Merverdiavgift E-bok


Merverdiavgift - Trond Kristoffersen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2016-06-14
FORFATTER: Trond Kristoffersen
ISBN: 9788245020373
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,97

FORKLARING:

Denne læreboken i merverdiavgift gir en grundig innføring i merverdiavgiftssystemet. Den er velegnet til bruk ved utdanning av revisorer, regnskapsførere, skattejurister og andre som må ha innsikt i regelverket om merverdiavgift. Merverdiavgiften påvirker prisen på varer og tjenester. Den økonomiske virkningen av regelverket er derfor viet stor plass i boken. Det er lagt vekt på en pedagogisk framstilling med mange praktiske eksempler. Kapitlene følger i hovedtrekk samme inndeling som i merverdiavgiftsloven. Sentrale emner i praksis som de nye justeringsreglene, forholdet til utlandet, fast eiendom og bokføring er behandlet i egne kapitler. Til læreboken er det laget en egen oppgavesamling. Trond Kristoffersen er statsautorisert revisor og ansatt som førstelektor ved NTNU Handelshøyskolen i Trondheim. Han har over ti års erfaring fra revisoryrket, og underviser i dag innenfor fagfeltet finansregnskap, skatt og merverdiavgift.

...s omsetning må legge MVA på sine varer og tjenester ... Fritak for merverdiavgift - Tolletaten ... . Matvarer har per i dag halv MVA, dvs, $15\%$ mens bl.a. persontransport, hotellovernattinger og kinobilletter har $8\%$. Merverdiavgift på kostnader (inngående fakturaer) kalles "inngående merverdiavgift". En viktig del av merverdiavgiftsreglene er fradragsretten for inngående merverdiavgiften. Det finnes en del grunnleggende forutsetninger for at fradragsrett skal foreligge, og disse kommenteres nærmere her. Normalt tilfaller uriktig oppkrevd merverdiavgift s ... merverdiavgift - Store norske leksikon ... . Normalt tilfaller uriktig oppkrevd merverdiavgift staten, med mindre selger retter "feilen" ved å utstede nytt salgsdokument til kjøper - og da med 6 %. I tillegg kreves normalt at selger betaler tilbake den uriktig oppkrevde avgiften til kjøper. Merverdiavgift. Fra 1. januar 2017 er det nye regler for beregning av merverdiavgift (mva) på import av varer. Dette gjelder bare dere i virksomhet som er registrert i merverdiavgiftsregisteret. Merverdiavgift: innbetaling for første termin er utsatt fra 14. april til 10. juni 2020. Forskuddsskatt for selskaper: innbetaling for andre termin er utsatt fra 15. april til 1. september 2020. Forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende og andre personlige skattytere: innbetaling for første termin er utsatt fra 16. mars til 4. mai, og andre termin er utsatt fra 15. mai til 15. juli. Merverdiavgift (MVA) er en skatt på omsetning av varer som legges oppå de fleste salg og kjøp i Norge. Det er bedriftene som skal kreve inn MVA fra kundene de fakturerer, på vegne av myndighetene. Merverdiavgiftsplikten for advokater er generell. Det er likevel enkelte former for advokattjenester som kan være unntatt fra eller fritatt for merverdiavgift eller å anse som erstatning slik at det ikke foreligger merverdiavgiftsplikt. Hovedregel er at du skal betale merverdiavgift ved innførsel av varer. I noen tilfeller kan du likevel få fritak. Det er opp til deg som importør å dokumentere at vilkårene for et eventuelt fritak er oppfylt. Mottaker av bidraget (nettselskapet) skal derfor ikke oppkreve utgående merverdiavgift ved faktureringen, og kostnaden balanseføres uten merverdiavgift i betalers (brukerens) regnskap (mva-kode 0). Se SKD 140705 "Merverdiavgiftsloven § 3 - anleggsbidrag - tilførselslinjer for elektrisk kraft til sluttbrukeranlegg". Se også; Guide til merverdiavgift. Kalkulatoren regner ut hvor mye merverdiavgiften utgjør av varens pris, hvis prisen er oppgitt inklusive mva. Den regner også ut hvor mye mva som må legges til hvis varens pris er oppgitt eksklusive mva. Merverdiavgiften er på de fleste varer 25 prosent. Er du næringsdrivende og selger varer eller tjenester i Norge må du vite når du skal kreve merverdiavgift (mva) på varene eller tjenestene du selger. Du som næringsdrivende har ansvaret for å kreve inn riktig merverdiavgift fra dine kunder på vegne av staten. § 2-3: Merverdiavgift - fradragsretten ved utleie av fast eiendom § 3-2: Avgrensing av merverdiavgiftsunntaket for alternativ behandling § 5 b første ledd nr. 12: Merverdiavgift på Sykle til jobben-aksjonen § 9-1 annet ledd bokstav b: Merverdiavgift og justeringsregler - fullføringstidspunktet mv. På alle varer vi skal trekke ut merverdiavgift som er på 25% kan vi faktisk bare gange bruttobeløpet med 0,8 så finner vi nettobeløpet. Men husk at dette kun er der hvor satsen er 25%, og ikke der satsen er en annen. Om du ble klokere, og fikk bedre innsikt i hvordan man regner merverdiavgift av å lese denne artikkelen vet jeg ikke. Spørsmålet om merverdiavgift på rene finansieringsbidrag fra samarbeidspartnere, er ikke endelig avklart. Skattedirektoratet har i en uttalelse til Forskningsrådet konkludert med at prosjektansvarlig må ta ansvar for at det beregnes merverdiavgift på finansieringsbidrag fra samarbeidspartnere. Merverdiavgift for selger som gir kunden betalingsutsettelse eller opplever at kunde misligholder betalingsplikten kommenteres under punkt 2 og 3. Under punkt 4 omhandles merverdiavgiftsgrunnlaget og periodisering dersom merverdiavgiftspliktig selger tilstår kunden prisavslag eller fritak for å betale leievederlag. 1. merverdiavgift som skal betales for byggetjenester som et avgiftssubjekt, jf. merverdiavgiftsloven § 3-22 og § 3-26, selv utfører i forbindelse med byggetiltaket, heru...