Sykepleieres journalføring E-bok


Sykepleieres journalføring - Anne Moen, Ragnhild Hellesø, Asbjørn Berge pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2008-01-16
FORFATTER: Anne Moen, Ragnhild Hellesø, Asbjørn Berge
ISBN: 9788279501183
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,92

FORKLARING:

Sykepleieres føring av pasientjournal skal bidra til å sikre kvalitet, kontinuitet og forsvarlighet i helsehjelpen til pasientene. Sykepleieres journalføring gir en oversikt over den historiske utviklingen av sykepleieres journalføring fra tiden med papirbaserte «sygeberetninger» og fram til dagens elektroniske pasientjournaler. Den gir en grundig gjennomgang av faglige og juridiske krav til sykepleieres journalføring og av utfordringer i helsetjenestens informasjonshåndtering.Sentrale temaer som blir tatt opp i tilknytning til sykepleieres journalføring, er: faglige krav og prinsipper juridiske krav hjelpemidler for å underlette journalføringen samhandling og informasjonsprosesser muntlig informasjonsutveksling kvalitetsforbedrende arbeidSykepleiere yter helsehjelp i ulike praksissituasjoner, og forfatterne diskuterer utfordringer ved journalføringen av helsehjelp i de ulike situasjonene. Som et supplement til beskrivelsene av faglige og juridiske krav blir eksempler på journalføring illustrert i et konstruert pasientcase.Boka bidrar med kunnskap om god yrkesskikk og faglig forsvarlighet i sykepleieres dokumentasjons- og informasjonshåndtering. Den vil være nyttig for høgskolelektorer, studenter i bachelorutdanningen samt sykepleiere og ledere i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

...og professor i sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo ... Akribe Katalog 2012 by Cappelen Damm - Issuu ... . Hun forsker på samhandling i helsetjenesten og er spesielt opptatt av sykepleieres informasjonspraksiser og informasjonssystemer. Sykepleieres arbeidssted og nyutdannede sykepleieres tilknytning til arbeidslivet. Ansvarlige. Othilde Skjøstad, Svetlana Beyrer, Johannes Hansen , Geir Hjemås. Serie og -nummer. Rapporter 2019/04. Utgiver. Statistisk sentralbyrå. Oppdragsgiver. Helsedirektoratet. Emner. Sysselsetting, ... Sykepleieres journalføring. 9788279501183. Heftet - 2008 ... ... . Oppdragsgiver. Helsedirektoratet. Emner. Sysselsetting, Helsetjenester. ISBN (elektronisk) 978-82-537-9889-9 ... Sykepleieres journalføring. Anne Moen (Heftet) 518 kr. Kjøp Munnstell. Anne Marie Flovik (Heftet) 328 kr. Kjøp Godt, rett, rettferdig. Kai Ingolf Johannessen (Heftet) 492 kr. Kjøp Den grønne hjelperen. Gunnar Nordberg (Heftet) 189 kr. Kjøp Wittgenstein og den europeiske f... § 1. Offentlig godkjente sykepleiere ansatt i privat, fylkeskommunal eller statlig virksomhet omfattet av lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. og lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m., skal være medlemmer i pensjonsordningen for sykepleiere. Herunder omfattes blant annet ansatte ved: I artikkelen presenteres en intervjustudie av 7 hjemmesykepleieres erfaring med samhandling med tildelingskontor, fastleger og legevakt. Hensikten var å utvikle kunnskap om deres opplevelse av utfordringer i samhandlingen og hvordan utfordringer imøtekommes. Datamaterialet er analysert og fortolket etter fenomenologisk hermeneutisk metode. PDF | On Apr 1, 2019, Lasse Morten Johannesen and others published Første- og andrespråklige sykepleiere har ulik journalføring | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate...