Konseptuelle rammeverk for regnskap E-bok


Konseptuelle rammeverk for regnskap - Steinar Sars Kvifte, Atle Johnsen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2014-09-30
FORFATTER: Steinar Sars Kvifte, Atle Johnsen
ISBN: 9788270822706
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,24

FORKLARING:

Konseptuelle rammeverk er utviklet for å kunne utlede løsninger på praktiske problemstillinger. Rammeverkene er nyttige både for standardsetting og for anvendelse av standardene. Fra og med regnskapsåret 2005 ble rammeverket til IASB gjennom EØS-avtalen gjort gjeldende i Norge. Dette rammeverket, som er basert på det tilsvarende amerikanske rammeverket, har dermed fått praktiske konsekvenser for norsk regnskapsregulering, noe som representerer en pedagogisk utfordring i opplæringen av det norske regnskapsmiljøet. Siktemålet med boken er å gi leseren en grundig forståelse av innholdet i og formålet med konseptuelle rammeverk. Boken er både en beskrivelse og en analyse av konseptuelle rammeverk. Den har også et eget kapittel om rammeverkenes plass i regnskapsreguleringen. Boken er egnet som fordypning for studenter og er nyttig for regnskapspliktige, revisorer, regnskapstilsyn, analytikere og andre brukere av regnskap. Det forutsettes at leseren har god oversikt over sentrale regnskapsspørsmål. Første utgave av boken ble gitt ut våren 2004. I denne andre utgaven er boken utdypet med innsikt fra blant annet det pågående rammeverksprosjektet i regi av IASB og FASB. Regnskapsloven er endret siden 2004 og NRS fastsatte i 2006 ny strategi for utvikling av god regnskapsskikk. Boken er tilpasset disse endringene. Tre års erfaring med anvendelse av IFRS har skapt et godt grunnlag for å utdype bokens prinsipielle drøftelser med praktiske eksempler. Dr. oecon og statsautorisert revisor Steinar Sars Kvifte er fagsjef regnskap i Ernst & Young og førsteamanuensis II ved Norges Handelshøyskole. Atle Johnsen er professor ved Norges Handelshøyskole.

...fagskole, universitet og høgskole. Finn din pensumbok ... Konseptuelle rammeverk for regnskap av Steinar Sars Kvifte ... ... . Bøker til revisjon og regnskap på MRR-studiet. - International financial statement analysis 5 00,- - Konseptuelle rammeverk for regnskap 250,- - Den eksterne revisor 300,- - Internasjonale regnskapsstandarder 100., - Equity asset valuation: 500 og oppgavebok: 300. Har også selskapsrett, Geir Woxholth -300 Og egenkapitaltransaksjoner, Britt Torunn Tove 250. Finansregnskap (Heftet) av forfatter Steinar Sars Kv ... Konseptuelle rammeverk for regnskap - Steinar Sars Kvifte ... ... . Finansregnskap (Heftet) av forfatter Steinar Sars Kvifte. Økonomi og ledelse. Pris kr 505. Se flere bøker fra Steinar Sars Kvifte. Arbeid med konseptuelt rammeverk under IFRS Vi har i boken flere steder omtalt det konseptuelle rammeverket til IFRS (se spesielt kapittel 5, 6 og 7). Som kjent er dette rammeverket i endring. Det opprinnelige rammeverket fra 1989 er delvis erstattet med nytt rammeverk (gjelder regnskapets formål, brukergrupper og Rammeverk for å følge utviklingen av den sirkulære økonomien. Status Sammendrag av innhold. Meldingen om et rammeverk for å følge utviklingen for den sirkulær økonomien ble lagt fram av Europakommisjonen 16. januar 2018. Forsiktighetsprinsippet har hatt en sentral posisjon i regnskapsloven fra 1998. Enkelte andre regnskapsmodeller og konseptuelle rammeverk i dag, slik som International Financial Reporting Standards (IFRS), legger mindre vekt på forsiktighetsprinsippet enn det som var vanlig tidligere innenfor regnskapsfaget....