Konkurransestrategi E-bok


Konkurransestrategi - Lars Sørgard pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-10-13
FORFATTER: Lars Sørgard
ISBN: 9788276749199
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,16

FORKLARING:

'Det er et spill som foregår', hører en ofte uttalt om konkurransen i et marked. I boken gis det en innføring i spillteori, og det er med en rekke eksempler fra norsk næringsliv for å illustrere hvordan spillteori kan anvendes for å få innsikt i konkurranseforholdene i enkeltnæringer. I denne andreutgaven er eksemplene fra førsteutgaven vedrørende blant annet luftfart, sement, kraft, fergetrafikk, charterreiser og TV-nyheter fortsatt med. Men eksemplene er oppdatert og nye eksempler tilføyd. Blant annet er studien av konkurransen i norsk luftfart oppdatert, og det er føyd til en drøfting av kampen om verdiene i den norske dagligvaresektoren og konkurransen i det norske bensinmarkedet. Den nye utgaven av boken er supplert med en omfattende hjemmeside på nettet som er åpent tilgjengelig. Der finner en blant annet lysark til de ulike kapitlene, aktuelt tilleggsstoff og oppgaver med løsningsforslag (tidligere arbeidsbok). Framstillingen er i utgangspunktet lite teknisk, men med visse avsnitt som gir mulighet for å ta opp mer avanserte problemstillinger. Boken burde egne seg på ulike nivåer i undervisningen. En kan for eksempel benytte store deler av den på bachelor-nivå eller deler av den supplert med artikkelstoff på master-nivå. Lars Sørgard er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole. Han har i en årrekke forsket på næringsøkonomi og har utført en rekke oppdrag både for norske myndigheter og bedrifter innenfor temaene konkurransestrategi og konkurransepolitikk.

...p Konkurransestrategi fra Tanum Boken tar opp spørsmål av avgjørende betydning for bedriftslederen og angir et komplett sett med teknikker for å analysere bedriftens situasjon og hvordan man skal møte konkurrentenes handlinger ... Konkurransestrategi by Porter, Michael E.. 9788251822558 ... ... . Trinn for trinn gis de teknikker og instrumenter man behøver for å lykkes med en bransje- og konkurrentanalyse. ("Five forces"). I sitt rammeverk for strategisk planlegging har Michael Porter benyttet et konsept med fem krefter for å bestemme hvor attraktivt et marked er. Konkurransestrategi Porter, Michael E. Heftet / 1987 / Bokmål Michael Porter, amerikansk professor i bedriftsøkonomi og leder av Institute for Strategy and Competitiveness ved Harvard Business School. Porter er kjent for sitt b ... konkurransestrategi - Store norske leksikon ... . Konkurransestrategi Porter, Michael E. Heftet / 1987 / Bokmål Michael Porter, amerikansk professor i bedriftsøkonomi og leder av Institute for Strategy and Competitiveness ved Harvard Business School. Porter er kjent for sitt banebrytende forfatterskap på området konkurransestrategi og internasjonal konkurranseevne der blant annet strategisk fokus rettes på vilkår for nasjonale konkurransefortrinn så vel som for de enkelte bedrifters fortrinn i ... En konkurransestrategi sier hvordan man skal konkurrere. Dette er det samme som forretningsstrategi. På engelsk brukes begrepene «business strategy», «competitive strategy» og «business unit strategy». For hvor man skal konkurrere, dvs. i hvilke bransjer, se vekststrategi. Det finnes flere typer konkurransestrategier - i hovedsak tre forskjellige. Generiske, ressursbaserte og «blått ... Pris: 458,-. heftet, 2007. Sendes innen 4-6 virkedager. Kjøp boken Konkurransestrategi av Lars Sørgard (ISBN 9788276749199) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibris KONKURRANSESTRATEGI, 2.UTGAVE 3 Forord til 1. utgave Dette er en arbeidsbok som er tenkt benyttet i forbindelse med boken: Sørgard, Lars 1997:Konkurransestrategi - eksempler på anvendt mikroøkonomi, Fagbokforlaget, Bergen. I den nevnte boken er det gjengitt en rekke oppgaver. Konkurransestrategi. Et sentralt punkt når man skal utarbeide en konkurransestrategi er i følge Porter å knytte bedriften til dens omgivelser. Selv om det er et vidt begrep, så er det i første rekke viktig å se på den eller de bransjene som bedriften konkurrerer i. Lasse B. Lien er professor i strategi ved Institutt for strategi og ledelse, NHH. Hans forskning er knyttet til hovedområdene strategisk analyse, forretningsstrategi og organisasjonsøkonomi. Konkurransestrategi - dokumentet beskriver alle viktige vurderinger og beslutninger som legger rammene for den praktiske gjennomføringen av konkurransen. På Anskaffelser.no ligger mal for konkurransestrategi som omfatter: Anskaffelsens formål; Vurdering av markedssituasjonen; Oppsummering av interessentanalyse og kommunikasjonsplan Figur - Bedriftens verdikjede. Markedssystem analyse. Mens verdikjedeanalysen tar for seg de viktigste interne arbeidsbetingelsene som avgjør virksomhetens og konkurrentenes konkurransefortrinn, tar markedssystem analysen for seg alle de andre eksterne forholdene som har interesse av å påvirke virksomhetens videre eksistens og utvikling. Denne analysen trenger ikke å være like grundig ... Forretnings- og konkurransestrategi Alt for få bedrifter er tilstrekkelig bevisste på sin strategiske rolle og posisjon. All teori og erfaring viser imidlertid at bedrifter som tydelig og helhetlig differensierer seg fra sine konkurrenter, gjør det kommersielt bedre enn de virksomhetene som har et mer tilfeldig forhold til sin konkurransestrategi. Ledige stillinger i ISS Facility Services. ISS i Norge har 11000 ansatte fordelt på renhold, catering, kantine, eiendom, sikkerhet og support. - Mislykket offentlig konkurransestrategi Den offentlige sektor har vært preget av omlegging til mer konkurranse og marked de siste ti årene. - Omleggingen har på flere områder vært mislykket, og i mange tilfeller har man ikke oppnådd økonomisk effektivitet, kommenterer forsker Didrik Seip....