Thorium E-bok


Thorium - Arne Totland, Truls Sevje pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2008-11-27
FORFATTER: Arne Totland, Truls Sevje
ISBN: 9788251923811
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,14

FORKLARING:

Hva er fakta og hva er ønsketenkning når det gjelder energibehov og miljøutfordringer? Forfatterne ønsker med denne boken å formidle informasjon og åpne for debatt. Vi står overfor utfordringer som befolkningsvekst, økende energibehov og svinnende fossile ressurser. Fornybare energikilder monner ikke i tilstrekkelig grad. Sikkerhet, miljø og kostnader for ulike kraftproduksjoner stilles her opp mot hverandre. Miljøløsninger med fornybar energi og deponering av miljøskadelige gasser blir diskutert. Det dokumenteres at kjernekraft er en energikilde som stadig flere land satser på, og denne satsingen blir forklart og forsvart. I den sammenheng fremheves thorium som et aktuelt kjernefysisk brennstoff. Bærekraftige energikilder har langvarige tidshorisonter. Verdens thoriumressurser vil kunne gi energi i flere tusen år framover, det samme kan fusjonsenergi, gitt at man klarer å løse de tekniske utfordringene man står overfor. Boken er todelt: Del I er skrevet for samfunnsinteresserte og krever ikke bakgrunnskunnskaper i fysikk. Del II forklarer det naturvitenskapelige grunnlaget for kjernereaktorer. Forfatterne Arne Totland og Truls Sevje har begge årelang erfaring i formidling av realfag, på henholdsvis høgskole- og VGS-nivå.

...trons it decays into fissionable uranium-233 ... thorium | Description, Properties, & Uses | Britannica ... . Synthetic isotopes have been prepared; thorium-229 (7,880-year half-life), formed in the decay chain originating in the synthetic actinoid element neptunium, serves as a tracer for ordinary thorium (thorium-232). Thorium-profeten Lillestøl har tatt til orde for at et sted mellom 30.000 til 40.000 Rubbia-reaktorer bør utplasseres i verden på sikt, blant annet på landsbygda i Afrika og Asia. Et slikt scenario reiser en rekke utfordri ... Torium - Wikipedia ... . Et slikt scenario reiser en rekke utfordringer knyttet til håndtering av radioaktivt avfall og muligheten for terroraksjoner mot disse reaktorene. New Weapons come in a variety of all shapes and sizes, filling up many niches and exploring new ones. Many weapons have unique new effects that set them apart from vanilla weapons, making each playthrough unique. Contents. ... Thorium Mod Wiki is a Fandom Gaming Community. Thorium-tilhengerne hevder thorium ikke kan brukes til å framstille atombomber, noe thorium-kritikerne ikke hevder er riktig. Her ser det ut som Statens Strålevern gir kritikerne delvis rett. Thorium fra denne forekomsten, hvis det utvinnes i fremtiden, vil være et biprodukt fra utvinning av niobium og/eller sjeldne jordmetaller», skriver NEA. I tillegg regner NEA med til sammen 4.000 tonn thorium i Sæteråsen i Vestfold. Men også her er thoriuminnholdet lavt, kun 0,049 prosent. Thorium (nach dem germanischen Gott Thor) ist ein chemisches Element mit dem Elementsymbol Th und der Ordnungszahl 90. Im Periodensystem steht es in der Gruppe der Actinoide (7. Periode, f-Block Geschichte. Hans Morten Thrane Esmark fand 1828 auf der norwegischen Insel Løvøya ... The element thorium was discovered in 1828. More than a 100 years later, in 1941, its potential as an energy source was proved. Thorium is estimated to be three to four times more abundant than uranium in the Earth's crust and it is one of the most energy dense elements found in nature. Thorium ble brukt i lamper, andre bruksområder fantes ikke. Stoffet ble lenge ansett som et nærmest verdiløst metall. Etter andre verdenskrig, da forskning innen kjernefysikk skjøt fart, var det store forhåpninger om at den nye energikilden uran kunne utnyttes til fredelige formål. Thorium-naivitet LEDER: Problemene med radioaktivt avfall er store allerede i dag, og verden trenger ikke flere miljøproblemer enn de vi sliter med, skriver Bjørn G. Sæbø. Thorium som energikilde - Muligheter for Norge ii Utgitt av Thoriumutvalget, februar 2008. Utvalget ble utpekt av Norges forskningsråd på vegne av Olje- og energidepartementet (OED). Sekretariat: Institutt for energiteknikk Forskningsrådet: www.forskningsradet.no Olje- og energidepartementet: www.regjeringen.no\oed ISBN 978-82-7017-698-4 (printed) ISBN 978-82-7017-699-1 (electronic) »Thorium som brændstof er spændende, men man kan gå mange forskellige veje med thorium-teknologien. Det er ikke nødvendigt at udvikle en helt ny reaktorteknologi som Rubbia-reaktoren for at udforske thorium,« mener Rose. Thorium i Kina og Indien. Uanset hvad er thorium populært i Kina og Indien. Thorium er et radioaktivt stoff som finnes i naturen. Mange frykter et atomkraftverk i Norge basert på thorium. Det blir neppe noe av. Norge får ikke noe lønnsomt thorium-kraftverk....