Kompetanse for mangfold E-bok


Kompetanse for mangfold -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2014-03-12
FORFATTER:
ISBN: 9788245012859
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,5

FORKLARING:

Hva betyr det at vi lever i et flerkulturelt samfunn? Hvilken betydning har skolen i denne sammenheng? Hvordan kan skolen møte barn og unge på en måte som fremmer demokrati, anerkjennelse, likeverd og rettigheter for alle i et flerkulturelt samfunn? Dette er et ambisiøst spørsmål som kan belyses ut fra ulike faglige vinkler, og som har både teoretiske, praktiske og politiske implikasjoner. Denne antologien har som mål å stimulere til refleksjon og diskusjon og dermed bidra til at beslutninger som lærere, skoleledere og skoleeiere gjør, kan være gjennomtenkte og ikke tilfeldige. Forskere med bakgrunn i fagtradisjoner som pedagogikk, historie, rettsvitenskap, medievitenskap, filosofi, sosiologi og sosialantropologi bidrar med ny kunnskap og empiri for å forstå skolens rolle i det flerkulturelle samfunnet. I en kritisk forståelse av det flerkulturelle rettes fokus mot samfunnets institusjoner innen politikk, utdanning, media og lovverk, og man prøver å analysere hvordan mye av det vi tar for gitt, bidrar til å påvirke, forme og endre samfunnet. Bidragsyterne i boken har følgende insitusjonstilknytning: Kariane Westrheim, Universitetet i Bergen Thor Ola Engen, Høgskolen i Hedmark Astrid Tolo, Universitetet i Bergen Trond Erik Welstad, Universitetet i Oslo Elisabeth Eide, Høgskolen i Oslo og Akershus Steinar Bøyum, Universitetet i Bergen Yael Harlap, Universitetet i Bergen Hanne Riese, Universitetet i Bergen Carla Chinga-Ramirez, NTNU Trond Solhaug, NTNU Kari Hagatun, Universitetet i Bergen Kariane Westrheim og Astrid Tolo er førsteamanuenser ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Bergen.

...gfold. Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT), Universitetet i Nordland (UiN), Høgskolen i Nesna (HiN) og Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) ... Helsekompetanse.no ... . Kompetanse for mangfold som har vært implementert i perioden 2013-2017. Det er tidligere levert to delrapporter. Den første forelå tidlig i 2015 og omhandlet surveyundersøkelser til ledere og eiere av barnehager, grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæring i en Forskergruppa Kompetanse for mangfold har som mål å styrke forskning og utviklingsarbeid knytta til det språklige og kulturelle mangfoldet som finnes i det norske utdanningssystemet. Forskergruppa samler fagpersoner som er opptatt av flerspråklighet og flerkulturelle perspektiver i utdanningssystemet, fra barnehage, grunnskole og videregående skole til voksenopplæring og hø ... Kompetanse for mangfold - Nr 03-04 - 2015 - Norsk ... ... . Forskergruppa samler fagpersoner som er opptatt av flerspråklighet og flerkulturelle perspektiver i utdanningssystemet, fra barnehage, grunnskole og videregående skole til voksenopplæring og høyere utdanning. Kompetanse for mangfold. Sola kommune deltar i 2017/18 i Kompetanse for mangfold. Prosjektet er en satsing fra Utdanningsdirektoratet som skal bidra til videreutvikling av kompetansen i barnehager, skoler og voksenopplæring i møte med barn og unge med innvandrerbakgrunn. I løpet av 2014 endret kompetanseløftet navn og heter i dag Kompetanse for mangfold. Denne endringen kan leses på flere måter. På den ene siden kan den ses i direkte sammenheng med at det opprinnelige oppdraget som Udir fikk fra KD, har bakgrunn i Meld. St. 6 (2012-2013) En helhetlig integreringspolitikk. Mangfold og fellesskap. Kompetanse for mangfold; Barnehagebasert kompetanseutvikling; Barnehagebasert kompetanseutvikling. Kjell-Åge Gotvassli gir en kort beskrivelse av metoden og forklarer hvorfor dette kan være en god organisering. Artikkel Sist endret: 05.08.2015 Last ned som PDF Skriv ut. Det overordnede målet for Kompetanse for mangfold, var å sette ansatte i barnehager og grunnopplæringen i stand til å støtte barn, elever og voksne med minoritetsbakgrunn p...