På talerstolen ; Propaganda, politikk og retorikk E-bok


På talerstolen ; Propaganda, politikk og retorikk - Aksel Zachariassen, Hans-Ivar Kristiansen, Odd Nordhaug pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2011-05-10
FORFATTER: Aksel Zachariassen, Hans-Ivar Kristiansen, Odd Nordhaug
ISBN: 9788299659598
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,57

FORKLARING:

Dette er en bok om talekunst i praksis. Den ble første gang utgitt i 1931, midt oppe i en sterk brytningstid i norsk arbeiderbevegelse og i norsk politikk generelt. Boken er også i dag aktuell lektyre for alle som vil lære seg å snakke til andre eller forbedre sine taler. Hovedbudskapet er at det skal solid trening til for å bli en god taler. Tilhørernes gunst skal vinnes og beholdes. Taleren må opptre så fritt som mulig i forhold til sitt publikum. Her gis det mange gode, praktiske råd til leseren.Boken egner seg for alle som er opptatt av å være gode til å tale og presentere argumenter for andre. Den er også av interesse for folk som er opptatt av norsk arbeiderbevegelses historie.

...r satt av 175 millioner kroner til humanitær innsats i Jemen «Klimastrategen» Sveinung Rotevatn: - God morgon! De beskriver hvordan vi må koble hjernen sammen med kroppen og omgivelsene våre, ikke se kropp, omgivelser og hjerne isolert - men som et hele ... Retorikken på norsk - Skandinavisk retorik ... .Boka har sin egen Facebook-side, og det finnes også en film som levendegjør mange av problemstillingene som forfatterne tar opp. Filmen ligger tilgjengelig på Ringer i vann sine hjemmesider www.ringerivann.no.Alt jeg kan! er en bok for ansatte i ... Propaganda er bevisste, systematiske forsøk på å forme oppfatninger, manipulere kunnskap og styre atferd for å oppnå en respons som fremmer propagandistens ønskede målsetning (Jowett og O'Donnel ... På talerstolen ; Propaganda, politikk og retorikk - Aksel ... ... .ringerivann.no.Alt jeg kan! er en bok for ansatte i ... Propaganda er bevisste, systematiske forsøk på å forme oppfatninger, manipulere kunnskap og styre atferd for å oppnå en respons som fremmer propagandistens ønskede målsetning (Jowett og O'Donnel 1999). Jowett og O'Donnel bruker uttrykket «hvit propaganda» når kilden er oppgitt og budskapet inneholder sannferdig informasjon. Hvis svaret er nei, bør de kanskje ikke gjøre noen av delene. Å angripe Senterpartiet uten å så mye som heve et øyenbryn for FrPs politikk og retorikk blir ganske enkelt ikke troverdig ... Retorikk er læren om talekunst . I moderne tid er retorikken ofte blitt definert som læren om overtalelse. Retorikk er en av de tre originale kunster i vestlig kultur. Begrepet «retorikk» kan også bli brukt nedlatende i noen sammenhenger når man vil avvise et verbalt resonnement el.l. I den andre hoveddelen behandles emner som metaforer og språkanvendelse innenfor det økonomiske fagområdet, den nye offentlige retorikken i fjernsynsmediet, samfunn og nasjoner som historiefortellinger, borgerlig offentlighet, politikk og propaganda, pedagogisk retorikk, samt debatt, diskurs og samfunn. Politikkutformingen skjer i organisasjoner, politiske nettverk, gjennom vennskap og på fester. Politikere bruker ikke talerstolen som politisk redskap. Det burde de gjøre i større grad, mener han. - Politikerne bør bli mer oppmerksomme på hvor viktig taler er som politisk instrument. Populistisk splitt og hersk-retorikk på venstresiden. Finansminister Siv Jensen (Frp) sammen med Rødt-leder Bjørnar Moxnes. ... Han bruker sin egen mor som ledd i sin politiske propaganda ved å fortelle oss at hun er en «sliter» og trygdet. ... nå ber han Putin om å få bli 13:51 Politikk Frp om nytt klimamål: ... Tormod Eides oversettelse til norsk av Aristoteles Retorikk består av følgende deler: forord s. 7-14, fortegnelse over bøkene og kapitlene i Retorikk s. 15-17, oversettelse med fotnoter s. 21-270, anbefalt litteratur s. 271-272. Det velskrevne forordet begynner med en sammenlikning mellom Aristoteles' og Platons syn på retorikk (s. 7). Selv om politikk aldri har vært noen søndagsskole (slik Haakon Lie uttrykte det om Arbeiderpartiet), har politiske observatører påvist en utglidning i debattkultur og språkbruk, med brudd på det som lenge har vært oppfattet som felles, respekterte normer: Argumenter og ikke personkarakteristika, ballen og ikke mannen, respekt for meningsmotstander, anstendighet i språkbruk. Man har forsøkt å ignorere partiet, overhøre dem, latterliggjøre og mistenkeliggjøre dem. Det Fremskrittspartiet på sin side har gjort, er at de har tenkt hvordan vinne velgere ved å fremstå som noe annet, ved å si ting på en annen måte og ved å iscenesette seg selv på en måte som har skapt sympati.De har rett og slett bedrevet effektiv politisk retorikk, som har gjort dem til ... Politikk og retorikk . ... Det ble ofte forklart med stemningen etter krigen. Nazistenes propagandaapparat var et uttrykk for retorikk på det mest negative, ... Retorikk handler om retorikk, markedsføring og propaganda . Retorikk handler om alt fra tradisjonell talekunst til markedsføring og propaganda. Og i USA står Trump på talerstolen og sier til verden at Washington DC er en «sump» av kriminelle og farlige mennesker, og derfor kan verken kone eller barn bo der, det er for farlig. Carl-Erik Grimstad mener Abid Raja har et samlet Venstre bak seg. Nestleder Ola Elvestuen sier han ikke støtter bruken av begrepet «brun propaganda». Likestillingshistorikk, politikk og retorikk ... Og på mange områder har man langt igjen: Fortsatt tjener kvinner 88 k...