Familien i sykepleiefaget E-bok


Familien i sykepleiefaget -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-01-12
FORFATTER:
ISBN: 9788241711428
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,58

FORKLARING:

Bokas hensikt er å synliggjøre familiens behov ved sykdom og lidelse og vise hvordan sykepleiere kan møte familier som er utsatt for de påkjenninger sykdom medfører. Sykepleiens rolle drøftes historisk, praktisk og teoretisk. Forfatterne peker på hvilke oppgaver sykepleien bør arbeide med, og hvilke konsekvenser dette får for sykepleieutøvelsen og kunnskapsutviklingen. Kjersti Nævestad, Nina Aarhus Smeby, Kari E. Bugge, Astrid B. Hynne og Aashild Thorsen har bidratt med artikler sprunget ut av egne empiriske arbeider. I siste del drøftes familiesykepleie opp mot et opplæringsperspektiv, et systemisk og et dialogisk perspektiv.

...at både pasientene og deres familier gjør seg nytte av denne type behandling, og mener at den bør få langt større plass i det tilbudet vi gir pasienter med alvorlige psykiske lidelser ... Sykepleier litteratur, sykepleieruniform str S | FINN.no ... . Litteratur: 1. Familien i sykepleiefaget . ISBN 9788241711428, 2001, Marit Kirkevold, Karen Strømsnes Ekern . Fra 190,-Kjøp Selg. Ditt kompetente barn: på vei mot et nytt verdigrunnlag for familien . ISBN 9788273910431, 1996 ... Familien i sykepleiefaget Bokas hensikt er å synliggjøre familiens behov ved sykdom og lidelse og vise hvordan sykepleiere kan møte familier som er utsatt for de påkjenninger sykdo ... Familien i sykepleiefaget | Marit Kirkevold ... ... ... Familien i sykepleiefaget Bokas hensikt er å synliggjøre familiens behov ved sykdom og lidelse og vise hvordan sykepleiere kan møte familier som er utsatt for de påkjenninger sykdom medfører. Familien i sykepleiefaget - häftad, Norska, 2007. 419 kr. Skickas inom 1-3 vardagar Fri frakt från 169 kr för privatpersoner. Beskrivning. Bokas hensikt er å synliggjøre familiens behov ved sykdom og lidelse og vise hvordan sykepleiere kan møte familier som er utsatt for de påkjenninger sykdom medfører. Familien i sykepleiefaget. O slo: Gyldendal Norsk Forlag A/S , Kap. 7 (19 sider.) Irgens, E. J. (2007) Profesjon og organisasjon. Å arbeide som profesjonsutdannet . Sykepleie er et selvstendig fagområde utført med grunnlag i formalisert opplæring i sykepleiefaget, en sykepleier. Det er denne betydningen av ordet sykepleie som nå benyttes i forvaltningsmessig språkbruk. Denne tradisjonen kan føres tilbake til Florence Nightingale (1820-1910), som midt på 1800-tallet skisserte en rekke prinsipper for utøvelsen av sykepleie og utviklingen av ... utfordrende å fokusere på kvalitet i sykepleiefaget om ikke rammer og roller er avklart. Vi ser klart at dette arbeidet ikke avsluttes ved prosjektslutt, men det har hjulpet oss å ta et skritt i samme retning. Etter mange samtaler og erfaring fra daglig praksis, har prosjektgruppen satt ned en tiltaksplan som må brukes i tiden som kommer. betydning for barnet og familien Pensum: Grønseth, R og Markestad, T (2005) Pediatri og pediatrisk sykepleie kap. 7-31 Kirkevold, M og Ekern, K.S (2001) Familien i sykepleiefaget kap. 3 og 4 2e) Sykepleierens ledende og administrative funksjon Studiet skal føre til at studenten: - vurderer pasienten/pårørendes behov for sykepleie Tabell 1 Lund, I., 2010. Etter å ha rammet inn tilretteleggingstiltakene ut i fra ulike teoretiske innfallsvinkler og empiri vil jeg ta for meg disse tre sidene av læringsmiljøet og se på hvilke tiltak som kan iverksettes, med størst vekt på det psykososiale læringsmiljøet fordi forskningen i forhold til denne gruppen viser at denne siden av læringsmiljøet er den meste sentrale for ... Som ny, 250,- Et fag I kamp for livet 2008 - SOLGT Søvnsykdommer 2012 Bjorvatn 200,- Sykdomslære indremedisin, kirurgi og anestesi 2006 Jacobsen, Kjeldsen m.fl 150,- Prosedyrekunnskap I sykepleien - SOLGT Lærebok I psykiatri 2003 Malt, Retterstøl, Dahl 170,- Mikrober, helse og sykdom 2013 Steen og Degre (red.) 200,- Familien i sykepleiefaget 2009 - SOLGT Lite brukt sykepleieruniform str ... Idunn er Nordens ledende nettsted for fagtidsskrifter og open access-bøker. Vi tilbyr unike søkemuligheter i kvalitetssikret innhold på tvers av over 60 ulike tidsskrifter. Familien i sykepleiefaget (Bog, Norsk) - Forlag: Gyldendal Akademisk - ...