Nav - med brukeren i sentrum? E-bok


Nav - med brukeren i sentrum? -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2013-06-13
FORFATTER:
ISBN: 9788215021751
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,90

FORKLARING:

"Bruker" har de siste tiårene overtatt som vanlig betegnelse på folk som har kontakt med offentlige etater av ulike slag. I denne boken benyttes Nav-reformen som utgangspunkt for å diskutere hva som preger forholdet mellom borgerne og dagens norske velferdsstat. Hovedmålsettingen med denne boken er å bidra til økt forståelse av hvordan den norske velferdspolitikken oppleves og erfares av brukerne. Boken konsentrerer seg særlig om mottakere som har en direkte samhandling med Nav over en viss tid, som er utenfor ordinært lønnsarbeid, og som har aktiviseringskrav. Brukernes erfaringer belyses ved hjelp av et variert materiale: stortingsdebatter, surveymateriale, intervjuer, observasjon, og analysene gir innsikt i ulike sider ved det norske velferdsapparatet med brukeren som utgangspunkt. For å forstå brukerens erfaringer viser forfatterne til gamle og nye velferdsdilemma og hvordan disse utspiller seg innenfor en ny institusjonell setting. Boken er skrevet for studenter ved profesjons- og universitetsstudier, for velferdsforskere, ansatte og brukere av Nav, ansatte i organisasjoner som samarbeider med Nav og for alle som er interessert i velferdspolitikk.

... danner et sett med felles mål som beskriver hvordan digitaliseringsarbeidet skal videreføres ... PDF Norsk Nav - med brukeren i sentrum? ... . Brukeren i sentrum For å forbedre og utvikle digitale løsninger må behovene til de som bruker disse løsningene ligge til grunn. Brukerne skal stå i sentrum. ... I andre enden av skalaen peker han på Nav, ... Når man kjemper med systemer som overhodet ikke er tilrettelagt for brukerne, da blir det feil, sier seniorrådgiveren. IT-direktør Torbjørn Larsen i Nav sier at de tar brukervennlighet på største alvor. Bruke ... Nav - med brukeren i sentrum? - Universitetsforlaget ... . IT-direktør Torbjørn Larsen i Nav sier at de tar brukervennlighet på største alvor. Bruker har de siste tiårene overtatt som vanlig betegnelse på folk som har kontakt med offentlige etater av ulike slag. I denne boken benyttes Nav-reformen som utgangspunkt for å diskutere hva som preger forholdet mellom borgerne og dagens norske velferdsstat. Hovedmålsettingen med denne boken er å bidra til økt forståelse av hvordan den norske velferdspolitikken oppleves og erfares av ... Brukeren i sentrum Brukermedvirkning ... nav-ansatte, helsepersonell og brukere har lært mye av. Studentene opplevde det som et virkelighetsnært scenario, ... Gjennom denne nye undervisningsformen har studentene ikke bare fått øve seg på samspillet med brukere, de har og lært om samhandling med annet helse- og sosialpersonell. Kjøp Nav - med brukeren i sentrum? fra Bokklubber 'Bruker' har de siste tiårene overtatt som vanlig betegnelse på folk som har kontakt med offentlige etater av ulike slag. I denne boken benyttes Nav-reformen som utgangspunkt for å diskutere hva som preger forholdet mellom borgerne og dagens norske velferdsstat. Fra forlagets omtale: "Bruker" har de siste tiårene overtatt som vanlig betegnelse på folk som har kontakt med offentlige etater av ulike slag. I denne boken benyttes Nav-reformen som utgangspunkt for å diskutere hva som preger forholdet mellom borgerne og dagens norske velferdsstat. Brukeren skal selv aktivt medvirke og ta beslutninger i forhold som angår han eller henne. Det innebærer at de som gir bistand, må være bevisste på samhandlingen med brukeren og sørge for at brukeren i praksis blir involvert slik at vedkommende får mulighet til å påvirke sitt eget liv. Nav - med brukeren i sentrum? er en flott bok. Denne boken er skrevet av forfatteren none none 08/27/2010. Last ned bøker på vår hjemmeside lesclefsdor2018seoul.org. 1 bruker med erfaring fra arbeid i ... som var å sette brukermedvirkning i sentrum. Neste trinn var møte med representanter fra Oslo ... Nav-ansatte, helsepersonell og brukere hadde lært mye av. Studentene satte pris på det de opplevde som et svært virkelighetsnært scenario og at brukerne delte sine egne historier ... Brukerne i sentrum NAVnorge. Loading ... invitere brukerne inn i utviklingsarbeidet og prioritere utvikling som gir mest effekt for brukerne. NAV.no er vårt største NAV-kontor, med 60 millioner ... Aktiv involvering av brukeren i valg av behandling og tjenester er en demokratisk rettighet og en politisk og faglig målsetting. Utfordringen ligger i hvordan og i hvilken grad politikere, administrative ledere og tjenesteutøvere i praksis setter brukeren i sentrum for valg, prioriteringer og organisering av virksomheten. Å sette brukeren i sentrum har vært et mål i statlig forvaltning i mange år. Denne regjeringen har ønsket å styrke innsatsen ytterligere. Det er derfor interessant å få kartlagt hva statlige virksomheter har gjort og hvilken vei utviklingen går. Et hovedfunn er at nesten alle virksomheter kartlegger hvordan brukerne opplever virksomheten. skrives offisielt med store bokstaver (NAV). Inspirert av Hansen, Lundberg & Sylteviks bok Nav - med brukeren i sentrum (2013), vil jeg i likhet med dem skrive Nav på denne måten, da dette er i tråd med anbefalinger fra Språkrådet og NTBs språkavdeling. «Nav» kommer til å bli gjentatt flere ganger i denne oppgaven, og jeg Sammenhengende tjenester med brukeren i sentrum Det er et mål å utvikle løsninger som gjør at når privatpersoner er pålogget en offentlig løsning eller nettside, blir relevant informasjon, meldinger og tjenester fra andre offentlige virksomheter gjort tilgjengelig samtidig. Brukerne i sentrum NAVnorge. Loading ... invitere brukerne inn i utviklingsarbeidet og prioritere utvikling som gir mest effekt for brukerne. NAV.no er vårt største NAV-kontor, med 60 millioner ... Ønsker du et slikt kort, kan du ta kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark på tlf 407 02 804 eller per e-pos...