Personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) E-bok


Personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) - Åste Marie Bergseng Skullerud, Cecilie Rønnevik, Jørgen Skorstad, Marius Engh Pellerud pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2019-05-13
FORFATTER: Åste Marie Bergseng Skullerud, Cecilie Rønnevik, Jørgen Skorstad, Marius Engh Pellerud
ISBN: 9788215032160
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,55

FORKLARING:

Den 20. juli 2018 trådte en ny personopplysningslov i kraft i Norge. Loven gjennomfører EUs personvernforordning (The General Data Protection Regulation, GDPR) i norsk rett og inneholder også enkelte nasjonale særbestemmelser som supplerer forordningen. Personvernforordningen fastsetter vilkår for å behandle personopplysninger og gir individet en rekke rettigheter ved behandlingen. I tillegg gir den bestemmelser om tilsyn, erstatning og sanksjoner. Forordningen er omfattende, er skrevet på et vanskelig tilgjengelig språk og gir anvisning på en rekke kompliserte vurderingstemaer. Denne boken gir veiledning i hvordan de enkelte bestemmelsene i personopplysningsloven og personvernforordningen kan forstås og anvendes. Den er skrevet med tanke på jurister og andre som berøres av forordningen i sitt arbeid, for eksempel ledere, personvernombud og teknologer.

...år med alle juridiske problemstillinger innenfor fagområdet personvern ... Personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR ... ... . Ny personvernlovgivning trådde i kraft mai 2018 og kravene for å behandle personopplysninger ble innskjerpet ytterligere. GDPR (General Data Protection Regulation), også omtalt som personvernforordningen, er en kraftig utvidelse av EUs 23 år gamle personverndirektiv, og tar inn over seg den voldsomme teknologiske ... Kurs for offentlig sektor om den nye personvernforordningen fra EU (GDPR) Del siden: EU-forordningen har som hovedmålsetting å gi ytterligere beskyttelse til enkeltpersoner mot at opplysninger om dem blir innsamlet, brukt, bearbeidet, lagret og kanskje videreformidlet til andre uten at det skjer etter fastsatte regler. Informasjonssikkerhet og personvernforordningen (GDPR) Sikkerhet. Sist ... Personvernforordningen (GDPR) - regjeringen.no ... . Informasjonssikkerhet og personvernforordningen (GDPR) Sikkerhet. Sist endret: 24.04.2020 Del: Share to ... til grunn at forordningens regler langt på vei tilsvarer reglene om informasjonssikkerhet som i dag finnes i personopplysningsloven § 13 og personopplysningsforskriften kapittel to.[10] Personopplysningsloven (GDPR) 5. desember 2017 Advokat/partner Håkon Knudsen Advokatfullmektig Silje Fagerhaug. ... rettigheter og friheter går foran GDPR artikkel 6 nr. 1. Skjerpede krav til samtykke • Frivillig, ... -Dokumentere etterlevelse med personvernforordningen -Oversikt over behandlinger -Personvernforordningen («GDPR»: General Data Protection Regulation) -Vedtatt av EU i 2016, ikrafttredelse våren 2018 -Ønske om harmonisering av personvernregelverket i EU -Styrke personvernet -Legge til rette for økonomisk utvikling • Norge -Ny personopplysninglov • Erstatter personopplysningsloven og -forskrift fra 2000...