Medarbeiderundersøkelser E-bok


Medarbeiderundersøkelser - Thomas Hoff, Jon Anders Lone pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2014-10-27
FORFATTER: Thomas Hoff, Jon Anders Lone
ISBN: 9788205461123
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,15

FORKLARING:

Dette er en praktisk håndbok for alle fasene i en medarbeiderundersøkelse. Den belyser ulike perspektiver på hva arbeidsmiljøet er, hvorfor det bør kartlegges, hva som bør kartlegges, hvilke metoder og verktøy som finnes, og hvordan man kan skape gode prosesser i forbindelse med selve målingen. Boken kommer også med praktiske anbefalinger til fasen som ofte får for lite oppmerksomhet, nemlig hvordan man skal gå frem for å tolke og følge opp resultatene. Medarbeiderundersøkelser er et sentralt verktøy for å utvikle helsefremmende og lønnsomme organisasjoner. Denne oppfatningen er basert på internasjonal forskning og forfatternes praktiske erfaringer som forskere og konsulenter. For forfatterne handler medarbeiderundersøkelser til syvende og sist om effektivitet i arbeidslivet ? en synergi mellom organisatorisk struktur, kultur, oppgaver, strategi, lovverk og mennesker. Medarbeiderundersøkelser ? en praktisk håndbok gir en forståelig og nyttig fremstilling for ledere, HR-medarbeidere, tillitsvalgte, ansatte og andre som er interessert i hvordan slike undersøkelser bør gjennomføres. Forfatterne tar opp og klargjør ofte stilte spørsmål og erfaringer, beskriver hvilke valg man står overfor, og gir en detaljert innføring i hvordan en god prosess bør gjennomføres. Til tross for at boken har et praktisk perspektiv, er anbefalingene som fremsettes, basert på internasjonal forskning innenfor organisasjonspsykologi, ledelse og HRM (Human Resource Management). Boken gir derfor et godt utgangspunkt for evidensbasert praksis i norsk arbeidsliv.

...s om kundeundersøkelser > Evaluering. Lytte, lære og forbedre med nettbaserte evalueringsskjemaer ... Hvordan jobber de beste arbeidsplassene med oppfølging av ... ... . Les om nettbasert evaluering > Spørreundersøkelser. Alle typer spørreundersøkelser - enkelt og gratis. 10. mars kåret vi Norges Beste Arbeidsplasser for 13. gang. De 35 selskapene i toppen er ulike, fra Idrettsbarnehage til Sopra Steria og McDonald's, men det som imidlertid er felles er at de alle har jobbet med resultatene fra egen medarbeiderundersøkelse, Great Place to Work® sin Trust Index©.Det er også 11 selskaper som er på listen over de beste for første gang. Medarbeiderundersøkel ... Arbeidsliv - undersøkelser blant ansatte | Datatilsynet ... .Det er også 11 selskaper som er på listen over de beste for første gang. Medarbeiderundersøkelser er undersøkelser som utføres blant medarbeidere i en virksomhet for å kartlegge ulike forhold på arbeidsplassen som kan ha betydning for produktivitet, helse og trivsel. Medarbeiderundersøkelser kan også avdekke forhold som påvirker kvaliteten og sikkerheten i virksomheten som utføres, og som dermed kan ha stor betydning også for andre enn medarbeiderne selv ... Bruk et av våre eksempler på medarbeiderundersøkelser uten endring, eller tilpass det ut fra dine behov. Alle kan evalueres. Selv du. Evalueringer går begge veier. Gi dine medarbeidere muligheten til å vurdere alle i organisasjonen: ledelsen, gruppemedlemmer osv. Arbeidstilsynet arbeider for et seriøst, trygt og inkluderende arbeidsliv. Arbeidstilsynet skal gjennom tilsyn og veiledning motivere virksomhetene til å ivareta sitt arbeidsgiveransvar og arbeide systematisk med å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø. Medarbeiderundersøkelser er avgjørende for å forstå hva som skal til for at flere medarbeidere kan bli slike ambassadører. Book en demonstrasjon. Du er i gode hender - og godt selskap! Bli en av 100+ nordiske organisasjoner som allerede bruker CatalystOne software for å håndtere HR. Medarbeiderundersøkelser og lederevalueringer har mange former. Vi gir bedrifter og organisasjoner verktøy og kunnskap som gir HR beslutningsgrunnlag. Målinger av medarbeidertilfredshet prøver ofte å dekke så mye som mulig av medarbeidernes hverdag i bedriften, for eksempel det psykologiske og det fysiske arbeidsmiljøet, kommunikasjon med ledelsen og forholdet til kollegene. Du er trolig kjent med medarbeiderundersøkelser i en eller annen form. Enten har du deltatt i en, eller så har du kanskje hatt ansvaret for flere undersøkelser selv. Uansett om du er fersk eller erfaren på dette området skal du kunne bruke denne guiden til å lære hva som er hensikten med en medarbeiderundersøkelse, hva du kan bruke den til, samt hvordan du bør gjennomføre en. Medarbeiderundersøkelser. Rambøll er en av Skandinavias ledende leverandører av medarbeiderundersøkelser. Kanskje fordi det alltid er vårt mål at undersøkelsen ikke bare skal leverer data og innsikt, men også gjør organisasjonen din i stand til å utvikle seg. Pass på tretthet av medarbeiderundersøkelser. Før det planlegges hyppige undersøkelser, bør det vurderes om organisasjonen er på rett sted - og av rett størrelse - for denne type tilnærming. I selskap med hundre- og tusenvis av ansatte, tar det betydelige ressurser å implementere enhver form for funksjonell feedback-prosess. Medarbeiderundersøkelser ? en praktisk håndbok gir en forståelig og nyttig fremstilling for ledere, HR-medarbeidere, tillitsvalgte, ansatte og andre som er interessert i hvordan slike undersøkelser bør gjennomføres. Forfatterne tar opp og klargjør ofte stilte spørsmål og erfaringer, ... B2s har jobbet med oss med gjennomføring av arbeidsmiljøundersøkelser og valg av ansattrepresentanter til Styret og Kollegiet i flere år. De har god forståelse for jobbene vi ønsker utført, er gode sparringspartnere, pliktoppfyllende og punktlige....