Den naturalistiske vendingen E-bok


Den naturalistiske vendingen - Gunnar C. Aakvaag pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE:
FORFATTER: Gunnar C. Aakvaag
ISBN: 9788215024554
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,9

FORKLARING:

Den naturlistiske vendingen tilbyr en innføring i biologiske perspektiver på sosialt liv. Boka introduserer hva en naturalistisk tilnærming til sosialt liv betyr og viser hvorfor dette er relevant og viktig for samfunnsvitere. Videre argumenterer den for at den naturalistiske vendingen ikke er en trussel, men en mulighet til å styrke og revitalisere samfunnsfagene. Boka diskuterer også hvilke praktiske implikasjoner vendingen vil ha for samfunnsvitere.Hva vil biologiske perspektiver ha å si for en kvantitativ studie av forholdet mellom kjønn og lønn? Eller for sosiale forskjeller i forbruksmønster og livsstil? Kan det bidra til å forklare hvorfor barn med skilte foreldre skiller seg oftere enn barn med ikke-skilte foreldre? Hvilke konsekvenser vil den naturalistiske vendingen ha for teori- og metodeundervisningen i sosiologi og andre samfunnsfag? Aakvaags ambisjon er å besvare slike spørsmål, med utgangspunkt i en generell introduksjon til den naturalistiske tilnærmingen til studier av samfunnet.

...en ... Naturalismen var ein kunstretning innan realismen som gjekk ut på å skildra verda så naturleg og uromantisk som råd ... Gundersen, Ståle - UiS ... . Han er kjend for å ta opp negative tema og sjå verda i eit pessimistisk lys. I Noreg var retninga særleg framståande i 1880-åra. Naturalistisk kunst frå denne tida viste på same måte naturlege, upynta motiv, gjerne frå kvardagslivet til vanlege folk. Innen litteratur brukes naturalisme dels synonymt med «realisme», og dels for å betegne en videreføring av denne. Her betraktes diktningen som en form for vitenskap, og menneskene blir fremstilt som et produkt av arv og miljø. Virkelighe ... Den naturalistiske vendingen av Gunnar C. Aakvaag (Heftet ... ... . Her betraktes diktningen som en form for vitenskap, og menneskene blir fremstilt som et produkt av arv og miljø. Virkeligheten skildres ofte nesten fotografisk, og det legges stor vekt på detaljgjengivelse. Naturalistene skildret gjerne ulykkelige og tragiske menneskeskjebner ... C. Aakvaag, skrivebordssosiolog og forkjemper for «den naturalistiske vendingen», og Arve Hjelseth, som på dette tidspunktet framstår som en som har peiling på litt av hvert. Alle tre paneldeltakerne imponerer, men spesielt Arve. Når debatten er ferdig går jeg opp på scenen for å I etterkant har det pågått en debatt om biologi som forklaring på kjønnsdeling og - litt mer generelt - om den naturalistiske vendingen i sosiologien. Debatten startet med en Morgenbladet-leder som omtalte boka, og fortsatte med et innlegg fra sosiolog Gunnar Aakvaag, ved Universitetet i Oslo. Kjøp bøker av Gunnar C. Aakvaag. ... Tanum | Postadresse: Postboks 1900 Sentrum, 0055 Oslo | Besøksadresse: Akersgata 47/49 | Telefon: 21 89 73 00 Universitetsforlaget, utgivelse av Gunnar Aakvaags bok "Den naturalistiske vendingen. Biologi for samfunnsvitere", kr 20 000. Uruguyansk konsultativt råd i Norge (UKN), seminaret «Utenlandsk borgerskap og stemmerett» - høst 2016, kr 6 000...