleiere de siste 20 årene. Nå kan høyskoler tilby helsefagarbeidere uten studiekompetanse en alternativ vei til å bli sykepleier. Hvis høyskolene selv ønsker det. Mangel på sykepleiere vil være en av de største utfordringene fremover, og NTNU har et ansvar for å bidra til løsninger. Vi arbeider kontinuerlig for å tilby utdanninger av høy kvalitet, og for å utdanne nok sykepleiere i ... Rekordmange vil bli sykepleiere og leger under koronapandemien ... . Vi arbeider kontinuerlig for å tilby utdanninger av høy kvalitet, og for å utdanne nok sykepleiere i tråd med samfunnets behov. En har ingen garantier for å få jobb. Det gjelder alle yrker. Mange sykepleiere sliter med å få fast jobb. Og ihvertfall 100% er vanskelig å få. Kanskje du kan prøve å snakke med en rådgiver? Du må også ta i betraktning at å studere er hardt, du kommer til å ha stort inntekts bortfall mens du studerer. Mangel på sykepleiere vil være en av de største utfordringene framover, og NTNU har et ansvar for å bidra til løsninger. Vi arbeider kontinuerlig for å tilby utdanninger av høy kvalitet, og for å utdanne nok sykepleiere i tråd med samfunnets behov. - Rekruttering av sykepleiere er blant de største utfordringene kommunal sektor har. Desentralisert sykepleierutdanning er et studium som gir mulighet for ansatte i kommunen til å utdanne seg til sykepleier og samtidig være i jobb, skriver Trønsdal. For å utdanne flere sykepleiere I så tilfelle må Nord universitet tilføres nye studieplasser, slik at en oppbygging av studietilbudet er sikret finansiering. Dette er dermed et spørsmål som må adresseres til Stortinget og regjeringen, som er de som setter universitetets rammebetingelser. Å forstå hva dannelse er, og hva dannelse forutsetter, er imidlertid ikke bare en oppgave for den enkelte.Det er også en kulturell utfordring. Vi som jobber med å utdanne sykepleiere, kan ikke løse dette for studentene. - Det er ikke samfunnsnyttig at man bruker penger på å utdanne sykepleiere, for så å gi dem et arbeidsmiljø som skremmer dem vekk. LINDA NÆSFELDT I mars konkluderte Fylkesmannen i Oslo og Viken med at barnekreftavdelingen «drives på en uforsvarlig måte i dag med hensyn til reell sykepleierbemanning og kompetanse på vakt», etter at de tillitsvalgte varslet om situasjonen. Vi kan ikke fortsette å utdanne to sykepleiere for å fylle ett årsverk Øk innsatsen for å beholde pleiere i helse og omsorg «75 prosent stilling ledig som finansminister, gode muligheter til å jobbe ekstra» Kjøp Å utdanne sykepleiere fra Bokklubber Å utdanne sykepleiere inneholder konkrete forskningsfunn, inspirerende mønstereksempler og svært klare råd og anbefalinger. Bokas hovedbudskap er, som tittelen indikerer, at det er behov for omfattende endringer i sykepleierutdanningen....