Kunst i storforetakenes tid E-bok


Kunst i storforetakenes tid - Johan Fredrik Urnes pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-10-13
FORFATTER: Johan Fredrik Urnes
ISBN: 9788276747874
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,75

FORKLARING:

Kredittkassens kunstsamling er dobbelt så stor som samlingen til Museet for samtidskunst. Da Storebrand flyttet inn i nytt bygg i 1998, var innkjøpsbudsjettet til kunst om lag ti ganger større enn Nasjonalgalleriets årlige innkjøpsbudsjett. Vi ser konturene av et kulturelt rustningskappløp. Kunstsamling har gitt næringslivet enda en konkurransearena. Ved siden av profitt og markedsandeler står nå kampen også om kulturen. Men hvorfor samler store bedrifter på kunst, og hvordan gjør de det? Kunstsamling i regi av foretak som Kreditkassen, Hydro og Storebrand kan forstås som bærebjelker for en omfattende kommunikasjonsstrategi. Internasjonalt brukes uttrykket corporate collecting om de store foretakenes virksomhet som kunstsamlere. Denne boken handler om hvordan corporate collecting tar stadig større plass i både kunstlivet og næringslivet. Boken er et nybrottsarbeid på et område som tidligere ikke er behandlet i norsk faglitteratur, og bare i liten grad i internasjonal litteratur. Boken anbefales til studenter og forskere i kunst- og kulturfag og til alle som arbeider med kunst, kultur og kommunikasjon i privat og offentlig sektor. Johan Fredrik Urnes er cand.philol. fra Institutt for medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Han har vært museumspedagog ved Rogaland kunstmuseum i en årrekke og høgskolelektor i mediefag og kunst- og kulturformidling ved Høgskolen i Stavanger.

...rker omfatter utskårne figurer i tre og stein ... Kristendommen kunst, arkitektur og musikk - Mæla ungdomsskole ... ... Kunstgjenstander fra forhistorisk tid i Mesopotamia finnes særlig innen leirvarearbeider; det polykrome vasemaleri som utvikles i de såkalte Samarra- og Halaf-stiler fra siste halvdel av 4000-tallet fvt., hører til de fineste keramiske arbeider i Midtøsten. Denne tradisjonen holder seg levende, men med synkende kvalitet, frem til historisk tid. I forhold til den rollen Storbritannia har sp ... Kunst i storforetakenes tid av Johan Fredrik Urnes (Heftet ... ... . I forhold til den rollen Storbritannia har spilt økonomisk og politisk, virker landets betydning innen billedkunstens historie beskjeden. Dette betyr ikke at det er produsert lite bilder, men i forhold til Frankrike og Italia ser en her mindre nyskapende, original kunst. I stedet har Storbritannia i perioder i stor grad vært mottager av impulser utenfra. Klassisistene var inspirert av kunst og litteratur fra antikken, og ved hjelp av særlig Aristoteles fant de fram til regler for hvordan litteraturen skulle skrives. Slik kom de fram til de tre enhetene i dramatisk diktning: det skulle være enhet i tid, sted og handling. Det vil si at stykket skulle fortelle en sammenhengende, avsluttet historie. Kunsthistoriske perioder er de historiske stilperiodene det er naturlig å inndele kunsthistorien inn i. Periodene er en klassifisering av stiltrekk i forhold til historien. Begrepet er beslektet og ofte identisk med begrepet stilart som siden det nittende århundre er brukt i de forskjellige teoriene om kunstens utvikling. Periodebegrepet er tett knyttet til kunsthistorien og selv om det er ... Kunsthistorie er et akademisk studium av kunstobjekter i deres historiske utvikling og stilistiske sammenheng (sjangre, formgivning, format og utseende).I tillegg er kunsthistorie generelt forskningen på kunstnere og deres kulturelle og sosiale bidrag til samfunnet. Kunsthistorie kan defineres som utviklingen innen de forskjellige former for kunst fra oldtiden til i dag. Kunst i koronaens tid. Til salgs. 500 kr. Jeg gir liv til ting. Nye små personligheter ser opp på meg fra arbeidsbenken. Min ellers så digitale hverdag har blitt analog. Jeg har saumfart kjøkken og løpt langs svabergene i Korsvikfjorden på jakt etter liv. Kunsten, livet og spørsmåletTilbake til Mari Slaatelids bilde og spørsmålet i begynnelsen av denne artikkelen: Hva forteller bildet oss? Protective 1/4 (2000) er en serie bestående av fire fotografier, der Slaattelid har fotografert sin egen datter i klassisk frontal portrettposisjon. Vi aner både trass og stolthet, men også melankoli, tomhet og sårbarhet. Det finnes ingenting mer verdifullt - enn nettopp tid. 12. "Tid er egentlig den eneste virkelige kapitalen et menneske har, og det eneste vedkommende ikke har råd til å miste." - T. Edison. 13. "Den beste gaven du kan gi til noen er å tilbringe tid med dem, fordi det er den eneste gaven du aldri kan få tilbake." - Ukjent. 14. Utdanningene gir kunnskap og ferdigheter innen ulike kunstformer og kunsthåndverk. Fullførte studier gjør deg i stand til å arbeide med kunst på et høyt nivå, enten som ska...