Slik løser du metodeproblemene i bachelor- og masteroppgaven E-bok


Slik løser du metodeproblemene i bachelor- og masteroppgaven - Tor Grenness pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE:
FORFATTER: Tor Grenness
ISBN: 9788202661250
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 7,95

FORKLARING:

Det finnes flere bøker som behandler oppgaveskriving. Denne boka har avgrenset perspektivet og tar først og fremst for seg metodeutfordringene studentene møter underveis i oppgaveskrivingen. Det er ofte metodedelen som utløser flest spørsmål fra studentene når de arbeider med en oppgave, og de er ofte ganske like. Denne boken behandler noen av de vanligste spørsmålene og svarer på dem. I Slik løser du metodeproblemene i bachelor- og masteroppgaven svares det blant annet på spørsmål som: Hvordan argumenterer jeg best for valg av undersøkelsesopplegg? Må jeg transkribere intervjuer som er tatt opp med mobiltelefon? Betyr analyse av kvalitative data det samme som tolkning? Hva betyr det egentlig at resultatene fra undersøkelsen må drøftes? Hvordan kan jeg overbevise leseren om at resultatene av undersøkelsen er reliable og valide? Hvorfor skal jeg gjøre en faktoranalyse?Slik løser du metodeproblemene i bachelor- og masteroppgaven er ikke en lærebok i samfunnsvitenskapelig metode, men snarere en bruksbok som er ment å brukes aktivt under arbeidet med oppgaveskrivingen.

...anskueliggjør en lærer et nytt tema i naturfag der målet er at De må forbrenne tid og frustrasjon på å finne nye respondenter ... Master: 10 tips til masteroppgaven - slik kommer du i mål ... ... . Hvis man har en backup-plan i en slik situasjon, så blir livet litt lettere. Det er viktig at du skriver forståelig, uten å skrive for mye. En masteroppgave på 200 sider er ikke imponerende hvis du like godt kunne skrevet den på 50 sider med et mer presist språk. På denne siden finner du som student informasjon om det du skal gjøre med din bachelor-/masteroppgave før den skal leveres inn ... Forfatter Tor Grenness. Bøker, lydbøker, biografi og ... ... . På denne siden finner du som student informasjon om det du skal gjøre med din bachelor-/masteroppgave før den skal leveres inn. Poenget med ferdigstilling av oppgaven er at du skal levere et produkt i Inspera Assessment uten formatteringsfeil og at produktet har NTNUs omslag og tittelside. Karakterbeskrivelse for masteroppgaven i europastudier. Europastudier (ES) er et strukturert studieprogram som fokuserer på EU, ... Oppgaven må ha en velegnet struktur, og være bygget opp slik at sammenhengen mellom problemstilling, analyse og konklusjon er logisk og klar. Oppgaven må ha svært god lesbarhet, ... Før du begynner å skrive masteroppgaven burde du bestemme deg for at du skal fullføre oppgaven og legge en plan for når du skal fullføre den. Mange studenter fullfører dessverre ikke masteroppgaven på normert tid, og bruker opp til flere år mer enn planlagt på å fullføre masteroppgaven. Kilde, Forskningsressurs Acta Didactica. Tidsskriftet Acta Didactica Norge er et nasjonalt akademisk forum for dokumentasjon av fagdidaktisk og pedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid.Tidsskriftet utgir artikler på norsk, engelsk eller skandinaviske språk. Hovedfokus er på forskning om skole og utdanning i vid forstand, og omfatter forskning om fagdidaktikk, lærerutdanning og skoleledelse. Slik oppdager du nye funn underveis og blir ikke fastlåst til teorien. Lag en innholdsfortegnelse tidlig i prosessen! Da er det lettere å få en oversikt over hva som skal med i oppgaven og hvor du skal begynne. Sitt på en lesesal! Hverdagen som masterstudent kan være ensom. Faglig innhold. Emnet skal være et forprosjekt til masteroppgaven der studentene i løpet av semesteret velger tema for oppgaven. Faget gjennomgår relevant teori og metoder og grunnleggende begreper ved bruk av kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Er det noen her inne som har tatt bachelor som byggingeniør? Skal begynne å planlegge oppgaven dette semesteret, slik at jeg er best mulig forberedt når den skal skrives etter nyttår. Har du skrevet en slik oppgave? I så fall, hva skrev du om? Hvilke tilbakemeldinger og karakter fikk du? Jobbet d... Guneriussen og Sommerbakk (2008) viser til at arbeid er med på å heve livskvaliteten ved å bidra med struktur, selvaktelse og opplevelse av å være inkludert (s. 52 - 53). Arbeid kan også gi muligheter til selvrealisering og sosial omgang i fellesskap med andre (Kristiansen, 2000; Hegdal, 2005; Olsen, 2009 referert i Reinertsen, 2013, s. 65)....