Overgrep E-bok


Overgrep - Gro Hillestad Thune pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2008-04-04
FORFATTER: Gro Hillestad Thune
ISBN: 9788279352532
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 7,50

FORKLARING:

I denne boken beskriver nærmere 70 tidligere pasienter og pårørende sine negative erfaringer med norsk psykiatri. Forfatteren, som er menneskerettighetsjurist, peker på at psykisk syke er blant dem som er spesielt utsatt for brudd på menneskerettighetene. I kommentarer knytter hun beskrivelsene i boken til menneskerettighetene for å synliggjøre denne delen av lovgivningen. Hennes hensikt med boken er blant annet å fremprovosere en konstruktiv debatt om hvordan psykiatriske pasienter kan gis bedre vern mot overgrep og krenkelser. Hun ønsker videre å vise hvordan lovgivning som tillater helsepersonell å bruke fysisk makt, alltid innebærer risiko for misbruk av makt, og at psykiatriske pasienter og deres pårørende trenger det vern som ligger i menneskerettighetsloven. I to egne kapitler gis en innføring i menneskerettighetene, og i rettigheter pasienter har bruk for. Har litteraturliste.

...er uten fysisk kontakt som seksualisert tilsnakk, blotting, fotografering, filming, kikking og fremvisning av pornografi ... Seksuelle overgrep i barndommen og arbeids­uførhet i ... ... . Andre aspekter ved overgrepene.Vi stilte åpne spørsmål om alder ved første overgrep, og om hvor mange år/måneder overgrepene hadde pågått (Varighet).Vi lagde dikotome variabler (nei/ja) basert på om overgriperen var en Ukjent person, om man hadde bodd i Samme husstand som overgriperen, om overgrepene involverte Penetrering, Vold (fysisk), om man hadde opplevd Trusler (f.eks. at noen ... En 50 år gammel mann på Agder er dømt til tre års fengsel for grove seksuelle overgrep mot sin da ... Overgrep - Dagbladet ... .eks. at noen ... En 50 år gammel mann på Agder er dømt til tre års fengsel for grove seksuelle overgrep mot sin da halvannet år gamle niese. Han er også dømt for overgrep mot en annen niese, og ei venninne ... Vi fant 77 synonymer til OVERGREP. overgrep består av 3 vokaler og 5 konsonanter. Få kryssordhjelp med kryssordkjempen. Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter har tatt ut tiltaler mot en kvinne i 50-årene og en mann i 40-årene for grove seksuelle overgrep. I tiltalen fremgår det blant annet at mannen i ... Barn som har vært utsatt for vold og overgrep ga hint og tegn gjennom barndommen i håp om at noen skulle forstå (12). Når man samtidig vet at symptomer på vold og overgrep kan være diffuse, kan dette skape utfordring i helsesykepleiers arbeid (8). Helsesykepleier kan aldri vite nøyaktig hva den andre forsøker å formidle (15). Vold og overgrep kan grovt deles opp i det som skjer. i nære relasjoner (for eksempel vold i parforhold, vold mot barn eller mellom søsken) i andre relasjoner (på arbeidsplassen, mellom venner og bekjente, eller i det offentlige rom) Her får du hjelp hvis du opplever vold eller overgrep Seksuelle overgrep er når barn og unge involveres i seksuelle handlinger de ikke er modne for, samtykker til eller forstår. Mer enn en 1 av 5 kvinner oppgir å ha blitt utsatt for seksuelt overgrep før fylte 18 år. Seksuelle overgrep, hyppighet og psykiske skader. Seksuelle overgrep defineres noe forskjellig. En vid definisjon omfatter alt fra faren som gjentatte ganger voldtar sin fem år gamle datter til 14-åringen som frivillig innlater seg med en voksen utenfor familien. overgrep må prioriteres høyt. Dette er en investe-ring i alles fremtid. Denne opptrappingsplanen gir en oversikt over dagens situasjon, over tiltak for å bekjempe vold og overgrep, og over hovedutfordringene knyttet til vold og overgrep. Planen inneholder både kortsiktige og langsiktige tiltak og strategier for å møte disse utfordringene. § 310. Fremvisning av seksuelle overgrep mot barn eller fremvisning som seksualiserer barn § 311. Fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn § 312. Incest § 313. Søskenincest § 314. Seksuell omgang mellom andre nærstående § 315. Hallikvirksomhet og formidling av prostitusjon § 316....