Organisasjonsidentitet E-bok


Organisasjonsidentitet - Helene Loe Colman pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2014-11-27
FORFATTER: Helene Loe Colman
ISBN: 9788202394776
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 7,75

FORKLARING:

Organisasjonsidentitet gir en oversikt over eksisterende forskning og teori på feltet, og knytter dette sammen med empiriske eksempler til andre organisasjonsfenomener. Hva skjer med medarbeidernes organisasjonsidentitet ved oppkjøp og fusjoner? I hvilken grad er det viktig å ta hensyn til de ansattes opplevelse av organisasjonsidentitet for å få til en vellykket integrasjonsprosess?Organisasjonsidentitet handler om «hvem vi er som organisasjon». I bokens første del beskrives i korte trekk: Hva organisasjonsidentitet er Hvordan organisasjonsidentitet utvikles I hvilken grad, og hvordan, organisasjonsidentitet endres Spørsmålet om «hvem vi er som organisasjon» har mange konsekvenser for strategi, endring og ytelse i virksomheten. Andre del av boken tar for seg hvordan organisasjonsidentitet henger sammen med virksomheters strategiutvikling og -endring, oppkjøp og fusjoner og internasjonalisering.

...our publications and get them in front of Issuu's ... Organisasjonsidentitet - Ledelse - danning & utdanning ... ... - Fusjon uten kulturkrasj Da Hydro slo seg sammen med Statoil, skulle ansatte med ulike, sterke identiteter jobbe sammen. - Vi kunne forvente konflikter, men kulturkrasjet uteble, konkluderer BI-forsker Helene Loe Colman i en studie. Hvordan fremmer eller hemmer organisasjonsidentitet endringsprosesser? Tirsdag 19 MARS 08:00 - 10:00 Praktisk info; Kulturen er styrende for vår adferd og gir modeller for handling, den er identitetsskapende og bygger fellesskap gjennom felles meningsinnhold. Endret forståelse av ... organisasjonsidentitet ... Organisasjonsendring som organisasjonsgjøring - Magma ... . Endret forståelse av ... organisasjonsidentitet ved nasjonale oppkjøp og fusjoner?». For å svare på denne problemstillingen er det gjort en gjennomgang av eksisterende litteratur og forskning om temaene organisasjonsidentitet, oppkjøp og fusjoner. Gjennomgangen og egen drøfting har identifisert 12 potensielle hemmere og 18 I alle organisasjonar finst det oppfatningar om kva identitet organisasjonen har i forhold til andre organisasjonar. Denne boka gir ein introduksjon til organisatorisk identitet - korleis verksemder oppfattar seg sjølv og korleis dei går fram for å vise det. Med utgangspunkt i eit symbolsk perspektiv viser forfattarane Abstract Formålet med denne oppgaven har vært å forsøke å belyse hvordan e-læring kan bedrive opplæring i en organisasjon, og om det ved hjelp av e-læring kan være mulig å skape en organisasjonsidentitet som hjelper til med å motarbeide turnover for organisasjonen. I surveyen har vi operasjonalisert organisasjonsidentitet ved å anvende begrepene kultur, image og identifisering. Undersøkelsen består av 18 utsagn som er fordelt på to hovedkategorier, der respondenten først tar stilling til ni utsagn om dagens situasjon og deretter må ta stilling til ni om situasjonen var før kommunesammenslåingen. Organisasjonsidentitet. Hvordan kan noe som en fotballklubb, et budfirma og et bibliotek -som i grunn er vidt forskellige virskomheter - ligne så mye på hverandre? Utviklingen av organisasjonsidentiet har skjedd likt med utviklingen av organisasjonsideer....