Læreren i møte med elever med stille atferd E-bok


Læreren i møte med elever med stille atferd - Anne-Lise Sæteren pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2019-01-08
FORFATTER: Anne-Lise Sæteren
ISBN: 9788205512245
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,59

FORKLARING:

I et hvert klasserom finnes det en eller flere elever som fremstår som engstelige, stille, deprimerte, ensomme eller ukomfortable. Boken retter søkelyset mot læreren og elever som utviser stille og tilbaketrukket atferd i skolen. De deltar ikke i aktivitetene i klasserommet og har en tendens til å forsvinne litt i alt som skjer. Denne boken løfter frem og drøfter hva læreren kan gjøre for at disse elevene skal oppleve mestring, læring, utvikling og en skolehverdag hvor også deres bidrag oppleves som verdifulle. Med utgangspunkt i læreren «Alice» og hennes refleksjoner og praksis, løfter Anne-Lise Sæteren frem tre historier fra klasserommet og analyserer disse i lys av ulik teori og forskning på feltet. Historiene og analysene av dem gir innsikt i hva læreren kan gjøre for å få til gode møter og situasjoner med elever som utviser stille atferd.

...r. De store spørsmålene fra elevens ståsted er: Er jeg noe verdt? Kan jeg våge å stole på deg? Her leser du om hvordan du kan forstå disse barna og hvilke skoletiltak som anbefales ... Lærerkompetanse i møte med samspills- og atferdsvansker ... . I denne artikkel rettes fokus mot elever med innadvendt og aggressiv atferd, og deres forhold til sine jevnaldrende, samt psykologiske tilpasning (ensomhet, selvaktelse og depresjon). Utvalget bestod av 150 elever i 9. klasse og deres lærere i fagene norsk, matematikk, forming og gymnastikk, fra Trøndelag og Troms. Disse elevene så heller ikke ut for å være godt akseptert av medelevene. Studien v ... Hvordan Skolen Skal Møte Elever Med Atferdsvansker. ... . klasse og deres lærere i fagene norsk, matematikk, forming og gymnastikk, fra Trøndelag og Troms. Disse elevene så heller ikke ut for å være godt akseptert av medelevene. Studien viste at elever med høy skåre på proaktiv aggressivitet, har en perseptuell orientering mot tegn på svakhet/sårbarhet hos nye lærere (Vaaland & Roland, 2013). Elever som har tilbøyelighet til å bruke negativ atferd i den hensikt å oppleve makt mens de ser andre bli avmektige, har altså også en persepsjonstendens der de leter etter svake punkter hos nye lærere. Elever som utøver aggresjon utgjør i dag et omfattende problem i skolen. Mye tyder på at aggressiv atferd er relativt resistent og vanskelig å endre (Peppler og Rubin, 1991). Slike vansker har en negativ påvirkning når det gjelder læring og utvikling, både for den aggressive eleven selv og medelever. Mange lærere Denne bacheloroppgaven favner temaet atferd, med spesielt fokus på utagerende atferd, og er forankret i faget pedagogikk og elevkunnskap. Formålet med studien har vært å finne ut hvordan lærere i grunnskolen opplever å arbeide med elever som viser utagerende atferd, og problemstillingen som ble utgangspunktet for å finne ut av dette er som følgende: Det samme gjelder når lærere med høyt stressnivå utøver klasseledelse som involverer arbeid med elever som har atferdsproblemer. Når læreren ikke har overskudd til å bygge relasjoner med god kvalitet, og ikke evner å sette genser, vil det på sikt trolig føre til mer negativ atferd - noe som vedlikeholder opplevelsen av stress hos læreren....