Digital kompetanse i skolen E-bok


Digital kompetanse i skolen - Ola Erstad pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2010-06-28
FORFATTER: Ola Erstad
ISBN: 9788215016276
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,87

FORKLARING:

Forfatteren gir i sin bok en innføring i sentrale emner om læring og utvikling knyttet til IKT. Her får leseren et teoretisk og praktisk innblikk i hvordan man kan hanskes med slike utfordringer i dagens skole. Første del ser på hvorfor det er viktig å trekke inn spørsmål om digital kompetanse i skolen. Andre del stiller spørsmål til hva digital kompetanse er, og hvordan den kan innlemmes i elevenes opplæring. Med litteraturliste.

...16 Dragonbox skole er et helt nytt, fremtidsrettet matematikklæreverk for 1 ... PDF Digitale Verktøy i Skolen - Grimstad ... .-3. trinn. Vi ser nærmere på utforskning, matematiske samtaler, problemløsning, dybdelæring og mye mer! 10:20 Pause Digital kompetanse for lærere omfatter emner som digital kompetanse og læring, bruk av digitale verktøy og IKT i skole og samfunn. Det blir lagt særlig vekt på didaktiske refleksjoner rundt bruk av digitale verktøy og digital dømmekraft. Dette inkluderes i følgende fire moduler: 1) digital kompetanse og lærin ... KRONIKK: Digital kompetanse i norsk skole er en bløff ... ... . Dette inkluderes i følgende fire moduler: 1) digital kompetanse og læring. Gjennom emnet Profesjonsfaglig digital kompetanse i skolen vil du lære å bruke digitale lærings- og undervisningsstrategier i en didaktisk kontekst. Videre ser vi på hvordan digitale arenaer gir muligheter for, og samtidig utfordrer, deltakelse i demokratiske og kulturelle prosesser. fokus på digital kompetanse. Forskjellene gjelder både i forhold til tilgjengelighet og bruk, kunnskap og interesse, fokus og visjoner. Dette samsvarer godt med tilstanden i resten av landets skoler. En del av utfordringen er at digital kompetanse ennå ikke blir sett på som en fagovergripende Ute i skolen er det også behov for at både skoleledere og skoleeiere systematiserer og kvalitetssikrer sin digitale kompetanse. For mye er i dag plassert hos ildsjeler og basert på tilfeldigheter. Profesjonsfaglig IKT-kompetanse må inn både i grunnskolelærerutdanningene, i de integrerte lektorprogrammene og i Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) for å få bedre bruk av IKT i norsk skole. Digital kompetanse som grunnleggende ferdighet ble innført med Kunnskapsløftet i 2006. Utdanningsdirektoratet har utviklet et rammeverk for grunnleggende ferdigheter2. Dette rammeverket sier følgende om digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet. Digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser Digital kompetanse i skolen - en innføring . Universitetsforlaget 2005 (248 s.) Innføring og integrering av IKT i skolen fremstår som en av de største utfordringer det norske utdanningssystem står overfor, ikke minst om ambisjonen er at IKT skal være noe mer enn et supplement til dagens undervisningspraksis. Å undervise i en digitalisert skole krever en ny og annen kompetanse både for lærere og andre som jobber i og med opplæringen. Gjennom PfDK-MOOC får du den kunnskap du som lærer trenger for at elevene skal tilegne seg digitale ferdigheter som gjør dem i stand til å oppleve livsmestring og lykkes i videre utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse. Slakter digital skolesatsing - Visjonene om den digitale skolen er i stor grad bygget på sviktende grunn, hevder pedagog. Ifølge undersøkelsen Monitor Skole 2016 sier én av tre lærere at de ikke får god nok støtte fra den norske skolen til pedagogisk bruk av IKT. Vi har fra før startet en historisk satsing på videreutdanning for lærere, og nå vil vi også utvikle et videreutdanningstilbud innen digital kompetanse og pedagogisk bruk av IKT. Digital kompetanse er et sett av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Å kunne laste ned en app, skru på en datamaskin, opprette en Instagram-konto, være god i gaming eller håndtere et nettbrett viser at du deltar i den digitale verden, og har digitale ferdigheter. Denne siden ble brukt som vår hovedside mens skolene var stengt på grunn av koronapandemien. Nå som skolene har åpnet igjen (per 11. mai 2020) vil våre nettsider gå mer til normalen igjen. Hvis du ønsker å finne tilbake til ressursene og tekstene som ble skrevet i denne perioden, så vil du fortsatt finne alt innhold her. Men hele poenget med å gjøre skolene digitale, er å få bedre kvalitet på skolen tilbake, sier han. Publisert 03.06.2018, kl. 17.56 Oppdatert 04.06.2018, kl. 15.55 Del på Facebook Digital kompetanse og digitale ferdigheter Støtte til digital praksis i barnehagen og digital læring i skole. Forsidetest. Barnehage. Digital praksis Kompetansepakker . Skole. Elevenes digitale ferdigheter Kompetansepakker . Kontakt oss Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo Utvikling av digital kompetanse i skole/lærerutdanning betyr ofte verktøyopplæring. Ansvaret for digital kompetanse er privatisert og overlatt til teknologiinteresserte enkeltlærere. Norgesuniversitetets monitor viser at 2/3 av studentene selv mener de har behov for opplæring innen bruk av IKT, og at 4 av 10 opplever at de ikke får opplæring som er tilpasset deres behov....