Aktiv dødshjelp E-bok


Aktiv dødshjelp - Ole Martin Moen, Aksel Braanen Sterri pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2019-05-13
FORFATTER: Ole Martin Moen, Aksel Braanen Sterri
ISBN: 9788202594848
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,97

FORKLARING:

I Norge er alle former for aktiv dødshjelp forbudt. Samtidig ønsker flertallet i befolkningen å oppheve forbudet. I Aktiv dødshjelp: etikk ved livets slutt tar Ole Martin Moen og Aksel Braanen Sterri for seg argumentene for og mot å tillate aktiv dødshjelp.Boken gjør den etiske debatten om aktiv dødshjelp klar og forståelig, og presenterer de sterkeste argumentene på begge sider. Forfatterne gjør også rede for hvordan de selv vurderer argumentene. De tar til orde for at aktiv dødshjelp bør bli tillatt og skisserer en modell for hvordan det kan reguleres.

...inisjonen brukt her omfattes aktiv dødshjelp og euthanasi av beskrivelsen «å ta livet av en person etter personens frivillige forespørsel», mens assistert selvmord omfattes av beskrivelsen «å hjelpe en person til å ta sitt eget liv» ... For aktiv dødshjelp: - Retten til å bestemme over eget liv ... ... . Aktiv dødshjelp er definert som handlingen der noen (oftest en lege) enten tar livet av en person (oftest en alvorlig syk pasient) eller hjelper personen med å begå selvmord, på bakgrunn av personens direkte forespørsel om hjelp til å dø.. Begrepene dødshjelp, eutanasi og assistert død brukes ofte synonymt med aktiv dødshjelp. Aktiv dødshjelp deles i to former: Eutanasi (legen gir ... I boka «Aktiv dødshjelp: Etikk ved livets slutt» går vi gjennom argumentene for og ... Aktiv dødshjelp - Menneskeverd ... .. Begrepene dødshjelp, eutanasi og assistert død brukes ofte synonymt med aktiv dødshjelp. Aktiv dødshjelp deles i to former: Eutanasi (legen gir ... I boka «Aktiv dødshjelp: Etikk ved livets slutt» går vi gjennom argumentene for og imot å tillate aktiv dødshjelp, og konkluderer med at dødshjelp bør tillates. Aktiv dødshjelp er et velkjent begrep. Det brukes i Legeforeningens Etiske regler for leger , i juridisk litteratur , og det forekommer i mediene. Det hersker imidlertid stor forvirring når det gjelder begrepene aktiv og passiv dødshjelp. Dette resulterer ikke sjelden i enten skinnuenighet eller skinnenighet . Støtten til aktiv dødshjelp kommer fram i...