Filosofiske tanker E-bok


Filosofiske tanker - Zera-Yaqob, Welde-Hiywet pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2016-06-20
FORFATTER: Zera-Yaqob, Welde-Hiywet
ISBN: 9788279903666
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,31

FORKLARING:

Boken som her foreligger for første gang på et nordisk språk består egentlig av to avhandlinger der etiopierne Zera-Yaqob og Welde-Hiywet presenterer sin filosofi og morallære. Bemerkelses.verdig er det at de utviklet en tenkning som var i tråd med samtidige europeisk filosofi og at rasjonalistisk filosofi dermed oppsto i Etiopia på samme tid som i Europa. Datidens mest frem.tredende europeiske filosof, René Descartes, utviklet sin filosofi i Discours de la Métode fra 1637. Zera-Yaqob skrev sin avhandling, Filosofiske tanker (Hateta 1), i 1667. Begge legger til grunn en skeptisk holdning til gjengse begreper og oppfatninger, begge gikk ut fra at tanken og naturen ga den beste veiledning i å finne frem til en livsholdning som de kunne basere sine liv på. Welde-Hiywet bygde i Filosofiske tanker (Hateta 2) videre på Zera-Yakobs avhandling, men i mer moralistisk retning, og hans bidrag ligger vel tradisjonell visdoms.litteratur nærmere enn ren filosofi. Men også han finner veiledning i ren tenkning og i naturen, som oppfattes som grunnleggende god. Bøkene ble gjenoppdaget i forrige århundre, og funnet ble regnet som litt av en sensasjon. Mange hadde vanskelig for å godta at et slikt verk kunne ha oppstått i Afrika.

...matiske fragmenter, etter ham har ifølge en moderne filosof «all filosofi bestått av fotnoter til Platon» ... PDF Aristoteles' tanker om det levende ... . For uten at tanken kan ta visse idéer for gitt, som en urokkelig grunnvoll den kan hvile på, er det ikke mulig å velge. Det grunnlag som det enkelte menneske velger ut ifra, utgjør dets filosofiske oppfatninger. Nedenfor ser du en rekke spørsmål. Noen av dem er filosofiske, andre ikke. Det er verdt å merke seg at en rekke spørsmål av ikke-filosofisk karakter kan utvikle seg til å bli en ... Filosofi - Siterte sitater ... . Det er verdt å merke seg at en rekke spørsmål av ikke-filosofisk karakter kan utvikle seg til å bli en diskusjon der man berører filosofiske temaer, så skillet mellom de to kategoriene er ikke absolutt. Sokrates var en gresk filosof som levde i Athen (død 399 fvt.). Han brukte mye av sin tid til filosofiske samtaler. Han ble stilt for retten anklaget for gudløshet og for å forderve ungdommen, og ble dømt til døden ved giftbegeret. Platon mottok dype og varige inntrykk av Sokrates i sin ungdom, og Aristoteles ble igjen preget av dem begge, selv om han aldri møtte Sokrates. Antikkens filosofi refererer til den filosofi som ble drevet i oldtiden, først i Antikkens Hellas på 400- og 300-tallet f.Kr. De tre store tenkerne på denne tiden var Sokrates, Platon og Aristoteles.Filosofene som virket før denne tiden refereres til som førsokratiske filosofer. Det som markerte avslutningen på antikkens vestlige filosofi var spredningen av kristne tanker i Romerriket ... Nyplatonisme er hva ettertiden kaller den filosofiske retning i hellenismen som begynte på 200-tallet e.Kr. som besto av religiøse, mystiske og esoteriske tanker. Det var en synkretisk filosofi som hadde mottatt sterke impulser fra Platon og tidligere platonikere, men også fra pythagorerne og stoikerne . Kjøp 'Filosofiske tanker, av to etiopiske filosofer fra 1600-tallet' av...