Biologididaktikk for lærere E-bok


Biologididaktikk for lærere - Ragnhild Lyngved Staberg, Cato Tandberg, John Magne Grindeland pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE:
FORFATTER: Ragnhild Lyngved Staberg, Cato Tandberg, John Magne Grindeland
ISBN: 9788205527935
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,15

FORKLARING:

Boken er innrettet mot masterprogrammet for grunnskolelærere i naturfag og for lærere i naturfag. Boka knytter an til samme forfatteres bok Biologi for lærere. Til sammen har disse to bøkene et stofftilfang og en innretning egnet for den som skal lære bort biologi som del av naturfaget til elever. Boka favner videre enn ren biologididaktikk, fordi den inneholder flere fyldige kapitler innen mer generelle naturfagdidaktiske tema. I tillegg er det kapitler som går konkret inn i undervisning av biologitema som er relevante etter læreplanen av 2020. Biologididaktikk for lærere er fagfellevurdert og alle kapitler viser til relevant forskningslitteratur. Boka er bygget opp i to deler. Del én omfatter kapittel 1-11 og tar for seg et bredt spekter av generelle fagdidaktiske tema med biologi som utgangspunkt; slik som utforskende undervisning, dybdelæring, språk og representasjoner, læreplaner, læringsarenaer og vurdering. Del to består av kapittel 12-15 som er direkte knyttet til de fire hoveddelene av Biologi for lærere; naturens mangfold, cellebiologi, genetikk og fysiologi. Biologididaktikk for lærere kan naturligvis benyttes uavhengig av hva som er kilde til din biologifaglige kunnskap. Selv om de første elleve kapitlene om generelle naturfagdidaktiske tema søker å framstille disse temaene fra et biologisk ståsted, kan flere av disse kapitlene ha interesse også utover biologidelen av naturfaget.

...ologi, først og fremst ... Oppdag naturen: biologi for lærere ... Snø og vinter - Biologididaktikk ... . ISBN 9788245014846, 2014, Sigmund Lie, Trond Vidar Vedum, m.fl. Fysikkdidaktikk 2. utgave gir en helhetlig framstilling av fysikk som undervisningsfag i norsk utdanningssystem og er et unikt verktøy for alle fysikklærere og fysikklærerstudenter.Boka dekker et stort spenn av temaer, fra fysikkens historie og egenart som vitenskapsfag til hva som kjennetegner elevers forhold til faget, og hvordan læreren kan hjelpe elevene til faglig forståelse gjennom ... Fysikkdidaktikk 2. utgave gir en helhetlig framstilling av f ... Biologididaktikk for lærere - Ragnhild Lyngved Staberg ... ... ... Fysikkdidaktikk 2. utgave gir en helhetlig framstilling av fysikk som undervisningsfag i norsk utdanningssystem og er et unikt verktøy for alle fysikklærere og fysikklærerstudenter.Boka dekker et stort spenn av temaer, fra fysikkens historie og egenart som vitenskapsfag til hva som kjennetegner elevers forhold til faget, og hvordan læreren kan hjelpe elevene til faglig forståelse gjennom ... Biologididaktikk for lærere. John Magne Grindeland, Ragnhild Lyngved Staberg og Cato Tandberg. Legg i ønskeliste. Refleks 5. Maren Klemetsen Grindstad, Eirik Lyngvær, Ingrid Spilde og Ragnhild Lyngved Staberg. Legg i ønskeliste. Refleks 5. «Alle» vil ha aktiv læring, men er vi enige om hva det betyr? Artikkelen Active Learning Not Associated with Student Learning in a Random Sample of College Biology Courses (Andrews et al. 2011, CBE - Life Sciences Education) undersøkte studentenes læring i et tilfeldig utvalg biologiemner ved amerikanske universiteter.. Mange undervisere oppga å benytte aktive læringsformer. Biologididaktikk. Ut på tur i den biologididaktiske nettjungelen! Menu. Primary menu. Hjem. Hvem hva hvor - og hvorfor! Presentasjoner og publikasjoner. ... Her vil du få tips om undervisningsopplegg som er utarbeidet for og gjennomført for studenter som skal bli lærere i naturfag i grunnskolen. Vi skal gjennom forsøk, multimedia og ... Biologididaktikk for lærere Ragnhild Lyngved Staberg , Cato Tandberg , John Magne Grindeland Boken er innrettet mot masterprogrammet for grunnskolelærere i naturfag og for lærere i naturfag. Kroppsøving i femårig lærerutdanning Ove Olsen Sæle ... Enkelte lærere vil også peke mot at eksterne prosjekter blir vanskelig i møte med elevenes skolehverdag, fordi elevene vil miste tid til såkalt ordinær undervisning. Arbeid med utdanning for bærekraftig utvikling tjener på å ha støtte fra både lærerne og skolelederne, samt et godt samarbeid innad i lærergruppen (Stromholt, 2019). Noe biologididaktikk er inkludert i realfagsdidaktikk på lektorprogrammet eller i praktisk-pedagogisk utdanning, men til tross for dette indikerer vår undersøkelse at en del lærere føler seg mindre rustet til å takle de biologididaktiske utfordringene i skolehverdagen. Biologididaktikk er en bok som behandler en rekke av de mest sentrale spørsmålene som knytter seg til undervisning i biologi og til andre former for formidling av biologikunnskap. Biologiens didaktikk handler om hva som læres i biologi, hvorfor det læres, samt hvordan og hvor det læres. Boka er beregnet på fagdidaktikere, studenter og lærere som underviser i biologi, først og fremst ... "Biologididaktikk (2.utg.)" af Marion Peter van (red.) - Hæftet bog (Bog med blødt omslag og hæftet ryg i høj kvalitet). På norsk. Genre: Svensk, Norsk. Udgivet i Norge, 3/8-2015. Vejer 110 g. Biologididaktikk er en bok som behandler en rekke av de mest sentrale spørsmålene som knytter seg til undervisning i biologi og til andre former for formidling av biologikunnskap. Hele tiden blir vi presenterte for dramatiske overskrifter som flertallet noen ganger mener kan virke litt useriøse. Som selvstendige demokratiske borgere må vi ofte ta stilling til om vi vil tro, eller eventuelt ikke tro, på det media eller andre Continue reading «Jorden går under i 2022!!» → Biologididaktikk Peter van Marion ; Alex Strømme Bokas ulike kapitler gir leserne innsikt i den nyeste kunnskapen som den fagdidaktiske forskningen har framskaffet om undervisning og læring i biologi, og gir brukerne av boka et grunnlag for refleksjon over egen undervisnings- eller formidlingspraksis. "Biologididaktikk" [2. udgave, 1. oplag] af Marion Peter van (red.) - Bog. På norwegian bokmål. Genre: Svensk, Norsk. Udgivet i Norge, 3/8-2015. Vejer 250 g. Biologididaktikk er en bok som behandler en rekke av de mest sentrale spørsmålene som knytter seg til undervisning i biologi og til andre former for formidling av biologikunnskap. Biologididaktikk for lærere. John Magne Grindeland, Ragnhild Lyngved Staberg og Cato Tandberg. Legg i ønskeliste. Biologi for lærere. John Magne Grindeland, Ragnhild Lyngved og Cato Tandberg. Legg i ønskeliste. Energica -...