Mekling II E-bok


Mekling II - Grethe Nordhelle pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-11-14
FORFATTER: Grethe Nordhelle
ISBN: 9788205373655
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,19

FORKLARING:

Boka henvender seg til den som ønsker å videreutvikle sin forståelse og sine ferdigheter innen konflikthåndtering. Boka viderefører tematikken fra Mekling : konfliktforståelse og konflikthåndtering (Gyldendal akademisk, 2006), og går i dybden på sentrale temaer i den praktiske meklingshverdagen. Den dekker områder som maktubalanse, emosjonelle aspekter, barn i mekling og kulturvariasjon.

...n selve oppmøte som er obligatorisk. Mekling II sentrale temaer i konflikthåndtering Nordhelle, Grethe Heftet / 2007 / Bokmål Mekling er pålagt både med hjemmel i ekteskapsloven og i barneloven ... Familiemekling.no - Oslo og Akershus ... . Disse må til obligatorisk mekling: - Ektefeller som skiller lag og som har barn under 16 år, må mekle for å få innvilget separasjon. - Samboere som skiller lag og som har felles barn under 16 år, må mekle for å få utvidet barnetrygd. Mekling II - Sentrale temaer i konflikthåndtering Å mekle er som å reise. Retningen, reisemåten og målet beror på hvilke parter vi reiser med, hvor i verden de befinner seg, og hvor de vil. ... Mekling II | Gyldendal ... . Mekling II - Sentrale temaer i konflikthåndtering Å mekle er som å reise. Retningen, reisemåten og målet beror på hvilke parter vi reiser med, hvor i verden de befinner seg, og hvor de vil. Reisen blir aldri lik. Liker man å reise, blir mekling aldri kjedelig. Mekling er en profesjonell kompetanse, der en tredjeperson bistår partene. Mekling er en offentlig ordning som tilbys ved samlivsbrudd. Hensikten med mekling er at dere som foreldre skal komme frem til en avtale om foreldreansvar, samvær og hvor barnet skal bo fast. Disse må til 1 times obligatorisk mekling: alle foreldre (ektefelle og samboere) med felles barn under 16 år og som søker separasjon og samlivsbrudd Grethe Nordhelle 2007: Grethe Nordhelle, Mekling II, 2007 . Guide to good practice, Implementing Measures 2003 : Guide to good practice under the Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction, Part II - Implementing Measures, 2003. Kjøp Mekling II fra Bokklubber Boka henvender seg til den som ønsker å videreutvikle sin forståelse og sine ferdigheter innen konflikthåndtering. Boka viderefører tematikken fra Mekling : konfliktforståelse og konflikthåndtering (Gyldendal akademisk, 2006), og går i dybden på sentrale temaer i den praktiske meklingshverdagen. I alt 154 foreldrepar som møtte til mekling sa ja til å delta i undersøkelsen. Disse ble rekruttert gjennom meklere ved ulike familievernkontorer i Østlandsområdet i en tidsavgrenset periode i 2008-2009. Med tanke på alder, antall barn, utdanning og beskjeftigelse var utvalget representativt for foreldre som møter til mekling i Norge. Nordhelle, G. (2010). MEDIACJA. Sztuka rozwiazywania konfliktow. Gdansk: Fiso (oversettelse til polsk av Mekling og Mekling II). Nordhelle, G. (2011). «Praktiseringen av sakkyndighetsarbeid i barnefordelingssaker - til barnas beste? Tidsskrift for Familierett, arverett og barnevernsrettslige spørsmål . Nr. 3, s. 176-197. Mekling eller megling er en prosess der en megler forsøker å få to eller flere parter med motstridende interesser til å finne en felles løsning og inngå forlik.. Mekling brukes i mange forskjellige sammenhenger og på mange nivåer. Det kan være snakk om en privat tvist mellom to parter, der penger eller andre verdier står på spill, eller mekling mellom stater for å oppnå enighet i ... Kjøp Mekling II fra Bokklubber Boka henvender seg til den som ønsker å videreutvikle sin forståelse og sine ferdigheter innen konflikthåndtering. Boka viderefører tematikken fra Mekling : konfliktforståelse og konflikthåndtering (Gyldendal akademisk, 2006), og går i dybden på sentrale temaer i den praktiske meklingshverdagen. 1: Bøker: Grethe Nordhelle, Mekling. Konfliktforståelse og konflikthåndtering (2006), Grethe Nordhelle, Mekling II. Sentrale temaer i konflikthåndtering (2007), Grethe Nordhelle, Manipulasjon - forståelse og håndtering (2009), Ujagar Singh Sakhi og Grethe Nordhelle, Kilden - ny kompetanse til å hjelpe mennesker på avveie i sitt eget liv (2012), Grethe Nordhelle og Ujagar Singh ... mekling Det er ikke nødvendig å møte til mekling når det kreves skilsmisse pga overgrep. Det samme gjel-der hvis ekteskapet oppløses fordi det er inngått mellom nære slektninger, pga bigami eller når vergen reiser oppløsningssak. Avtalen foreldre kommer fram til, er deres eiendom og ansvar. En mekler kan ikke overprøve Kjøp Mekling II fra Bokklubber Boka henvender seg til den som ønsker å videreutvikle sin forståelse og sine ferdigheter innen konflikthåndtering. Boka viderefører tematikken fra Mekling : konfliktforståelse og konflikthåndtering (Gyldendal akademisk, 2006), og går i dybden på sentrale temaer i den praktiske meklingshverdagen....