Afrikas historie E-bok


Afrikas historie - Jarle Simensen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2009-08-18
FORFATTER: Jarle Simensen
ISBN: 9788202307851
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,8

FORKLARING:

Denne boka tar for seg det afrikanske kontinentets historie fra de første menneskene opp til vår egen samtid. Vi ser hvordan bondesamfunnets familiemønster, samfunnsordning og mentalitet preger dagens utvikling og skaper synteser mellom gammelt og nytt, vesensforskjellig fra det vestlige effektivitetssamfunnet.Forfatteren gir i boka et nytt perspektiv på dagens problemer i Afrika, med hovedvekt på indre årsaker. Den økonomiske krisen, AIDS, virkningene av globaliseringen og den nye framgangen etter 2000 blir utførlig behandlet. Boka kaster også et nytt lys på kolonitiden, med vekt på afrikansk samarbeid og motstand. Forfatteren drøfter afrikansk utvikling før møtet med Europa og sammenhengen med vår egen samtid. Han gir videre befolknings- og jordbrukshistorien bred plass. Kristendommens store framgang, nå under afrikansk ledelse og i afrikanske former, blir også analysert. Boka har et eget kapittel om Sør-Afrika i det 20. århundret og behandler spørsmålet om hvorfor apartheid ble avviklet på fredelig vis.Afrikas historie kom ut første gang i 1983 og har siden vært den sentrale innføringsboka i faget. Forfatteren har nå for femte gang oppdatert og revidert boka. Den nye utgaven er revidert ut fra ny kunnskap og nye aktuelle perspektiver. Særlig har den nyere kulturhistoriske forskningen gitt viktige bidrag innenfor temaer som slaveri, kolonistyre, familiehistorie, modernisering og ikke minst etnisitet og borgerkriger.Boka er skrevet for studenter i afrikansk historie og globalhistorie. Framstillingsformen gjør imidlertid stoffet lett tilgjengelig ikke bare for studenter, men også for andre interesserte lesere.

...n i tusenvis av år. Det meste av den øvrige befolkningen kan spore deres opphav til senere innvandring ... Briljant lærebok om Afrikas historie - NoradDev ... . Stedegne afrikanere i Sør-Afrika er etterkommere av khoikhoi- og bantufolk som innvandret fra lengre nord i Afrika og som først kom inn den sørafrikanske ... Utdypende artikkel: Afrikas historie. Ifølge evolusjonsteorien er Afrika menneskehetens vugge på jorden, siden arten menneske stammer fra dette kontinentet. I løpet av midten av det 20. århundre oppdaget antropologer mange fossiler og bevis for at mennesker ... Afrika av Tore Linné Eriksen | Afrikas historie | Cappelen ... ... . I løpet av midten av det 20. århundre oppdaget antropologer mange fossiler og bevis for at mennesker var til stede kanskje så tidlig som for syv millioner år siden. Afrikansk historie går langt tilbake i tid, ettersom det var i Afrika at menneskeslekta oppstod. Her har det utvikla seg eit utal svært ulike språk og folkegrupper, medan rike som det gamle Egypt, Ghanariket og Zuluriket har oppstått og tankar og tru har spreidd seg.. Mennesket oppstod i Afrika for rundt 100 000- 150 000 år sidan. Landbruket oppstod for rundt 12 000 og metallurgi for ... Sør Afrikas historie. Det har nå gått over 350 år siden de første europeerne slo seg ned i Sør-Afrika. Historien har vært preget av krig og motstand mot en stadig mer omfattende overtakelse av landet. Sterk motstand mot hvitt overherredømme har vart så lenge det har vært hvite i Sør-Afrika. Kjøp 'Afrikas historie' av Jarle Simensen fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 9788202307851 The history of Africa begins with the emergence of hominids, archaic humans and—at least 200,000 years ago—anatomically modern humans (Homo sapiens), in East Africa, and continues unbroken into the present as a patchwork of diverse and politically developing nation states. The earliest known recorded history arose in Ancient Egypt, and later in Nubia, the Sahel, the Maghreb and the Horn of ... Historiografi. Afrikas historia är relativt outforskad jämfört med andra kontinenters. Fördomar mot särskilt svarta afrikaner, som går långt tillbaka i historien, har inneburit att afrikansk historieskrivning har varit dikterad av eurocentrisk eller rent rasistisk forskning. Afrikas historia har inneburit en utmaning för forskare på grund av bristen på skriftliga källor i många ... Historikerne må derfor bruke andre kilder og metoder for å forstå fortidens Afrika. Blant de beste kildene til afrikansk historie er muntlige overleveringer gjennom myter og historier, men også arkeologisk materiale som kan fortelle om blant annet bosetting, teknologier, levekår og samfunnsstrukturer. Afrikas historie begynder med kontinentets forhistorie og fremkomsten af de tidligste mennesker, Homo sapiens, i østlige Afrika og fortsætter ind i nutiden med en opsplitning i en mangfoldighed af politisk udviklede stater. En del tidlige beviser på landbrug i Afrika er dateret til 16.000 f.Kr.,[1] og metalfremstilling kendes fra omkring 4.000 f.Kr. Den dokumenterede historie af tidlig ... Afrika settes i en global sammenheng, og kontakt og interaksjon med omverdenen står sentralt. Både "ytre" og "indre" faktorer trekkes inn i en diskusjon av Afrikas utvikling. Emnet er valgfritt påbyggingsemne i bachelorutdanninga i historie og obligatorisk del av bachelorprogrammet i afrikastudier. Afrikas historie. Brødsmulesti Store medisinske leksikon. Historie. Verdens historie og samtidshistorie. Afrika. Det moderne mennesket ble utviklet i Afrika, og det finnes mange funn etter disse både øst og sør på kontinentet. Også en a...