Mikroøkonomi E-bok


Mikroøkonomi - Robert G. Hansen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2013-11-13
FORFATTER: Robert G. Hansen
ISBN: 9788205462373
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,9

FORKLARING:

Nyttig hjelpemiddel til deg som studerer mikroøkonomi.Framstillingen er kortfattet, komprimert og rett på sak og passer særlig godt for deg som er på jakt etter en innføringstekst som supplerer pensumboken, og som oppsummerer viktige og sentrale sammenhenger i en nøktern og poengtert form.I mikroøkonomi er bruk av matematikk et viktig verktøy for å formulere modeller, og det avspeiles ofte i oppgaver som gis til eksamen. Derfor legges det i denne boken stor vekt på at de matematisk krevende delene i de ulike resonnementene gjennomgås grundig trinn for trinn, og det gis tydelige oppskrifter for hvordan ulike problemer kan løses. Innenfor hvert tema illustreres dette ved detaljerte regneeksempler.Som et supplement til boken er det også laget videoer for en rekke av de sentrale sammenhengene. Hver video tar for seg et avgrenset tema fra boken og konkretiserer modeller og resonnementer ved å vise hvordan typiske eksamensoppgaver kan løses. Videoene vil bli lagt ut på arbeidsbok.gyldendal.no/mikro, og det gis løpende henvisninger til disse i teksten.

...e. Det har hjulpet meg i mange fag og er svært lett å bruke ... Siviløkonom | BI ... . Forklaringene er veldig lett å forstå. Kursene jeg har tatt inneholder mange gode oppgaver med veiledning samt formelark og kompendium som er gull å ha. Mikroøkonomi. Her kan du stille spørsmål vedrørende problemer og oppgaver i matematikk på høyskolenivå. Alle som har kunnskapen er velkommen med et svar. Men, ikke forvent at admin i matematikk.net er spesielt aktive her. Mikroøkonomi. june86 » 09/03-2 ... Emne - Mikroøkonomi - AE201615 - NTNU ... .net er spesielt aktive her. Mikroøkonomi. june86 » 09/03-2014 19:05 . Hei I Innføring i mikroøkonomi - øvingsoppgaver med løsningsforslag har man, på samme måten som i læreboka, lagt vekt på å dekke kjernepensumet som inngår i de fleste innføringsemnene i mikroøkonomi, selv om også alle andre kapitler i innføringsboka er godt dekket med øvingsoppgaver. Mikroøkonomi. Hva er grunnen til at noen priser stiger mens andre faller? Og hva forklarer utviklingen i lønnsomhet i ulike næringer? Finans. Lær deg hvordan bedrifter blir finansiert, og hvordan du kan analysere lønnsomhet. Forretningsjus. Mikroøkonomi er et af de centrale forskningsområder inden for den økonomiske videnskab. I mikroøkonomi undersøger man, hvordan individer, husholdninger og virksomheder vælger, hvordan de skal allokere deres resurser, typisk på markeder for varer eller tjenester.Mikroøkonomi undersøger derved, hvorledes disse beslutninger påvirker udbuddet og efterspørgslen for varer og tjenester, og ... Gjennom faget mikroøkonomi lærer studentene grunnprinsippene for hvordan markeder og økonomiske institusjoner fungerer. Kurset går grundig inn på prisdannelsen og produksjonens og inntektens fordeling i markeder. Analysen dekker her både markeder for konsumvarer og markeder for produksjonsressurser. Mikroøkonomi - kort og godt. Forside Løsningsforslag Retteliste Mikroøkonomi - kort og godt Løsningsforslag. Løsningsforslag. Her kan du laste ned løsningsforslag til oppgavene i boken. Kapittel 1 (54,64 kB) Kapittel 2 (1,61 MB) Kapittel 3 (5,24 MB) Kapittel 4 (1,60 MB) ... SAM2 Mikroøkonomi. Vår 2020. Innhold. Kurset inneholder bolkene: (i) konsumentteori, (ii) produsentteori, og (iii) markedsanalyse. Del (i) introduseres basisbegrepene i konsumentteori, og man viser hvordan disse kan brukes til å analysere etterspørselen etter varer og tjenester. mikroøkonomi, den del af den økonomiske videnskab, som beskæftiger sig med den enkelte økonomiske agent, dvs. husholdning, virksomhed eller anden organisation, og de økonomiske dispositioner, som træffes af agenten. Betegnelsen mikroøkonomi indførtes af Ragnar Frisch i 1930'erne og skiller emnet fra makroøkonomi, der beskæftiger sig med forhold, der vedrører samfundet som helhed. Moderne Mikroøkonomi Digital arbeidsbok Kjøp tilgang. Denne arbeidsboken inneholder øvelsesoppgaver, hjelpetekster og fordypende tekster knyttet til læreboken Moderne mikroøkonomi utgitt på Gyldendal forlag. Dette er et introduksjonsemne i mikroøkonomi, som sammen med makroøkonomi utgjør fundamentet i samfunnsøkonomi (engelsk: "economics"). Gjennom dette emnet vil studentene bli kjent med sentrale mikroøkonomiske begreper, samt lære seg både tolkning og anvendelse av grunnleggende modeller innenfor konsumentteori, produksjonsteori, og likevektsdannelse i markedene for varer og tjenester i ... Gjennom faget mikroøkonomi lærer studentene grunnprinsippene for hvordan markeder og økonomiske institusjoner fungerer. Kurset går grundig inn på prisdannelsen og produksjonens og inntektens fordeling i markeder. Analysen dekker her både markeder for konsumvarer og markeder for produksjonsressurser. I mikroøkonomi er bruk av matematikk et viktig verktøy for å formulere modeller, og det avspeiles ofte i oppgaver som gis til eksamen. Derfor legges det i denne boken stor vekt på at de matematisk krevende delene i de ulike resonnementene gjennomgås grundig trinn for trinn, og det gis tydelige oppskrifter for hvordan ulike problemer kan løses. Mikroøkonomi på norsk er skrevet for å støtte studentenes arbeid frem mot en eksamen i mikroøkonomi og er en videreføring av Mikroøkonomi. Formler og oppgaver, som kom i 7. utgave ... Lær at løse opgaver i mikroøkonomi trin-for-trin. MikroKogeBogen indeholder enkle vejledninger til alle opgavetyper samt et matematik kursus...