1814 E-bok


1814 - Karsten Alnæs pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2013-09-02
FORFATTER: Karsten Alnæs
ISBN: 9788251636315
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,51

FORKLARING:

1814; miraklenes år av Karsten Alnæs er en flott historisk bok spekket med fargerike illustrasjoner. Boken har ligget på bestselgerlistene i flere måneder og er en av 200-års jubileumet for den norske grunnlovens store utgivelser 1814 var et dramatisk år i norsk historie. Norge fikk sin egen grunnlov, og resultatet av krigene ute i Europa førte til at landet vårt ble skilt fra Danmark og kom i union med Sverige. Boken forteller om grunnlovsarbeidet på Eidsvoll våren 1814 og valget av Christian Frederik til norsk konge. Forfatteren beskriver levende krigshandlingene i juli og august, etter at Karl Johans tropper gikk inn i Norge. Den korte, men dramatiske krigen endte med norsk nederlag, men vi fikk beholde Grunnloven.

...s 90 år i personalunion med Sverige 1814-1905 ble statsrådsakene avgjort på ulike måter og på ulike steder ... Eit felles skriveopplegg for heile skulen | Skrivesenteret ... . Det skjedde i Christiania, i Stockholm og andre steder der den felles kongen oppholdt seg. Og det skjedde uten kongen. 1814: Visekonge, stattholder, statsminister og førstestatsråd I det følgjande undervisningsopplegget, «Grunnlova 1814 til 2014», skisserer vi korleis alle elevane på ein 1 - 10 skule kan arbeide med same tema, dei historiske hendingane kring skrivinga av Grunnlova på Eidsvoll i 1814. Undervisningsopplegget er forankra i fleire læreplanmål og i «Fem prinsipp for god skriveopplæring». Add ... Grunnloven - Store norske leksikon ... . Undervisningsopplegget er forankra i fleire læreplanmål og i «Fem prinsipp for god skriveopplæring». Address : Nygårdvegen 48, 2073 Bøn Mailing Address : PB 127, 2071 Råholt Company No. : 980 037 428 Account : 2050 33 88392 Copying content is not permitted without agreement with Eidsvoll 1814's. Text and images from the pages should not be reproduced without attribution and a link to 1814s.no 1814 - en ny historiografi Innledning. Av forståelige grunner har året 1814 vært av de mest omdiskuterte i norsk historieforskning. Med denne bibliografien vil man for første gang få en samlet oversikt over den viktigste historiske litteraturen omkring dette året og dets mangslungne begivenheter. 1814 (romartal MDCCCXIV) var eit normalår som byrja på ein laurdag i den gregorianske kalenderen.. Året var prega av Napoleonskrigane, som førte til krigshandlingar og politiske omveltingar fleire stader i verda, til dømes gjennom Kielfreden, Gent-traktaten og wienerkongressen. Napoleon abdiserte og drog i eksil, og monarkiet blei gjeninnført i Frankrike. Den norske kongerekken starter med Harald Hårfagre, som samlet de norske småkongedømmene til ett rike mot slutten av 800-tallet. Fra 1536 til 1814 var Norge underlagt dansk styre, mens landet var i personalunion med Sverige fra 1814 til 1905. Eidsvold 1814, òg kjend som Eidsvold Riksraad 1814, Riksforsamlingen på Eidsvoll og anna, er eit norsk måleri som syner riksforsamlinga på Eidsvoll i 1814 der den norske grunnlova vart skapt og vedteken. Biletet er laga av Oscar Arnold Wergeland (1844-1910) i perioden 1882-1885, følgjeleg omkring 70 år etter grunnlovsforsamlinga. Måleriet vart gjeve som gåve til Stortinget i Oslo ... gjeven i riksforsamlinga på Eidsvoll den 17. mai 1814, slik ho lyder etter seinare endringar, seinast stortingsvedtak av 14. mai 2020 . Grunnlovas tittel endra med grunnlovsvedtak 6 mai 2014 kunngjort med res. 9 mai 2014 nr. 613. Krigen mot Sverige 1814 eller Det norske felttoget var en krig mellom Norge og Sverige i 1814.Den varte fra 26. juli til 14. august. Bakgrunnen var at Danmark i Kielfreden hadde blitt tvunget til å avstå Norge til Sverige, men Norge erklærte i mai 1814 sin uavhengighet. Sverige aksepterte ikke dette, og det brøt ut krig mellom landene. Her er 1814 introfilm. Salaby Intro. Bokmål; Nynorsk Men "NEI!", sa noen menn i 1814 Dette er et år av den særlige sorten Nå får det være nok, ikke sitt der og sov (Nei!) La oss heller lage vår egen lov! (Ja!) BLI MED PÅ FESTEN Hendingene i 1814: 14. januar: Kielfreden. Norge blir avstått til Sverige. 24. januar: Prins Christian Frederik stiller seg i spissen for en reisning i Norge. Kongeriget Norges Grundlov, given i Rigsforsamlingen paa Eidsvold den 17de Mai 1814 . Gjeldende grunnlov Dato LOV-1814-05-17 Departement Justis- og beredskapsdepartementet Sist endret FOR-2012-06-15-522 fra 21.05.2012 Publisert ISBN 82-504-1000-9 Ikrafttredelse Endrer Kunngjort Korttittel Grunnloven - Grl....