Robuste barn E-bok


Robuste barn - Per Schultz Jørgensen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2017-10-10
FORFATTER: Per Schultz Jørgensen
ISBN: 9788202568993
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,81

FORKLARING:

Med stor innsikt og treffsikre eksempler undersøker Per Schultz Jørgensen de forskjellige psykologiske og pedagogiske sidene ved begrepet robusthet. Han supplerer det teoretiske grunnlaget for presentasjonen med konkrete metoder som kan hjelpe oss til å bidra til barns robusthet i familien, i barnehagen og på skolen. Boken er skrevet med tanke på både sterke barn, som klarer seg godt, og det vi kaller utfordrende barn, som må kjempe noe mer med livet.Både barn og voksne trives best når de kan håndtere vanskelige situasjoner - når de kan komme seg ovenpå igjen etter et nederlag. Foreldre, barnehagelærere og lærere må derfor våge å utfordre og motivere barna til å gå litt lenger enn det barna selv tror er mulig. Samtidig må de hjelpe barna til å iaktta deres egen sårbarhet, og til å leve med vanskelige og tunge følelser. Robusthet er ikke det motsatte av sårbarhet, tvert imot.Selv om dagens barn mestrer mye, kan det ofte skorte på deres evne til konsentrasjon, deres evne til å gjøre de rette valgene og deres selvkontroll. De trenger overskudd til å takle små utfordringer, og de trenger å forstå deres egen rolle i fellesskapet. Alt dette er egenskaper som har med robusthet å gjøre. Robusthet må læres i barndommen. En robust karakter er viktig når barnet som ungdom og voksen skal forme sitt eget liv og lære å utvikle egne holdninger og stå for egne meninger.Forordet til den norske utgaven er et intervju med tidligere barneombud Reidar Hjermann.

...orholde seg til stadig flere arenaer - familie, barnehage, skole, venner, fritid og sosiale medier ... Robuste barn - De psykologiske og pedagogiske sidene ... ... . Barn kan være lett påvirkelige, og som foreldre ønsker vi at de skal være inkludert og gjøre gode valg. Hvordan kan voksne være gode rollemodeller og kommunisere så barn blir trygge, selvstendige og robuste? Barn skal leve opp til forventninger, ha sosialt nettverk, få gode resultater på skolen og presentere seg selv i sosiale medier. Det er vår jobb og hjelpe dem å motstå presset, sier Jørgensen. En positiv ungdomsutvikling ... Robuste barn skapes ikke gjennom grøftekjøring - VG ... . Det er vår jobb og hjelpe dem å motstå presset, sier Jørgensen. En positiv ungdomsutvikling innebærer at skolen vektlegger ungdommens egne ressurser gjennom omsorg og å støtte kompetanse, selvtillit, karakter og tilhørighet. Rause oppvekstvilkår gir robuste barn! Politikerne var på seminar om psykisk helse. Fagmiljøet ga et innblikk i hvordan de jobber og hvordan de møter barn med utfordringer. Skolen og foreldrene spesielt, men også samfunnet rundt har et ansvar for å skape det sunne oppvekstmiljøet....