Mineralloven E-bok


Mineralloven - Thor Falkanger pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-03-20
FORFATTER: Thor Falkanger
ISBN: 9788215029900
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,62

FORKLARING:

I boken gis det en bakgrunn for loven, etterfulgt av kommentarer til de enkelte bestemmelsene i Mineralloven. I tillegg gis det en oversikt over de regler som gjelder for mineralutvinning på Svalbard og undersjøisk.Lovgivningen om mineraler, med røtter langt tilbake, har i Norge omfattet drift av «Kongens mineraler»: sølv, kobber, jern osv. De øvrige mineraler, grunneiers mineraler, er i dag de økonomisk viktigste: byggeråstoffer, industrimineraler og naturstein. Først ved mineralloven av 2009 har vi fått en lov som gjelder så vel Kongens som grunneiers mineraler. Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

...n fristen, kan det fastsettes et nytt engangsbeløp med ny frist ... PDF Miljøveileder for pukkverk - Fylkesmannen ... . Løpende dagmulkt løper både på virkedager og fridager og gjelder frem til plikten blir oppfylt. Veileder til mineralloven Brosjyre/veiledning | Dato: 15.12.2011 | Nærings- og fiskeridepartementet Formålet med denne veilederen er å gi en oversikt over sentrale elementer i minerallovgivningen når det gjelder forvaltning av mineralressurser og rettigheter og plikter for tiltakshavere og andre. Driftskonsesjon etter mineralloven erstatter ikke nødvendige ... Mineralloven - lov 19. juni 2009 nr. 101 om erverv og ... ... . Driftskonsesjon etter mineralloven erstatter ikke nødvendige tillatelser etter annet lovverk. Det er opp til tiltakshaver å sørge for at alle nødvendige tillatelser er på plass. DMF skal ha melding om oppstart av drift i henhold til konsesjonen. Slik melding skal gis senest én uke før oppstart. Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Nordic Rutile AS. Nordic Rutile AS søker om driftskonsesjon for dagbruddsdrift og underjordsdrift på forekomst av rutil og granat i Naustdal kommune. I boken gis det en bakgrunn for loven, etterfulgt av kommentarer til de enkelte bestemmelsene i Mineralloven. I tillegg gis det en oversikt over de regler som gjelder for mineralutvinning på Svalbard og undersjøisk.Lovgivningen om mineraler, med røtter la Mineralloven har egne og strengere regler for gruvevirksomhet i Finnmark. Her kan ingen foreta undersøkelser eller prøveuttak uten godkjenning av Direktoratet for mineralforvaltning. Det betyr at alle må søke om tillatelse fra direktoratet uavhengig av om det er på privat eller statlig grunn. Kjøp 'Mineral...