De nordiske språk E-bok


De nordiske språk - Kurt Braunmüller pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2013-02-05
FORFATTER: Kurt Braunmüller
ISBN: 9788270993031
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,67

FORKLARING:

Boken gir en systematisk oversikt over de nåværende seks nordiske språk av germansk opprinnelse. Den beskriver svensk, dansk, norsk (bokmål og nynorsk), islandsk og færøysk. Et kapittel behandler internordisk kommunikasjon. Forfatteren bygger på deskriptive struktualistiske metoder, og presenterer en synkron oversikt over de nordiske standarspråkene og deres varieteter. Har kart og litteraturlister.

...n tilhører den sino-tibetanske språkfamilien ... Nordiske språk - Frøya 2 - Google Sites ... . Ikke-nordiske språk i Norden Det finske språket er svært forskjellig fra språket i de øvrige nordiske landa, fordi det tilhører den finsk-ugriske språkfamilien . Minoritetsspråka samisk og kvensk, som snakkes både i Norge og Sverige, tilhører samme språkfamilie som finsk. De Nordiske språk kan også bli referert til som de skandinaviske eller norrøne språk. Forresten, de er relatert til engelsk, som o ... De nordiske språkene | Nordisk samarbeid ... . Forresten, de er relatert til engelsk, som også er et germansk språk. Dette forklarer hvorfor engelsk har mange ord i alminnelighet med norrøne språk, selv om noen av disse ordene er "falske venner", som betyr at selv om de høres det samme, de har ... De nordiske landene har alle bestemmelser som gjelder språk og språkbruk, men det varierer om de er uttalte mål i offentlige dokumenter, står i handlingsplaner eller finnes i egne lover. I denne artikkelen presenteres en gjennomgang av hvordan det ser ut i de ulike nordiske landene høsten 2014 . Kjøp 'De nordiske språk' av Kurt Braunmüller fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 9788270993031 Nordgermansk (Island og Skandinavia) Østersjøfinske språk (Finland, Estland) Baltiske språk (Latvia, Litauen) De nordiske landene har gjennom organisasjonen Nordic-Baltic Eight (NB8) et regionalt samarbeid også med de baltiske landene Estland , Latvia og Litauen . Estland spesielt har et nært bånd til Finland da finsk og estisk begge tilhører den finsk-ugriske språkgruppen , og ... Indoeuropeiske språk består av indoiransk, armensk, gresk, albansk, italisk, keltisk, baltoslavisk og germansk.Fra germansk stammer det tre andre språk, og nordisk er ett av de. De andre er vest-germansk og øst-germansk. Det nordiske språket. De opprinnelige språkene tilhører to veldige forskjellige språkfamilier. Nordiske språk er utbredt i Nord-Europa, og det er til sammen rundt 20. millioner mennesker som har et av de nordiske språkene som sitt morsmål. Urnordisk er den eldste formen av Nordiske språk. Det er språk-stadiet som var i tiden fra rundt 200-500 e.Kr. i denne språkperioden var ofte ordene lange fordi de hadde beholdt gamle stammevokaler som for eksempel Laukar (løk) , horna (horn)og ... Urnordisk er et nordisk språk som vi kjenner fra innskrifter med runer fra rundt 200-700 evt. Urnordisk er det eldste språket vi kjenner i Norge, Sverige og Danmark. De urnordiske runeinnskriftene er skrevet i den eldre runerekka, og de eldste innskriftene kan kanskje dateres så langt tilbake som før 200 evt. Noen urnordiske ord er dessuten lånt inn i samisk og i finsk, som for eksempel ... De fem nordiske landene har med ett unntak, Finland, språk som mer eller mindre er innbyrdes forståelige, siden språkene er i nær slekt. Vi må nok ta med Island som unntak også, for i motsetning til islandsk har de andre nordgermanske språkene fjernet seg mye fra norrønt, skjønt islendinger og færøyinger visstnok et stykke på vei kan kommunisere med hverandre. Klatremus opplest på nordiske språk. Torbjørn Egners klassiske barnebok om Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen ble lest av barn i alle aldre over hele Norden under Nordisk bibliotekuke 2012. I den forbindelse laget vi opptak av et tekstutdrag lest på diverse nordiske språk. De danske vokalene uttales helt bakerst i munnen, og i tillegg blir ofte konsonantene veldig bløte, slik at de nesten forsvinner. Islandsk og færøysk bruker også det latinske alfabetet, men med litt flere "modifikasjoner". Gjennom nordiske kortfilmer får elevene styrket sine nordiske språkkunnskaper og interesse for nordisk film, kultur og aktuelle samfunnsspørsmål. Norden i Bio - Toleranse (for 15-19 år) består av en DVD med en kortfilm fra hver av de nordiske landene. Likheter og ulikheter i de skandinaviske språkene Av Torbjørg Breivik, Språkrådet Historikk, slektskap og forståelse - med norsk som utgangspunkt Fem av språkene som i dag snakkes og skrives i Norden, har felles opphav. Fram til ca. 700‐ tallet snakket de som bodde i Norden et nordisk språk som alle forsto, og språket hadde ikke 40-gruppe - Nordisk språk (40NORS2) Om emnegruppen. Emnegruppen gir ei innføring i norsk og nordisk språk. Hovedvekt ligger på det norske, men norsk språk henger klart sammen med andre språk, både i og utenfor Norden. • De mindre språkene i Norden skal prioriteres selv om man ikke har årlige prosentsatser eller kvoter • Som et ledd i profileringen av Nordisk råds litteraturpris kan det søkes om støtte til å oversette de prisbelønte bøkene til nordiske språk i opp til tre år etter at pristildelingen er offentliggjort. Kreditering og dokumentasjon: Selv om Finland hører til de nordiske landene, er det finske språket helt annerledes. Hvordan kan det henge sammen? Vi har tatt kontakt med to språkforskere for å få en forklaring. De forstår at folk i resten av Norden synes finsk er et rart språk. Nordiske ungdommer forst...