Digital forvaltning E-bok


Digital forvaltning - Dag Wiese Schartum, Arild Jansen, Tommy Tranvik pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2017-08-14
FORFATTER: Dag Wiese Schartum, Arild Jansen, Tommy Tranvik
ISBN: 9788245022346
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,28

FORKLARING:

Digital forvaltning handler om at forvaltningens gjøremål og utøvelse av myndighet i stor grad styres av algoritmer og datasystemer. Denne boken forklarer selve digitaliseringsprosessen, bakgrunnen for den og følgene av at «datamaskinene overtar». Blant annet blir følgende temaer behandlet: - Historisk tilbakeblikk på digital forvaltning - Oversikt over de viktigste lover og forskrifter som regulerer digital forvaltning - Automatisert saksbehandling og utøvelse av myndighet - Digital forvaltning: personvern, rettssikkerhet og offentlighet - Automatiseringsvennlig lovgivning - Jus som hindring og som tilrettelegger for digitalisering - Styring og samordning av digitalisering i statsforvaltningen - Informasjonssikkerhet og personvern i kommunal digital forvaltning - Grunnleggende om datateknologi - Data, informasjon og gjenbruk Digital forvaltning er et altfor komplekst fenomen til å bli forstått ved å betrakte det med «ett øye». De tre dimensjonene i denne boken gir dybdesyn: Kombinasjonen av informatisk, juridisk og samfunnsvitenskapelig blikk på den digitale offentlige forvaltningen gjør leseren i stand til å forstå forvaltningens digitale fortid, nåtid og fremtid. Alle forfattere er knyttet til Senter for rettsinformatikk, Avdeling for forvaltningsinformatikk ved Universitetet i Oslo. Prof. Dr.juris Dag Wiese Schartum arbeider med digital forvaltning, personvern og rettsteknologi, og har skrevet en rekke artikler og bøker innen sine forskningsområder. Han har vært med i fl ere lovutvalg, blant annet til forberedelse av personopplysningsloven, helseforskningsloven og sikkerhetsloven. Prof. em. Dr.scient. Arild Jansen var sentral i etableringen av det norske og nordiske samarbeidet på 80-tallet som ble avgjørende for utbredelsen av internett i Norge. Han har arbeidet med datapolitikk i forvaltningen, vært sekretær for fl ere offentlige utvalg og skrevet artikler og lærebøker om digital forvaltning. Forsker, Dr.polit. Tommy Tranvik er ansatt i Uninett AS. Han arbeider spesielt med digital forvaltning, informasjonssikkerhet og personvern, og har skrevet en rekke artikler og bøker innenfor disse fagområdene. Boken er skrevet for lesere uten spesielle forkunnskaper. Den som har lest denne boken, vil lettere kunne forstå hva digitalisering handler om. For lesere som er ansatt i offentlig forvaltning, vil den gi et godt grunnlag for selvstendig og aktiv medvirkning i digitaliseringsprosessene i egen etat.

...s især mellom to forskjellige anvendelser av begrepet digital forvaltning: digitalisering av forvaltningen, hvor fokus er på anvendelse av IT til intern effektivisering av arbeisprosessene i offentlige myndigheter ... Digital forvaltning - en innføring - Institutt for privatrett ... . ... 10 studiepoeng overlapp mot DRI1001 - Digital forvaltning (videreført) Undervisning. Undervisningen består av forelesninger, seminarer og praktiske øvelser. I seminarundervisningen vil studenter bli delt inn i mindre prosjektgrupper som sammen skal løse 1 obligatoriske oppgave som skal være bestått i løpet av semesteret. Vi jobber for at digitale tjenester skal være nyttige, brukervennlige og universelt utformet, og fører tilsyn med forskrift for universell utforming av IKT. Vi koordinerer Norges deltagelse i EU programmet CEF D ... Digitalisering og samordning | Digitaliseringsdirektoratet ... . Vi jobber for at digitale tjenester skal være nyttige, brukervennlige og universelt utformet, og fører tilsyn med forskrift for universell utforming av IKT. Vi koordinerer Norges deltagelse i EU programmet CEF Digital, et program som skal bygge ut felles digital infrastruktur i Europa (CEF = Connecting Europe Facility). Digital forvaltning - fornying, forenkling og samarbeid Seminar nr. 3 i nettverk for digital...