Skandoromani E-bok


Skandoromani - Åsta Mari Aune pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2012-05-09
FORFATTER: Åsta Mari Aune
ISBN: 9788270996889
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,50

FORKLARING:

Boka tar for seg Romani - eller skandoromani - språket til de norske reisende eller romanifolket, og er en omarbeidet versjon av forfatterens masteravhandling i nordisk språk ved NTNU, 2011. Har litteraturliste.

...ni - språket til de norske reisende eller romanifolket, er ett av Norges fem nasjonale minoritetsspråk og har hatt tilhold i Norge i rundt 500 år ... Hvilke løfter gir norske partier til samer? - NRK Sápmi ... ... . Likevel er lite så langt skrevet om språket... Romani-språk, ei gruppe språk som høyrer til den indoariske greina av den indoeuropeiske språkfamilien og som blir tala over heile Europa av tradisjonelt nomadiske folkegrupper. Mange talarar har òg emigrert til Nord- og Sør-Amerika. Fleire av dei etniske gruppene som snakkar desse språka kallar seg sjølve rom, andre nyttar nemningar som romaničel, kale, manuš, sinte eller ... PDF Norsk romani - mellom myter og stolthet ... . Fleire av dei etniske gruppene som snakkar desse språka kallar seg sjølve rom, andre nyttar nemningar som romaničel, kale, manuš, sinte eller sigøynar. Romani rakripa eller romani, òg kalla norsk romani, svensk romani, skandoromani, rodi eller reisandespråk, er eit språk med hovudsakleg skandinavisk grammatikk og indisk-basert ordforråd som tradisjonelt blir bruka av romanifolket (reisande, tatrar, romanoar, romanisæl) i det vestlege Sverige, på Austlandet og i Trøndelag.Etter eit vedtak i den svenske Riksdagen den 2. desember 1999 ... Skandoromani i Skandinavia har gjennom århundrene hovedsakelig vært et talespråk med et stort antall dialekter. Til tross for forfølgelse og forsøk på splittelse og fornektelse har romanifolket klart å bevare språket sitt. Fortellerkulturen er en sterk årsak til at romanispråket er holdt levende. Jeg jobber som førsteamanuensis i norsk språk ved Universitetet i Sørøst-Norge, hvor jeg underviser, primært ved lærerutdanningene, og forsker. Jeg er interessert i hvordan språk utvikler seg og hvorfor språk er som de er. For tiden forsker jeg på temaer innenfor språkkontakt, tempus og aspekt, samt anvendt lingvistisk teori i klasserommet. (2012) Åsta Mari Aune 2012: Skandoromani. NOA - Norsk som andrespråk. Hårstad, Stian. (2011) Pia Quist & Bente A. Svendsen (red.): Multilingual Urban Scandinavia. New Linguistic Practices. NOA - Norsk som andrespråk. Hårstad, Stian. (2009) Kommer ikke alt godt fra oven? Romani lavlibbri []. Dette er ei ordbok for svensk-norsk romani, eller skandoromani, som det òg blir kalla.Det er språket til romanifolket eller taterane.Se også romani rakripa på Wikipedia.. Romani-norsk | engelsk [] A []. adøy [a¹døy] adv der; dit | there; thither.J. døy. agrus [¹aːgrʉs] el akrus [¹aːkrʉs] sm åker | field.; akai akei; akei [a¹kæi] el akai [a¹kai] adv her ... «Det er ikke et språk som blir brukt sånn åpenlyst hele tida, det er det ikke»: En sosiolingvistisk studie av skandoromani og norske reisende Støtte arbeid som setter søkelys på romanifolkets og romfolkets historie og kultur i Norge, inkludert språkene romanes og skandoromani Bidra til at det norske romfolkets kultur ivaretas og ... De Grønne vil la språkmangfoldet synes og høres i hverdagen og utnytte mulighetene det gir. Likestilling mellom nynorsk og bokmål må realiseres og norsk tegnspråk må få offisiell status. Brukere av region- og minoritetsspråkene samisk, kvensk, skandoromani og romanes må få styrket sine rettigheter. Aune, Åsta Mari, Skandoromani, en sosiolingvistisk studie. Oslo: Novus forlag, 2012. Borevi, Karin, Kristian Kriegbaum Jensen og Per Mouritsen, «The civic turn of immigrant integration policies in the Scandinavian welfare states». Comparative Migration Studies 5(9) 2017, 1-14. skandoromani i Norge, utover antakelser om at bruk av skandoromani i dagens samfunn er lav. I tillegg er det lite kjent hvordan språket framstår i dag, både når det gjelder utbredelse, videreføring til neste generasjon og i hvilke domener det brukes. Er det primært leksikalske Ãsta Mari Aune 2012: Skandoromani. Stian Hårstad PDF. ISSN 2387-6670. Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens. ... I work as Associate Pr...