Hvordan gjøre dokumentanalyse E-bok


Hvordan gjøre dokumentanalyse - Kristin Asdal, Hilde Reinertsen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE:
FORFATTER: Kristin Asdal, Hilde Reinertsen
ISBN: 9788202543631
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,54

FORKLARING:

Dokumenter er overalt - de er viktige i samfunnsliv, arbeidsliv, næringsliv og hverdagsliv. Likevel forblir de ofte en ubrukt ressurs for studenter og forskere. Denne boka viser hvordan du kan utnytte det rike potensialet som ligger i dokumentene.I Hvordan gjøre dokumentanalyse får du praktiske råd og et tverrfaglig analytisk rammeverk for å gjøre dokumentanalyse.Gjennom forklaringer og eksempler lærer du hvordan du kan: følge dokumentenes bevegelser i samfunnet undersøke dokumentenes betydning i en sak forstå hvordan dokumenter blir til og endrer seg kartlegge hvordan dokumenter henger sammen plassere dokumentene i et praksisfelt analysere dokumenter som tekstHvordan gjøre dokumentanalyse fungerer som en metodisk verktøykasse som gjør det mulig å kombinere tekstanalyse, arkivstudier, intervjuer, feltarbeid og digitale metoder.

...hvordan dokumenter henger sammenplassere dokumentene i et ... Brage INN: Hvordan vektlegger Stortingsmelding nr. 16 ... ... ... Vår pris 439,-(portofritt). Pensumbøker i alle fag. Dokumenter er overalt - de er viktige i samfunnsliv, arbeidsliv, næringsliv og hverdagsliv. Likevel forblir de ofte en ubrukt ressurs for studenter og.. Valget av metode har også betydning for hvordan opplysningene kan brukes i analysen. ... De kvalitative metodene jeg har valgt å benytte for å belyse problemstillingen min er kvalitative intervjuer og dokumentanalyse. Arbeidet har form av et case-studium, ... Jeg valgte å ... Hvordan gjøre dokumentanalyse - en praksisorientert metode ... ... . Arbeidet har form av et case-studium, ... Jeg valgte å gjøre et case-studium i Kjøllefjord fordi stedet ... Dokumentstudier, innholdsanalyse og narrativ analyse. Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser, s. 163-231. I dette kapitlet skal jeg begrunne mitt valg av metode for denne oppgaven, og gjøre rede for hva den valgte metoden er og går ut på. Jeg skal også si noe om valg av kilder, og hvordan jeg har gått frem i dette arbeidet. Valg av metode Etter at jeg hadde valgt tema og problemstilling for oppgaven, falt valget av metode på dokumentanalyse. Dette notatet er fra 1998. En mer oppdatert og kortere versjon finnes i boka Mediemangfold (2004) Notatet tar utgangspunkt i egne erfaringer med dokumentanalyse og dokumentariske kilder medievitenskapelige forskningsarbeid. Hovedvekten i notatet Om hvordan du bruker innsamlet informasjon til å diskutere problemstillingen. Analyse og tolkning. I dette tolkningsarbeidet er det ofte en fordel å kunne støtte seg på et teoretisk perspektiv, en bestemt måte å forstå dataene på.Dere vil derfor gjerne oppdage at dere i analysefasen får igjen for at dere har satt dere inn i forskningstemaet allerede mens dere arbeidet med å finne ... Innholdsanalyse, samfunnsvitenskapelig metode for analyse av innhold av tekster. Metoden anvendes særlig på massekommunikasjonsmidlenes område. Den kan være både kvantitativ og kvalitativ. Enkelt sagt vil en kvantitativ innholdsanalyse gå ut på å klassifisere og telle ulike deler av teksten, for å kunne foreta en systematisk analyse av deler av eller hele teksten, eller flere tekster. Windows velger de beste skjerminnstillingene for PC-en basert på skjermen du bruker. Hvis du vil justere skjerminnstillingene, eller hvis de ble endret og du vil gjenopprette standardinnstillingene, kan du velge blant alternativene nedenfor. TY - BOOK. T1 - Introduktion til dokumentanalyse. AU - Jacobsen, Michael Hviid. AU - Duedahl, Poul. PY - 2010. Y1 - 2010. N2 - I sammenligning med observation, interviews og spørgeskemaundersøgelser nævnes metoder, der beskæftiger sig med skriftlige dokumenter ikke sjældent som de sidste i rækken af farbare fremgangsmåder. Du kan også bruke rullehjulet på musen til å endre størrelse på skrivebordsikoner. Trykk på og hold CTRL på skrivebordet mens du ruller på hjulet for å gjøre ikonene større eller mindre. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du viser eller skjuler individuelle Windows-ikoner, kan du s...