Å forske på egen praksis E-bok


Å forske på egen praksis -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2016-11-09
FORFATTER:
ISBN: 9788245020052
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,19

FORKLARING:

I dag er skoler utsatt for en stadig økende forventning om å drive forsknings- og utviklingsarbeid for å forbedre sitt undervisningstilbud. Hvilken kunnskap lærere trenger for å undervise bedre, er det imidlertid ikke enighet om. Denne boken introduserer aksjonsforskning som en tilnærming lærere og skoler kan bruke for å utvikle seg og sin undervisning til fordel for elevenes læring og utvikling. Ved å forske selv og i samarbeid med andre kan praktikere få en mer aktiv rolle i reformarbeid. De implementerer ikke bare andres forskning, men utvikler selv ny og praksisforankret kunnskap. Denne fagfellevurderte antologien drøfter teoretiske og metodiske tilnærminger knyttet til forskning på egen praksis. Den omfatter ulike forståelser og viser hvilke vitenskapelige tradisjoner forskning på egen praksis står i. Videre inneholder boken konkrete eksempler på hvordan studenter, lærere og skoler har anvendt aksjonsforskning i sin praksis. Som helhet representerer bidragene viktige innspill til diskusjoner omkring samfunnsaktuelle spørsmål, som forholdet mellom autonomi og kontroll i utvikling av lærerrollen, hva lærerkompetanse er, og hvordan den kan utvikles og verdsettes. Boken er ment å skape dialog omkring temaene skoleutvikling og lærerkompetanse. Den kombinerer et praktisk siktemål, om å hjelpe studenter, lærere, skoler og lærerutdannere i gang med forskning på egen praksis, med vitenskapelige diskusjoner. På den måten gir boken innspill både til praksis og til debatt omkring praksis. Marit Ulvik er professor ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen. Hanne Riese er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen. Dag Roness er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen.

... få en mer aktiv rolle i reformarbeid. De implementerer ikke bare andres forskning, men utvikler selv ny og praksisforankret kunnskap ... Omvendt undervisning i barnehagelærer-utdanningen: Å ... ... . Denne fagfellevurderte antologien drøfter teoretiske og metodiske tilnærminger knyttet til forskning på egen praksis. Undersøkelsen gir empirisk støtte til at utviklingsprogrammet må gå over lengre tid og ligge tett opp til lærernes egen praksis. Formen på utviklingsprogrammet er mindre viktig (for eksempel kurs eller skolebasert veiledning). Det er lærernes mulighet for å diskutere innenfor en felles faglig kontekst som synes avgjørende. Å forske på egen praksis er e ... Å forske på egen praksis - Ferdigheter og teknikker ... ... . Det er lærernes mulighet for å diskutere innenfor en felles faglig kontekst som synes avgjørende. Å forske på egen praksis er en flott bok. Denne boken er skrevet av forfatteren none none 08/27/2010. Last ned bøker på vår hjemmeside fondueoost.nl. Å forske på egen praksis aksjonsforskning og andre tilnærminger til profesjonell utvikling i utdanningsfeltet. Marit Ulvik (Redaktør) ; Hanne Riese (Redaktør) ; Dag Roness (Redaktør) I dag er ... Målet har vært å la den som blir veiledet finne sin egen vei, sier Lejonberg. Svar fra veilederne i Lejonbergs undersøkelse tyder også på at de selv har stor tro på det at den nytilsatte får mye rom til å reflektere selv. - Funn i studien tyder imidlertid på dette kan føre til usikkerhet. «Det er godt å bli utfordret på egen praksis» Midtveisrapport Utvidet deltakerundersøkelse av kompetanseutviklingsprogrammet SkoleVFL 1.0 Senter for livslang læring, Høgskolen i Lillehammer og Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi, UiT Norges arktiske universitet Kjøp Å forske på egen praksis fra Bokklubber I dag er skoler utsatt for en stadig økende forventning om å drive forsknings- og utviklingsarbeid for å forbedre sitt undervisningstilbud. Hvilken kunnskap lærere trenger for å undervise bedre, er det imidlertid ikke enighet om. Å forske på egen praksis er en flott bok. Denne boken er skrevet av forfatteren none none 08/27/2010. Last ned bøker på vår hjemmeside lesclefsdor2018seoul.org. Kjøp Å forske på egen praksis fra Norske serier I dag er skoler utsatt for en stadig økende forventning om å drive forsknings- og utviklingsarbeid for å forbedre sitt undervisningstilbud. Hvilken kunnskap lærere trenger for å undervise bedre, er det imidlertid ikke enighet om. En av grunnene til å bruke Lesson Study er lærernes behov for å gå i dybden på sider ved egen praksis (Lewis, 2000). Analyse og vurdering av et undervisningsopplegg er essensielt i Lesson Study. Dessuten, ved bruk av Lesson Study skaffer lærerne seg kunnskap om hvordan kommunikasjonen i undervisningen virker på elevenes læring. Hensikten med å gjennomføre en «Lesson Study»-økt vil være å forske på aktiviteten som skjer i klasserommet, samle inn data ved å observere og intervjue elever, bearbeide data i lærerteamet for så å prøve ut nye grep for klasseundervisningen som teamet tror vil gi bedre effekt....