Termodynamikk E-bok


Termodynamikk - Norbert Lümmen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE:
FORFATTER: Norbert Lümmen
ISBN: 9788215027692
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 7,76

FORKLARING:

«Termodynamikk - kort og godt» er en kompakt lærebok i et av de viktigste fagene for ingeniørstudenter ved høyskoler og universiteter. Den egner seg godt til repetisjon og som støttelitteratur.Boken dekker pensumet til typiske kurs innen termodynamikk (også kalt teknisk varmelære), for eksempel termiske egenskaper til rene stoffer, bruk av egenskapsdiagrammer, varmeoverføring og energi- og eksergianalyse av lukkede og åpne systemer og av kraft- og kuldesykluser. Stoffet fordypes med et stort antall eksempler som detaljert viser hvordan de ulike metodene anvendes. Dette gjør det lettere å forstå hvordan beregninger av energiforbruk og energieffektivitet utføres.På bokens nettside vil det legges ut en nedlastbar fil med tabeller til bruk i eksemplene i boken.

...satt for. Trykk er definert som kraft delt på areal ... Termodynamisk syklus - Wikipedia ... . Måleenheten for kraft er newton (N). Standardenheten newton per ... Statistisk termodynamikk er en videreutvikling av klassisk termodynamikk (varmelære). Klassisk termodynamikk bygger på to hovedsetninger som ble formulert på attenhundretallet for å forstå en dampmaskin bedre. Den er uavhengig av hvordan stoffer er bygget opp. Det var bra den gang man ikke kjente til atomer og molekyler. I statistisk termodynamikk bygger man på de kunns ... Termodynamikk - Wikipedia ... . I statistisk termodynamikk bygger man på de kunnskaper man ... Termodynamikk eller varmelære (frå gresk θερμη, therme, «varme» og δυναμις, dynamis, «kraft») er ei grein innan fysikk som studerer effekten av endringar innan temperatur, trykk og volum på eit fysisk system på makroskopisk skala ved å analysere den samla rørsla til partiklane i systemet ved hjelp av statistikk. Her tyder varme om lag «energi i rørsle» og dynamikk ... Mål og innhald. Mål: Emnet har som mål å gje ei brei forståing av klassisk mekanikk, gravitasjon og grunnleggjande termodynamikk. Innhald: Emnet tek for seg klassisk mekanikk og grunnleggjande termodynamikk: svingingar, mekaniske bølgjer, gravitasjon, grunnleggjande celestmekanikk, Lagrange-Hamilton formalisme, termodynamiske prosessar og variablar, hovudsetningane i termodynamikken og ... Kjøp Termodynamikk for høgskole og universitet fra Cappelendamm Denne grunnboka i termodynamikk gir leseren innsikt i hvordan væsker og gasser utvikler seg under ulike betingelser. Sentrale temaer som blir belyst, er: tilstandslikningen for idealgass kinetisk gassteori og statistisk mekanikk termodynamikkens 1. lov varmekraftmaskiner entropi varmeledning stråling fuktig luft negativ ... Litt termodynamikk. Her kan du stille spørsmål vedrørende problemer og oppgaver i matematikk for videregående skole og oppover på høyskolenivå. Alle som føler trangen er velkommen til å svare. Litt termodynamikk. Mongoose » 02/12-2009 11:19 . Har følgende problemstilling: Ein termodynamisk syklus er ein serie med termodynamiske prosessar som returnerer systemet til den opphavlege tilstanden. Eigenskapane til syklusen avheng berre av den termodynamiske tilstanden og endrar seg ikkje gjennom syklusen. Ifylgje termodynamikken si første lov er netto energitilførsel lik med netto energiuttak gjennom eit omløp av den termodynamiske syklusen. Denne grunnboka i termodynamikk gir leseren innsikt i hvordan væsker og gasser utvikler seg under ulike betingelser. Sentrale temaer som blir belyst, er: tilstandslikningen for idealgass kinetisk gassteori og statistisk mekanikk termodynamikkens 1. lov varmekraftmaskiner entropi varmeledning stråling fuktig luft negativ absolutt temperatur termodynamikk for universet Boka gir en beskrivelse ... Termodynamikk for maskinfag er skrevet for faget termodynamikk, som er et felles linjefag på Teknisk fagskole, linje for maskinfag. Boka inneholder fire kaptiler, ett for hvert hovedmål i læreplanen. Kapittel 1 omhandler varmeenergi og viser hvordan vi kan utføre aktuelle beregninger av ulike former for varmeenergi og varmestrøm. Termodynamikk Dette kompendiet inneholder artikler under temaet Termodynamikk. Innhold Trykk; Neste side: Trykk. Nyeste innlegg Måling av magnesiumoksid (2) V: Hva er hovedvirkemiddelet i &quo ... Innhald og oppbygging. Studenten tilegner seg basiskunnskaper som er nødvendige for å følge undervisningen innen energitekniske emner. Prosjektering og dimensjonering av varme- og kuldetekniske prosesser forutsetter kunnskap om termodynamikk. Termodynamikk for høgskole og universitet Øyvind G. Grøn GRØN Denne grunnboka i termodynamikk gir leseren innsikt i hvordan væsker og gasser utvikler seg under ulike betingelser. Termodynamikk Emnekode: BIT130_1, Vekting: 5 studiepoeng Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og naturvitenskap Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Undervisningsspråk: Norsk Fagpersoner Gro Johnsen (Instituttleder) Termodynamikk FYS126-1. Inngår i studieprogram. Matematikk og fysikk, bachelorprogram; Fysikk, årsstudium; Lektorutdanning for trinn 8-13, 5-årig masterutdanning; Anbefalte forkunnskaper. Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende R2 og Fysikk2. ... TEP4120 Termodynamikk 1 -NB: Høsten 2013 benyttes It's Learning og ikke denne hjemmesiden !! Formål: Prosjektering og dimensjonering av varme- og kuldetekniske prosesser forutsetter kunnskap om termodynamikk. Dette kurset gir en innføring i termodynamikkens grunnleggende begreper og i prosessteknologi. Ikke-reversibel ter...