Oversikt over rettigheter til fast eiendom E-bok


Oversikt over rettigheter til fast eiendom - Karen Eg Taraldrud pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2016-08-03
FORFATTER: Karen Eg Taraldrud
ISBN: 9788202521622
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,13

FORKLARING:

Oversikt over rettigheter til fast eiendom omhandler privatrettslige regler om fast eiendom. Boken innledes med en fremstilling av eiendomsretten som begrep. Deretter presenteres viktige regler om eiendomsgrenser og rettighetsforhold til fast eiendom, herunder bestemmelser om tinglysing, hevd, sameie, naborett, servitutter, tomtefeste, allemannsrett og allmenningsrett. Avslutningsvis kommenteres forholdet mellom privat råderett og offentlig regulering.Forfatteren presenterer de aktuelle rettskildene, og teksten er rikt illustrert med rettsavgjørelser. Boken retter seg mot studenter og rettsutøvere med behov for raske oppslag og kommentarer om rettsområdene som presenteres. For studenter er boken særlig egnet som støtte ved repetisjon av pensum i emnet fast eiendoms rettsforhold. Boken er nyttig for enhver som eier hus, hytte, gård eller grunn.

...nger og opphør av servituttretten ... Oversikt over rettigheter til fast eiendom omhandler privatrettslige regler om fast eiendom ... Gratis PDF Oversikt over rettigheter til fast eiendom ... . Boken innledes med en fremstilling av eiendomsretten som begrep. Deretter presenteres viktige regler om eiendomsgrenser og rettighetsforhold til fast eiendom, herunder bestemmelser om tinglysing, hevd, sameie, naborett, servitutter, tomtefeste, allemannsrett og allmenningsrett. Oversikt over rettigheter til fast eiendom omhandler privatrettslige regler om fast eiendom. Boken innledes med en fremstilling ... Rettigheter i fast eiendom (- en innføring i tingsrett ... ... . Oversikt over rettigheter til fast eiendom omhandler privatrettslige regler om fast eiendom. Boken innledes med en fremstilling av eiendomsretten som begrep. Deretter presenteres viktige regler om eiendomsgrenser og rettighetsforhold til fast eiendom, herunder bestemmelser om tinglysing, hevd, sameie, naborett, servitutter, tomtefeste, allemannsrett og allmenningsrett. Lov om avhending av fast eigedom fra 1993, (Avhendingslova, forkortet til avhl.) representerer den første direkte lovgivning vedrørende omsetning av fast eiendom. Lovens siktemål var å gi en klarere avgrensning mellom kjøpers og selgers rettigheter og plikter med en særlig regulering av forbrukerforhold. For de aller fleste innebærer kjøp av fast eiendom den største investering […] Det mest praktiske realregisteret i Norge er grunnboka, som inneholder en oversikt over rettigheter til fast eiendom. Andre eksempler er skipsregisteret og skipsbyggingsregisteret for skip, Luftfartøyregisteret for luftfartøyer, Petroleumsregisteret for oljeinstallasjoner, samt Kraftledningsregisteret. heter til fast eiendom. Allmennhetens rettigheter har utviklet seg fra å være en "uskyldig nyt-tesrett" til å bli en rekke mer omfattende rettigheter. Blant annet har en aldersbestemt del av allmennheten fått en ny rettighet, ... 1.3 Oversikt over den videre fremstilling Oversikt over rettigheter til fast eiendom omhandler privatrettslige regler om fast eiendom. Boken innledes med en fremstilling av eiendomsretten som begrep. Deretter presenteres viktige regler om eiendomsgrenser og rettighetsforhold til fast eiendom, herunder bestemmelser om tinglysing, hevd, sameie, naborett, servitutter, tomtefeste, allemannsrett og allmenningsrett. og Oversikt over rettigheter til fast eiendom av Karen Eg Taraldrud. Ei bok av Einar Moe med tittelen Faste eiendommers rettsforhold er varsla i 2017. Dette er innføringsbøker. Elles kan vi nemne åttande utgåve frå 2016 av Tingsrett (Thor Falkanger og Aage Thor Falkanger) og Oversikt over rettskildene er skrevet for studenter med begrensede forkunnskaper om rettssystemet og andre med ønske om å sette seg inn i de grunnleggende prinsippene for tolkning og anvendelse av juridiske tekster.. Boken er skrevet i et nøkternt språk med korte forklaringer. Det er lagt vekt på at boken skal være lett tilgjengelig og nyttig for praktikere. § 5-3. Opplysning om rettigheter i fast eiendom § 5-4. Register over rettigheter i fast eiendom ; Kapittel 6. Oppdraget og utførelsen av dette (§§ 6-1 - 6-5) § 6-1. Nærmere regler om arbeidsfordelingen mellom ansvarlig megler og medhjelper § 6-2. Nærmere regler om oppdragstakerens opplysningsplikt § 6-3. Oppdragstakers plikter ved ... OVERSIKT OVER LØSØRE OG TILBEHØR TIL EIENDOMMEN. ... Generelt. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers rettigheter og plikter ved overdragelse av fast eiendom og andeler i borettslag. Eiendomsmegling er mellommannsvirksomhet både ved utleie og omsetning av fast eiendom, ... Finanstilsynets virksomhetsregister gir en oversikt over hvilke selskap som har tillatelse og stilt sikkerhet for eiendomsmegling, ... Forbrukeres rettigheter etter eiendomsmeglingsloven -Karen Eg Taraldrud: Oversikt over rettigheter til fast eiendom (2016) -Erlend Baldersheim: Reglar om fast eigedom (2010) Dr. juris Geir Stenseth, Forskergruppe i Naturressursrett Hva er tingsrett? • Eiendomsretten en fundamental ressurs. Teoretisert mye om hva eiendomsrett er. OVERSIKT OVER LØSØRE OG TILBEHØR TIL EIENDOMMEN Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, og er gjeldende fra 1. januar 2020. Generelt Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers...